23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 035-086774
Offentliggjort
19.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
18.03.2021 Kl. 08:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ec253a5f-9729-4a7d-a431-71ddc99ac1b3/homepage

Udbyder

KomUdbud

Servicering af ventilationsanlæg


KomUdbud

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KomUdbud
By: Ikast
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Kattrup
E-mail: angka@ikast-brande.dk
Telefon: +45 99604078
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: kommunen@herning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: kommunen@silkeborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
By: Aarhus
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: ajh@aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
By: Randers
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: randers.kommune@randers.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: Post@vejle.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
By: Fredericia
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: kommunen@fredericia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
By: Svendborg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: martin.moller@svendborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ec253a5f-9729-4a7d-a431-71ddc99ac1b3/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ec253a5f-9729-4a7d-a431-71ddc99ac1b3/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ec253a5f-9729-4a7d-a431-71ddc99ac1b3/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Servicering af ventilationsanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører indkøb af planlagt service af ventilationsanlæg iht. vent-basis (eller tilsvarende) til samtlige af ordregivers enheder og institutioner.

Udbuddet omfatter imidlertid ikke reparation på nye ventilationsanlæg, hvor der eksisterer aftaler om garantireparationer. Service på nye anlæg er omfattet i det omfang, det er foreneligt med vilkårene i købsaftalen for det pågældende anlæg.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Fredericia Kommune

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

 

Fredericia Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb af planlagt service af ventilationsanlæg iht. vent-basis (eller tilsvarende) til samtlige af ordregivers enheder og institutioner.

Udbuddet omfatter imidlertid ikke reparation på nye ventilationsanlæg, hvor der eksisterer aftaler om garantireparationer. Service på nye anlæg er omfattet i det omfang, det er foreneligt med vilkårene i købsaftalen for det pågældende anlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Herning Kommune

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

Herning Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb af planlagt service af ventilationsanlæg iht. vent-basis (eller tilsvarende) til samtlige af ordregivers enheder og institutioner.

Udbuddet omfatter imidlertid ikke reparation på nye ventilationsanlæg, hvor der eksisterer aftaler om garantireparationer. Service på nye anlæg er omfattet i det omfang, det er foreneligt med vilkårene i købsaftalen for det pågældende anlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Ikast-Brande Kommune

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

Ikast-Brande Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb af planlagt service af ventilationsanlæg iht. vent-basis (eller tilsvarende) til samtlige af ordregivers enheder og institutioner.

Udbuddet omfatter imidlertid ikke reparation på nye ventilationsanlæg, hvor der eksisterer aftaler om garantireparationer. Service på nye anlæg er omfattet i det omfang, det er foreneligt med vilkårene i købsaftalen for det pågældende anlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Randers Kommune

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb af planlagt service af ventilationsanlæg iht. vent-basis (eller tilsvarende) til samtlige af ordregivers enheder og institutioner.

Udbuddet omfatter imidlertid ikke reparation på nye ventilationsanlæg, hvor der eksisterer aftaler om garantireparationer. Service på nye anlæg er omfattet i det omfang, det er foreneligt med vilkårene i købsaftalen for det pågældende anlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Silkeborg Kommune

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

Silkeborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb af planlagt service af ventilationsanlæg iht. vent-basis (eller tilsvarende) til samtlige af ordregivers enheder og institutioner.

Udbuddet omfatter imidlertid ikke reparation på nye ventilationsanlæg, hvor der eksisterer aftaler om garantireparationer. Service på nye anlæg er omfattet i det omfang, det er foreneligt med vilkårene i købsaftalen for det pågældende anlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Svendborg Kommune

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

 

Svendborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb af planlagt service af ventilationsanlæg iht. vent-basis (eller tilsvarende) til samtlige af ordregivers enheder og institutioner.

Udbuddet omfatter imidlertid ikke reparation på nye ventilationsanlæg, hvor der eksisterer aftaler om garantireparationer. Service på nye anlæg er omfattet i det omfang, det er foreneligt med vilkårene i købsaftalen for det pågældende anlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Vejle Kommune

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

 

Vejle Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb af planlagt service af ventilationsanlæg iht. vent-basis (eller tilsvarende) til samtlige af ordregivers enheder og institutioner.

Udbuddet omfatter imidlertid ikke reparation på nye ventilationsanlæg, hvor der eksisterer aftaler om garantireparationer. Service på nye anlæg er omfattet i det omfang, det er foreneligt med vilkårene i købsaftalen for det pågældende anlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Aarhus Kommune B & U

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb af planlagt service af ventilationsanlæg iht. vent-basis (eller tilsvarende) til samtlige af ordregivers enheder og institutioner.

Udbuddet omfatter imidlertid ikke reparation på nye ventilationsanlæg, hvor der eksisterer aftaler om garantireparationer. Service på nye anlæg er omfattet i det omfang, det er foreneligt med vilkårene i købsaftalen for det pågældende anlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Aarhus Kommune T & M

 

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb af planlagt service af ventilationsanlæg iht. vent-basis (eller tilsvarende) til samtlige af ordregivers enheder og institutioner.

Udbuddet omfatter imidlertid ikke reparation på nye ventilationsanlæg, hvor der eksisterer aftaler om garantireparationer. Service på nye anlæg er omfattet i det omfang, det er foreneligt med vilkårene i købsaftalen for det pågældende anlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Aarhus Kommune S & O

 

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb af planlagt service af ventilationsanlæg iht. vent-basis (eller tilsvarende) til samtlige af ordregivers enheder og institutioner.

Udbuddet omfatter imidlertid ikke reparation på nye ventilationsanlæg, hvor der eksisterer aftaler om garantireparationer. Service på nye anlæg er omfattet i det omfang, det er foreneligt med vilkårene i købsaftalen for det pågældende anlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Egenkapital

— Soliditetsgrad

— Erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have en egenkapital på minimum 500 000 DKK, og en soliditetsgrad på minimum 5 %. Dette dokumenteres med fremlæggelse af sidste godkendte årsregnskab.

Tilbudsgiver skal have en erhvervsansvarsforsikring med en dækning på minimum 20 mio. DKK pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal have relevant erfaring fra lignende opgaver.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Tilbudsgiver skal have relevant erfaring fra lignende opgaver. Opgaverne skal være igangværende eller udført inden for de sidste 3 år. Dette dokumenteres med minimum 2 relevante referencer jf. ovenstående, inklusiv kontaktoplysninger i form af e-mail og telefonnummer til kundens kontaktperson som ordregiver må kontakte for at verificere oplysningerne.

Ved lignende opgaver forstås servicering af anlæg inden for de kategorier, som er omfattet af udbuddet.

— Tilbudsgiver skal have serviceret minimum 50 stk. anlæg i løbet af et år inden for de kategorier, som er udbudt, herunder mindst 1 anlæg inden for hver enkelt kategori.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 010-018107
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/03/2021
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/02/2021
Tidspunkt: 00:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Dette udbud gennemføres af Ikast-Brande Kommune på vegne af KomUdbud. KomUdbud er et kommunalt udbudsfællesskab bestående af en række fynske og jyske kommuner. Se eventuelt mere på www.komudbud.dk

De kommuner, der deltager i udbuddet, er angivet under pkt. I.1). De er alle at betragte som ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet.

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde som følger af udbudslovens § § 135 og 136, vil ordregiver i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til det fælles europæiske udbudsdokument - ESPD - som er en del af det samlede udbudsmateriale.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frist for indgivelse af klage:

— 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/02/2021

Send til en kollega

0.078