23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 093-241038
Offentliggjort
14.05.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Sjælland

Markedsdialog forud for kommende udbud af standard skummadrasser med trykfordelende effekt og ikke-strømkrævende trykfordelende madrasser med selvjusterende celler (hybridmadrasser)


Region Sjælland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Pauline Dich-Johansen
E-mail: padi@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93566052
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=301116&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog forud for kommende udbud af standard skummadrasser med trykfordelende effekt og ikke-strømkrævende trykfordelende madrasser med selvjusterende celler (hybridmadrasser)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
39143112 Madrasser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Markedsdialog forud for kommende udbud af standard skummadrasser med trykfordelende effekt og ikke-strømkrævende trykfordelende madrasser med selvjusterende celler (hybridmadrasser).

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39143112 Madrasser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Markedsdialog forud for kommende udbud af standard skummadrasser med trykfordelende effekt og ikke-strømkrævende trykfordelende madrasser med selvjusterende celler (hybridmadrasser).

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
12/08/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Som led i forberedelsen af et kommende EU-udbud vedr. standard skummadrasser med trykfordelende effekt og ikke-strømkrævende trykfordelende madrasser med selvjusterende celler (hybridmadrasser) til Region Sjælland, inviteres potentielle tilbudsgivere til markedsdialog.

Markedsdialogen vil foregå dels skriftligt og dels ved høringsmøder med potentielle tilbudsgivere. Høringsmaterialet vil kunne rekvireres fra fredag den 21. maj 2021 kl. 12.00. Skriftlige høringssvar skal afgives senest fredag den 4. juni 2021 kl. 12.00. Høringssvar skal som udgangspunkt afgives på dansk. Der vil blive holdt enkeltvise høringsmøder fredag den 11. juni 2021 i Regionshuset, Alleen 15, Sorø.

Tilmelding til høringsmøde skal fremsendes senest den 4. juni 2021 kl. 12.00. Region Sjælland forbeholder sig retten til af ressourcemæssige hensyn at begrænse antallet af deltagere ved høringsmøderne. En eventuel begrænsning vil i så fald ske på baggrund af objektive og saglige kriterier, idet Region Sjælland ønsker at sammensætte gruppen af deltagere på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet.

Bemærk, at tilmelding til markedsdialogen foregår pr. mail, ligesom den skriftlige høring vil foregå pr. mail. For tilmelding til markedsdialogen kontakt venligst udbudskonsulent Pauline Dich-Johansen på mail padi@regionsjaelland.dk Høringsmaterialet vil herefter blive fremsendt pr. mail, jf. dato ovenfor.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/05/2021

Send til en kollega

0.079