23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 025-060210
Offentliggjort
05.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
05.03.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=290936&B=HOVEDSTADEN

Udbyder

Region Hovedstaden

Rengøring og serviceopgaver i Region Hovedstadens Psykiatri


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Alateng Bay
E-mail: alateng.bay@regionh.dk
Telefon: +45 20530295
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=290936&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=290936&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rengøring og serviceopgaver i Region Hovedstadens Psykiatri

 

Sagsnr.: 20081999
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90910000 Rengøring
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rengøring og serviceopgaver i Region Hovedstadens Psykiatri- Psykiatrisk center København: Gentofte.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000 Rengøring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøring og serviceopgaver i Region Hovedstadens Psykiatri- Psykiatrisk center København: Gentofte.

Ydelsen er opdelt i rengøringsopgaver og i serviceopgaver, se udbudsmaterialet for nærmere detaljer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2021
Slut: 31/08/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på at kunne forlænge kontrakten i op til 24 måneder på uændrede vilkår, således at den totale kontraktperiode bliver op til 5 år og 3 måneder jf. pkt. 7.2 i udkast til kontrakt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet omfatter option på ydelser angivet i kontraktbilag 2b. Tilbudsliste (TBL side 4).

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD del IV, B, 4) Specifik gennemsnitlig omsætning. Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten (rengøring), jf. udbudsbekendtgørelsens del II, genstand, er for de seneste 3 regnskabsår i gennemsnit lig eller over:

ESPD del IV, B, 6) Finansielle nøgletal. For det finansielle nøgletal: "Positivegenkapital" erklærer den økonomiske aktør, at den faktiske værdi for det eller de nøgletal er opfyldt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

ESPD del IV, B, 4) Specifik gennemsnitlig omsætning. Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten (rengøring), jf. udbudsbekendtgørelsens del II, genstand, er for de seneste 3 regnskabsår i gennemsnit lig eller over:

Mindstekrav: 7,5 mio. DKK pr/år.

Kravet er tillige opfyldt, hvor den økonomiske aktør ved revisorerklæring dokumenterer, at kravet opfyldes for perioden fra fristen og 3 år tilbage. Alene vinderen skal fremsende evt. erklæring, og først ved ordregivers påkrav.

ESPD del IV, B, 6) Finansielle nøgletal. For det finansielle nøgletal: "Positivegenkapital" erklærer den økonomiske aktør, at den faktiske værdi for det eller de nøgletal er opfyldt.

Mindstekrav: Positiv egenkapital.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD del IV, C, 3) Kun for tjenesteydelser: Levering af leverancer af den anførte type. I referenceperioden (3 år op til fristen) har den økonomiske aktør leveret én betydelige tjenesteydelser af den i udbudsbekendtgørelsens del II, genstand anførte type.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

ESPD del IV, C, 3) Kun for tjenesteydelser: Levering af leverancer af den anførte type. I referenceperioden (3 år op til fristen) har den økonomiske aktør leveret én betydelige tjenesteydelser af den i udbudsbekendtgørelsens del II, genstand anførte type.

Mindstekrav: Minimum én igangværende reference med DS/INSTA 800 ”Rengøringskvalitet – System til fastlæggelser og bedømmelse af rengøringskvalitet” samt minimum én igangværende reference med ”Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler” (NIR). For så vidt angår DS/INSTA 800 kan referencerne eksempelvis omfatte hospitaler, skoler, institutioner eller lignende. For så vidt angår NIR, kan referencerne omfatte hospitaler, klinikker, specialinstitutioner, ambulatorier eller lignende.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I kontraktudkastet er der vilkår om sikkerhedsstillelse og virksomhedsoverdragelse.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/03/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Inden kontraktudløb

 

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der afholdes visuelt informationsmøde via Teams d. 10 februar, se udbudsbetingelser for nærmere detaljer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/02/2021

Send til en kollega

0.063