23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 084-216007
Offentliggjort
30.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://byggeweb.dk

Indlevering af tilbud

Til
01.06.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Randers Kommune

Drift og vedligeholdelse af vejbelysning - Randers Kommune 2021-2025


Randers Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Harald Ruby Christoffersen
E-mail: harald.ruby.christoffersen@randers.dk
Telefon: +45 89151797
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.randers.dk
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Harald Ruby Christoffersen
E-mail: harald.ruby.christoffersen@randers.dk
Telefon: +45 89151797
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.randers.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://byggeweb.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Drift og vedligeholdelse af vejbelysning - Randers Kommune 2021-2025

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Randers Kommune udbyder den daglige drift og vedligeholdelse af samtlige vejbelysningsanlæg i kommunen, herunder beredskab, udbedring af fejl og mangler, forebyggende vedligeholdelse samt udførelse af eftersyn og lyskildeudskiftninger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Randers Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter i hovedtræk følgende ydelser som tilbudsgiver skal kunne levere:

- Etablere og opretholde 24 timers vagtordning med beredskab for modtagelse af fejl-meldinger og akut udbedring.

- Modtagelse, vurdering og besvarelse af fejlmeldinger fra App´en ”Giv et praj-Randers Kommune”/Driftsweb.

- Daglig drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg i hele kommunen

- Afhjælpning af fejl og mangler, herunder hærværk og påkørsler

- Gennemføre eftersyn på alle anlæg

- I begrænset omfang, udskiftning af lyskilder på eksisterende anlæg

- Foretage nødvendige reparationer, inklusiv garantihåndteringer på LED armaturer

- Udskifte armaturer og master i eksisterende anlæg

- Medvirke til forebyggende vedligeholdelse på anlægget

- Hoste, vedligeholde og ajourføre dokumentation i GIS med udstilling af oplysninger i GIS-kort hos kommunen. Randers kommune benytter Swecos Spatial Suite og data skal hostes som en WFS-tjeneste der hentes ind i denne GIS-løsning.

- Administration, herunder håndtering af data på anlæg og fejldatabase.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten udbydes i en 4-årig periode fra august 2021 – juli 2025, med mulighed for for-længelse 2 gange 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Opgaven skal udføres af en virksomhed, som har el-autorisation i Danmark, eller opfylder tilsvarende krav til udførelse af arbejde på elinstallationer i Danmark. Arbejdet skal udføres af virksomhedens egen organisation og ansatte.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

 

Opgaven skal udføres af en virksomhed, som har el-autorisation i Danmark, eller opfylder tilsvarende krav til udførelse af arbejde på elinstallationer i Danmark. Arbejdet skal udføres af virksomhedens egen organisation og ansatte.

 

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Tilbudsgiver er i forbindelse med kontrakten, forpligtet til at overholde ordregivers ”delpolitik for etisk og socialt ansvar i forbindelse med udbud”. Udbudsbilag 1.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/06/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Tilbud og beskrivelser uploades på byggeweb.dk inden udløb af tilbudsfrist.

Det er ikke muligt for tilbudsgivere at overvære åbning af tilbud.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Deltagelse i opgaven på byggeweb.dk

Oprettelse med mail til Randers Kommune – att.:hrc@randers.dk med kopi til Ole Kjærgaard, Fredsted Consult – ok@fredcon.dk

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Når login er modtaget, kan alle informationer ses, der kan stilles spørgsmål omkring opgaven, afgives tilbud og uploades tilbudsdokumenter.

Ordregiver opnår adgang til uploadede tilbud efter udløb af tilbudsfrist.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Kontrakten udbydes i en 4-årig periode fra august 2021 – juli 2025, med mulighed for forlængelse 2 gange 1 år.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der er tilknyttet teknisk rådgiver på opgaven:

Fredsted Consulting APS

Danmarksvej 30 F

8660 Skanderborg

Kontaktperson:

Ingeniør og partner Ole Kjærgård

T: +45 29368222 E: ok@fredcon.dk

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie 70
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: http://klfu.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsensvej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/04/2021

Send til en kollega

0.062