23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 084-217760
Offentliggjort
30.04.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
26.05.2021 Kl. 10:00

Udbyder

Port of Aalborg

Nye lagerbygninger til Danske Fragtmænd


Port of Aalborg

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Port of Aalborg
CVR-nummer: 12473192
Postadresse: Langerak 19
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Væversted Ladefoged
E-mail: cvl@portofaalborg.com
Telefon: +45 29207248
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://portofaalborg.dk/
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://frandsen-sondergaard.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/75cca734-eff9-40a4-802b-093108246d0d
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Frandsen & Søndergaard
CVR-nummer: 28489676
Postadresse: Voergårdvej 8
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9200
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristoffer Jørgensen
E-mail: kj@frandsen-sondergaard.dk
Telefon: +45 41699102
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.frandsen-sondergaard.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://frandsen-sondergaard.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/75cca734-eff9-40a4-802b-093108246d0d
I.6) Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nye lagerbygninger til Danske Fragtmænd

 

Sagsnr.: 3679
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45213000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med erhvervsbygninger, lager- og industribygninger, bygninger i tilknytning til transport
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet indeholder opførelse af 5 stk. isoleret lagerhaller på i alt 11 464 m2, 1 stk. uisoleret stålhal på i alt

4 163m2, samt velfærdsrum m.m på i alt 449 m2 samlet bebyggelse på 16 076 m2.

De nye haller ligger dels som tilbygning til eksisterende haller og som selvstændige haller, dog med adgang mellem alle haller.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Havn (Rørdalsvej 201 9220 Aalborg)

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet indeholder opførelse af 5 stk. isoleret lagerhaller på i alt 11 464m2, 1 stk. uisoleret stålhal på i alt

4 163m2, samt velfærdsrum m.m på i alt 449 m2 samlet bebyggelse på 16 076 m2.

De nye haller ligger dels som tilbygning til eksisterende haller og som selvstændige haller, dog med adgang mellem alle haller.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Det forventes af byggeriet tager 12 måneder, hvis ikke entreprenøren er færdig efter udbudstidsplanen anførte 12 måneder, skal byggeriet stadig færdiggøres.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

- Økonomiske nøgletal (omsætning og egenkapital) i de seneste 3 regnskabsår

- Mindstekrav ved omsætning (2 x kontrakt i regnskabsår 2018, 2019 og 2020)

- Mindstekrav ved egenkapital (Min en positiv i afslutte regnskabsår 2018, 2019 og 2020).

Se mere i udbudsbetingelser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Sikkerhedsstillelse skal svare til 15 % af entreprisesummen.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Alle faktura på projektet sendes til bogholderi@aalborghavn.dk

Fakturaen mærkes (Nye lagerbygninger til Danske Fragtmænd).

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/05/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/06/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Faktura sendes i PDF til bogholderi@aalborghavn.dk

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i

standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2021

Send til en kollega

0.063