23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 033-082315
Offentliggjort
17.02.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Greve Kommune

Markedsdialog om udbud af driftskontrakter på park- og vejydelser i Greve Kommune


Greve Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
CVR-nummer: 44023911
Postadresse: Rådhusholmen 10
By: Greve
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Kolby Rasmussen
E-mail: mra@greve.dk
Telefon: +45 43973931
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.greve.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193861
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=293188&B=GREVE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Markedsdialog om udbud af driftskontrakter på park- og vejydelser i Greve Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Greve Kommune ønsker at gå i dialog med leverandørmarkedet i forbindelse med et kommende udbud af park- og vejydelser. Kontrakten som forventeligt udbydes i 2022 indeholder som udgangspunkt pleje af grønne arealer, vintertjeneste samt asfalt og belægning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233222 Vejbelægningsarbejde
45233250 Belægningsarbejde, undtagen vejbelægninger
90610000 Gaderengøring og -fejning
90620000 Snerydning
90640000 Rensning og tømning af nedløbsbrønde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Greve Kommune ønsker at gå i dialog med leverandørmarkedet i forbindelse med et kommende udbud af park- og vejydelser. Kontrakten som forventeligt udbydes i 2022 indeholder som udgangspunkt pleje af grønne arealer, vintertjeneste samt asfalt og belægning.

Proces:

Greve Kommune ønsker markedsdialog med op til 5 virksomheder og forbeholder sig retten til at udvælge et repræsentativt udvalg af interesserede leverandører. De udvalgte virksomheder inviteres til en individuel drøftelse og bedes forberede sig på dialog om nedenstående temaer.

Møderne vil blive afholdt virtuelt med deltagelse af projektledere fra Greve Kommune.

Møderne ventes afholdt på følgende dage 4. 5. og 9. marts 2021. Frist for tilmelding er 28. februar 2021.

Tilmelding skal ske til Maria Kolby Rasmussen mra@greve.dk med angivelse af deltagere fra virksomheden.

Efter de individuelle dialoger vil Greve Kommune gøre et anonymiseret opsamlingsreferat tilgængeligt for alle interesserede på kommunens hjemmeside.

Temaer for markedsdialogen:

Kontraktindhold, kontraktlængde og kontraktvolumen

- Ordregiver ønsker markedets input til opgavemix og evt. opdeling i delkontrakter

- Ordregiver ønsker markedets input til kontraktlængde/kontraktvolumen set i forhold til transaktionsomkostninger for både ordregiver og leverandør.

Tildelingskriterier - pris og kvalitet:

- Ordregiver ønsker markedets input til identifikation af det ’økonomisk mest fordelagtige tilbud’? Hvad er kvalitet og hvad bør ordregiver lægge vægt på?

- Hvad kendetegner kvalitet i et samarbejde?

- Evalueringskrav konkurrenceparametre.

Samarbejde:

- Ordregiver ønsker en dialog om, hvordan kontraktens bestemmelser kan være med til at underbygge et stærkt samarbejde og fælles mål?

- Ordregiver ønsker dialog om virksomhedens input til, hvordan der sikres fælles mål i kontraktperioden fx elementer af strategisk partnerskab, fælles KPI’er, bonusordninger, gevinstdeling og andre økonomiske incitamenter?

Grønne krav:

- Ordregiver ønsker dialog omkring, hvilke grønne krav der kan/bør stilles og hvad pris-påvirkningen for disse krav forventeligt vil være? Fx krav om anvendelse af grøn transport i elbiler eller hybridbiler. Giv gerne eksempler på, hvilke krav, der vil give størst effekt for pengene.

- Ordregiver ønsker dialog om, hvordan en grøn dagsorden kan indarbejdes over tid i kontraktperioden, således at kontrakten kan tilpasses nye krav og forventninger til grøn omstilling.

Sociale klausuler:

- Ordregiver ønsker dialog omkring, hvilke sociale krav der kan/bør stilles, og hvad pris-påvirkningen for disse krav forventeligt vil være?

- Ordregiver ønsker også indsigt i, hvad der kræves af samarbejdet mellem virksomhed og kommune for at lykkedes med sociale klausuler?

Implementering/mobilisering:

- Ordregiver ønsker dialog omkring processen for implementering ved overtagelse af kontrakten, herunder forventede opstartsomkostninger, indløb til optimal opgavevaretagelse og input til opstart af ’det gode samarbejde mellem bestiller og udfører’.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/11/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2021

Send til en kollega

0.047