23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 104-273205
Offentliggjort
01.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
29.06.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Forsyningsservice A/S

Brøndgods til Favrskov Spildevand A/S, Syddjurs Spildevand A/S, Morsø Spildevand A/S. Mariagerfjord Vand A/S, Vesthimmerlands Vand A/S, Samsø Spildevand A/S samt Vandmiljø Randers A/S


Forsyningsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsyningsservice A/S
CVR-nummer: 36072911
Postadresse: Tørvebryggen 12
By: Randers C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Bonde
E-mail: lotte.bonde@fssv.dk
Telefon: +45 69166700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/152179187.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fssv.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Spildevand A/S
CVR-nummer: 32939376
Postadresse: Torvegade 7
By: Hammel
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8450
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Bonde
E-mail: lotte.bonde@fssv.dk
Telefon: +45 38411271
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/146699522.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://www.favrskovforsyning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Syddjurs Spildevand A/S
CVR-nummer: 29818967
Postadresse: Tyrrisvej 14
By: Rønde
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8410
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Bonde
E-mail: lotte.bonde@fssv.dk
Telefon: +45 38411271
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/146699522.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://www.syddjursspildevand.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Mariagerfjord Vand A/S
CVR-nummer: 31486424
Postadresse: Islandsvej 7
By: Hadsund
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9560
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Bonde
E-mail: lotte.bonde@fssv.dk
Telefon: +45 38411271
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/146699522.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://www.mariagerfjordvand.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Morsø Spildevand A/S
CVR-nummer: 31895936
Postadresse: Holgersgade 7, 3.sal
By: Nykøbing Mors
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 7900
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Bonde
E-mail: lotte.bonde@fssv.dk
Telefon: +45 38411271
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://mercell.com
Internetadresse for køberprofilen: https://morsoeforsyning.dk/spildevand
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Samsø Spildevand A/S
CVR-nummer: 32749429
Postadresse: Slagterivej 28
By: Samsø
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8305
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Bonde
E-mail: lotte.bonde@fssv.dk
Telefon: +45 38411271
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/146699522.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://www.samsoespildevand.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vesthimmerlands Vand A/S
CVR-nummer: 32562299
Postadresse: Stengårdsvej 33
By: Løgstør
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9670
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Bonde
E-mail: lotte.bonde@fssv.dk
Telefon: +45 38411271
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/146699522.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://vesthimmerlandsforsyning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vandmiljø Randers A/S
CVR-nummer: 32285708
Postadresse: Tørvebryggen 12
By: Randers
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Bonde
E-mail: lotte.bonde@fssv.dk
Telefon: +45 38411271
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/146699522.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://vmr.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/152179187.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/152179187.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Brøndgods til Favrskov Spildevand A/S, Syddjurs Spildevand A/S, Morsø Spildevand A/S. Mariagerfjord Vand A/S, Vesthimmerlands Vand A/S, Samsø Spildevand A/S samt Vandmiljø Randers A/S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44423750 Kloakdæksler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Forsyningsservice udbyder denne opgave på vegne af Favrskov Spildevand A/S, Syddjurs Spildevand A/S, Morsø Spildevand A/S, Mariagerfjord Vand A/S, Vesthimmerlands Vand A/S og Samsø Spildevand A/S. Vandmiljø Randers A/S er aftaleforpligtet frem til 1. juli 2022, men har option på at kunne tiltræde aftalen herefter.

Forsyningsservice A/S administrerer udbudsprocessen for ordregiver, og er ansvarlig for processen. Indtil kontraktskrivning varetages al kommunikation vedrørende udbuddet af Forsyningsservice A/S, der er ansvarlig for udbudsforretningens tilrettelæggelse og gennemførelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 821 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter levering af dæksler, karme og riste som nedlægges i forbindelse med byggemodninger, kloaksaneringer, slidlagsarbejder og almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Udbuddet indgås som en rammeaftale med én leverandør for perioden 1. september 2021 til 31.august 2023 med option for forlængelse i 2 x 12 måneder, således at rammeaftalen herefter udløber uden yderligere varsel 31. august 2025.

Aftalerne indgås med hver enkelt af de ordregivende deltagere, så leverandøren har én rammeaftale med hver af de deltagende selskaber.

Vareprøverne skal leveres ml. kl. 08.00-14.00 på hverdage og senest 29. juni 2021 for tilbudsgivers egen regning på nedenstående lokation:

Mørke Renseanlæg, Skaføgårdsvej 3b, 8544 Mørke

De produkter, der skal leveres som vareprøver, er markeret med et X i tilbudslisten (bilag 1).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 821 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2021
Slut: 31/08/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Vandmiljø Randers har option på at kunne tiltræde denne aftale fra 1. juli 2020.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Årlig årsomsætning: En årlig omsætning på min. 15 mio. DKK i 2 ud af de 3 seneste regnskabsår.

Såfremt der er gæld til det offentlige, skal der være indgået afdragsordning.

Tilbudsgiver skal have haft et positivt resultat i 1 af de seneste 3 regnskabsår.

Tilbudsgiver skal have haft en positiv egenkapital i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

Tilbudsgiver skal have haft en soliditetsgrad min. 10 % i 2 af de seneste 3 regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ovenstående er mindstekrav.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der skal leveres en referenceliste med de betydeligste sammenlignelige opgaver, der er udført inden for de sidste 3 år. Referencelisten skal indeholde mindst 5 referencer på løbende leverancer af kloakbrøndgods hver med en værdi på minimum 1,7 mio. DKK. Referencelisten bedes indeholde en beskrivelse af opgaven, navn på ordregiver samt kontraktsummen på opgaven.

Ordregiver skal vedlægge dokumentation i form af testrapport for fremsendte vareprøver i henhold til standard DS/EN124-2:2015 jævnfør punkt 7.2.3 i standarden.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ovenstående er mindstekrav.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktvilkår fremgår af det samlede udbudsmateriale. Dog indeholder kontrakten et krav om overholdelse af etik og socialt ansvar samt krav til arbejdsmiljø.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/09/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/06/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Samtlige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-137 finder anvendelse i nærværende udbud.

Til dokumentation for overholdelse af mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:

— Dokumentation ift. udelukkelsesgrunde: En serviceattest som er maksimum 6 måneder gammel (regnet fra tilbudsfristen).

— Dokumentation ift. økonomisk og finansiel formåen: Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiver forlanger.

— Dokumentation ift. teknisk og/eller faglig kapacitet: Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2021

Send til en kollega

0.063