23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 065-168791
Offentliggjort
02.04.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
28.04.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=297376&B=DRI

Udbyder

Gentofte Fjernvarme

Gentofte, udbygning af fjernvarme - forsyningsledninger


Gentofte Fjernvarme

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Fjernvarme
CVR-nummer: 337489220
Postadresse: Ørnegårdsvej 17
By: Gentofte
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2820
Land: Danmark
Kontaktperson: Johnny Baastrup Andersen
E-mail: jjd@ggfjernvarme.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ggfjernvarme.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/358610
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=297376&B=DRI
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Damgaard Rådgivende Ingeniører
CVR-nummer: Damgaard Rådgivende Ingeniører
Postadresse: Algade 43
By: Roskilde
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Henning Lambertsen
E-mail: hela@damgaard-ri.dk
Telefon: +45 29252157
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.damgaard-ri.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=297376&B=DRI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Gentofte, udbygning af fjernvarme - forsyningsledninger

 

Sagsnr.: 0371-1158
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører udførelse af jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde, samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter. Arbejdet udføres primært i forbindelse med konvertering af naturgaskunder til fjernvarme. Arbejdet udbydes i 2 delkontrakter – henholdsvis delkontrakt 1: Øst og delkontrakt Vest 2 – det geografiske omfang af de 2 delkontrakter er beskrevet i det øvrige udbudsmateriale. Der kan bydes på begge delkontrakter, men samme tilbudsgiver kan ikke blive tildelt begge delkontrakter. Rammeaftalerne omfatter ud over aktiviteter på selve arbejdsstedet også ydelser såsom indhentning af gravetilladelser, kontakt til vejmyndigheder, kontakt til berørte kunder, kontakt til politi, kontakt til berørte myndigheder, rørstatiske beregninger, mv.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

I tilfælde af, at den samme entreprenør har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på begge delaftaler, vil det være bygherren, der afgør, hvilken af de 2 delaftaler der tildeles entreprenøren. I et sådant tilfælde vil tildelingen blive foretaget sådan, at bygherren opnår den økonomisk mest fordelagtige kombination af de 2 delaftaler.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt Vest - Gentofte, udbygning af fjernvarme - forsyningsledninger

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

 

Gentofte

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalerne omhandler jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde, samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 11/08/2021
Slut: 31/07/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalerne indgås for 2 år med option på forlængelse i op til 5 gange 1 år. Rammeaftalerne kan således maksimalt løbe i 7 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Denne udvælgelse sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterie:

— Teknisk og faglig formåen forstået som en beskrivelse af 5 lignende projekter

(referencer), som ansøger har opstartet eller udført i løbet af de seneste 5 år. Ved lignende projekter forstås projekter inden for etablering/konvertering af fjernvarmearbejder eller andre infrastrukturprojekter med en økonomisk størrelse på en årlig projektomsætning på 75 mio. – 100 mio. DKK. Det vægter ligeledes positivt, at referencerne er rammeaftale og det vægtes derudover også positivt at rammeaftalerne er indenfor fjernvarmearbejder.

”Teknisk og faglig formåen” vægter 100 %, såfremt der skal foretages udvælgelse af ansøgere.

Bygherre foretager en samlet vurdering af dette kriterium, idet det vil blive vurderet positivt jo mere sammenlignelig med opgaven i dette udbud, referencerne er. Herunder menes eksempelvis, opgaver som ligger i tråd med beskrivelserne jf. udbudsmaterialet.

Yderligere information vedrørende de objektive kriterier forefindes i udbudsmaterialet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Arbejdet udbydes i 2 delkontrakter – henholdsvis denne delkontrakt Vest (Område 4) og delkontrakt Øst (område 5) – det geografiske omfang af de 2 delkontrakter er primært hhv. Vest for Bernstorffsvej og Øst for Bernstorffsvej.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt Øst - Gentofte, udbygning af fjernvarme - forsyningsledninger

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

 

Gentofte

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalerne omhandler jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde, samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 11/08/2021
Slut: 31/07/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalerne indgås for 2 år med option på forlængelse i op til 5 gange 1 år. Rammeaftalerne kan således maksimalt løbe i 7 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Denne udvælgelse sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterie:

— Teknisk og faglig formåen forstået som en beskrivelse af 5 lignende projekter (referencer), som ansøger har opstartet eller udført i løbet af de seneste 5 år. Ved lignende projekter forstås projekter inden for etablering/konvertering af fjernvarmearbejder eller andre infrastrukturprojekter med en økonomisk størrelse på en årlig projektomsætning på 75 mio. – 100 mio. DKK. Det vægter ligeledes positivt, at referencerne er rammeaftale og det vægtes derudover også positivt at rammeaftalerne er indenfor fjernvarmearbejder.

”Teknisk og faglig formåen” vægter 100 %, såfremt der skal foretages udvælgelse af ansøgere.

Bygherre foretager en samlet vurdering af dette kriterium, idet det vil blive vurderet positivt jo mere sammenlignelig med opgaven i dette udbud, referencerne er. Herunder menes eksempelvis, opgaver som ligger i tråd med beskrivelserne jf. udbudsmaterialet.

Yderligere information vedrørende de objektive kriterier forefindes i udbudsmaterialet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Arbejdet udbydes i 2 delkontrakter – henholdsvis delkontrakt Vest (Område 4) og delkontrakt Øst, denne aftale, (område 5) – det geografiske omfang af de 2 delkontrakter er hhv. Vest for Bernstorffsvej og Øst for Bernstorffsvej.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Jf. udbudsmaterialet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Jf. udbudsmaterialet.

 

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Jf. udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Jf. udbudsmaterialet.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Jf. udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/04/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/05/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/03/2021

Send til en kollega

0.078