23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 105-275799
Offentliggjort
02.06.2021
Udbudstype
Innovationspartnerskab

Anmodning om deltagelse

Til
29.06.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/76f0de9e-5603-4cac-9fa0-5887a53c4562/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune og Københavns Kommune

Innovationspartnerskab om udvikling, afprøvning og implementering af biologisk lys til plejehjem


Aarhus Kommune og Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Dauding
E-mail: dmaha@aarhus.dk
Telefon: +45 41864346
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/76f0de9e-5603-4cac-9fa0-5887a53c4562/homepage
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Boulevarden 13
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Dauding
E-mail: dmaha@aarhus.dk
Telefon: +45 41864346
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
CVR-nummer: 58271713
Postadresse: Hold-an Vej 7
By: Ballerup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Dauding
E-mail: dmaha@aarhus.dk
Telefon: +45 41864346
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ballerup.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
CVR-nummer: 62761113
Postadresse: Rådhus Allé 7
By: Søborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Dauding
E-mail: dmaha@aarhus.dk
Telefon: +45 41864346
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://gladsaxe.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Kommune
CVR-nummer: 29188416
Postadresse: Rådhuspladsen 1
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 3300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Dauding
E-mail: dmaha@aarhus.dk
Telefon: +45 41864346
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://halsnaes.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
CVR-nummer: 64502018
Postadresse: Birkedalsvej 27
By: Helsingør
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Dauding
E-mail: dmaha@aarhus.dk
Telefon: +45 41864346
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.helsingor.dk/borger/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
CVR-nummer: 70960516
Postadresse: Slotsmarken 13
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2970
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Dauding
E-mail: dmaha@aarhus.dk
Telefon: +45 41864346
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.horsholm.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Dauding
E-mail: dmaha@aarhus.dk
Telefon: +45 41864346
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Dauding
E-mail: dmaha@aarhus.dk
Telefon: +45 41864346
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vejle.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Sjællandsgade 40
By: København N
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2200
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Dauding
E-mail: dmaha@aarhus.dk
Telefon: +45 41864346
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kk.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/76f0de9e-5603-4cac-9fa0-5887a53c4562/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/76f0de9e-5603-4cac-9fa0-5887a53c4562/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/76f0de9e-5603-4cac-9fa0-5887a53c4562/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af aftale om innovationspartnerskab om udvikling, afprøvning og implementering af biologisk lys til plejehjem

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aarhus Kommune og Københavns Kommune er gået sammen om at efterspørge nye innovative løsninger til biologisk lys på plejehjem. De 2 kommuner ønsker at igangsætte 1 eller 2 innovationspartnerskaber om udvikling, afprøvning og implementering af biologisk lys på plejehjem inkl. indkøbsoption.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

 

Hoveudførelsessted for Innovationsforløbet: Plejehjem i Aarhus Kommune og Københavns Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på udvikling, afprøvning og implementering af løsninger til biologisk lys på plejehjem med henblik på at indgå 1-2 innovationspartnerskabsaftaler.

Innovationspartnerskabet(erne) gennemføres i 3 etaper:

1) udbud

2) innovationsforløb

3) eventuelt indkøb af udviklede løsning(er).

I første omgang vil der være en prækvalifikationsrunde, hvor potentielle tilbudsgivere ansøger om prækvalifikation. Det vil således kun være prækvalificerede tilbudsgivere, der vil få mulighed for at afgive tilbud.

Ordregiver vil prækvalificere 5 ansøgere (såfremt der er 5 egnede ansøgere), der alle vil blive opfordret til at afgive et indledende projektforslag.

Formålet med en innovationsorienteret udviklingsproces og implementering er at sikre, at ældre på plejehjem på en fleksibel og omkostningseffektiv måde optager den rette mængde og type lys på rette tidspunkt, og dermed styrkes i egen døgnrytme, søvn samt fysisk og psykisk helbred.

De 2 kommuner ønsker selv aktivt at medvirke til udvikling og/eller tilpasning af rette løsning(er). Kommunerne stiller blandt andet plejehjem til rådighed for iterativ afprøvning og brugertilpasning af løsninger. De op til 2 innovationspartnerskabsaftaler omfatter innovation, udvikling og test af tilbudsgivernes løsninger på plejehjem i hver af de 2 deltagende kommuner.

Det bemærkes, at såvel Aarhus Kommune og Københavns Kommune, som de øvrige kommuner anført i udbudsbekendtgørelsens afsnit I.1) opnår en købsoption på – og ikke en pligt til – løsningsindkøb af de(n) udviklede løsning(er).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 90 %
Pris - Vægtning: 10 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen er gældende i innovationsforløbet, som forventeligt varer i ca. 18 mdr. Aftalen forlænges ved evt. udnyttelse af købsoptionen (indgåelse af rammeaftale), således at aftalen også er gældende i hele rammeaftalens løbetid på maximalt 4 år (fra indgåelse af rammeaftale).

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt ordregiver modtager mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, vil ordregiver ud fra nedenstående kriterier udvælge, hvilke 5 ansøgere der vil blive prækvalificeret og dermed få adgang til at afgive et indledende projektforslag.

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere ud fra ansøgernes indsendte referencer for forsknings- og innovationsprojekter.

Det vægtes positivt, at:

- Ansøger med de fremsendte referencer illustrerer at have erfaring med alle faser i et innovationsforløb, og således illustrerer at have udviklet en innovativ løsning fra ide til salg med tilhørende innovationsfase, produktudvikling, test, produktmodning til marked, lancering, salg og implementering og leveringsrobusthed.

- Ansøger med de fremsendte referencer illustrerer indgående erfaring med udvikling, installation og udførelse af dokumenteret biologisk lys og døgnrytmebelysning.

- Ansøger med de fremsendte referencer illustrerer kapacitet og erfaring med gennemførelse af forsknings- og innovationsprojekter med en høj grad af brugerinddragelse til afprøvning af idéer i praksis.

- Ansøger med de fremsendte referencer illustrerer erfaring med at udvikle et produkt med fokus på brugervenligt design.

- Ansøger med de fremsendte referencer illustrerer erfaring med gennemførelse af projekter på sundheds- og ældreområdet.

Udvælgelsen vil være baseret på en helhedsvurdering ud fra ovenstående parametre af referencerne.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver samt de indkøbsberettigede kommuner, jf. afsnit I.1) har i medfør af innovationspartnerskabsaftalen en ret, men ikke pligt, til at købe de udviklede produkter hos leverandøren/leverandørerne i henhold til den rammeaftale, der kan underskrives.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Værdien angivet i II.2.5) er udtryk for det samlede beløb af hhv. vederlag for Innovationsforløbet (500 000 DKK pr. leverandør, der indgås innovationspartnerskabsaftale med) samt den ramme, som ordregiver og de indkøbsberettigede kommuner, tilsammen kan indkøbe for efterfølgende via købsoptionen.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår:

— Egenkapital

— Resultat før skat

— Årlig omsætning før skat.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Det er et krav, at ansøgers egenkapital er positiv ved udløbet af seneste afsluttede regnskabsår, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.2).

- Det er et krav, at ansøger har haft et positivt resultat før skat i mindst et ud af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

- Det er et krav, at ansøger har haft en omsætning på minimum 1 mio. DKK årligt før skat i mindst et ud af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I ESPD skal ansøger beskrive mindst 1 reference og højst 4 referencer for relevante forsknings- og/eller innovationsprojekter, der er udført inden for de seneste 3 år. Såfremt der angives mere end 4 referencer, vil det kun være de første 4 referencer, der tages i betragtning. Et forsknings- og/eller innovationsprojekt er ”relevant”, hvis det:

- Er udført af ansøger med egne ressourcer og har resulteret i, at ansøger har lanceret et innovativt produkt eller innovativ løsning på markedet, eller

- Er udført af ansøger delvis for egne ressourcer, delvis for tredjemands ressourcer (støttemidler eller kundebetalinger) og har resulteret i tilblivelsen af et innovativt produkt eller en innovativ løsning, eller

- Er udført for tredjemands ressourcer (støttemidler eller kundebetalinger) og har resulteret i tilblivelsen af et innovativt produkt eller en innovativ løsning.

Ved ”udført” inden for de seneste 3 år menes, at referencen enten er afsluttet eller under udførelse inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal beskrive mindst én reference for relevante forsknings- og/eller innovations-projekter, der er udført inden for de seneste 3 år.

Det er endvidere et krav, at minimum én af referencerne skal vedrøre installation og udførelse af lysprojekt(-er) med en samlet kontraktsum på minimum 250 000 DKK ekskl. moms.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der indgår en række bestemmelser vedrørende arbejdsvilkår, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Der henvises til kontraktbilag 5a: CSR kontraktbilag (Aarhus Kommune) og kontraktbilag 5b: CSR og arbejdsklausul (Københavns Kommune).

Der stilles endvidere krav til forsikring.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Innovationspartnerskab
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/08/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Aarhus Kommune er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 samt den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 2, hvis ikke tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD’et i Ethics angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en af de angivne udelukkelsesgrunde.

Før beslutning om tildeling af rammeaftalen skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af rammeaftalen, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et inden for en passende tidsfrist.

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:

- Serviceattest, som på tidspunktet for indlevering ikke er ældre end 6 måneder.

Såfremt den vindende tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version og/eller fra de myndigheder, som er relevante i den vindende tilbudsgivers hjemland. En filial af en udenlandsk virksomhed betragtes som en udenlandsk virksomhed.

- Regnskaber for de seneste to afsluttede regnskabsår

- Evt. støtterklæring (hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet eller indgår i et konsortie).

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav.

Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger afgives for hver deltager i konsortiet i særskilte ESPD for hver konsortiedeltager.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Krav vedrørende dokumentation af ESPD vedr. teknisk og faglig formåen gælder ligeledes for konsortiedeltagere.

Vinderen/vinderne af Innovationspartnerskabsaftalen(erne) vil blive udpeget blandt de tilbudsgivere, der afgiver de bedste tilbud, og som har opnået et samlet point på minimum 6,00 for underkriteriet kvalitet.

Udslagsgivende for, om ordregiver udpeger 2 vindere er således, om der er modtaget mindst 2 tilbud, der hver især har fået minimum 6,00 points for underkriteriet kvalitet.

Såfremt der er flere end 2 tilbud, der har fået minimum 6,00 points for underkriteriet kvalitet, vil vinderne af Innovationspartnerskabsaftalerne blive udpeget blandt de tilbudsgivere, der afgiver de bedste tilbud. Ved de bedste tilbud forstås tilbuddet med den højeste, samlede pointscore og tilbuddet med den næsthøjeste, samlede pointscore, og som begge har opnået et samlet point på minimum 6,00 for kvalitet.

Det præciseres, at der på baggrund af tildelingen indgås innovationspartnerskabsaftale med 1-2 leverandører. Herefter kan der indgås rammeaftale med hver af de indkøbsberettigede kommuner. Der lægges op til, at hvis der er 2 leverandører, der har færdigudviklet et produkt, der opfylder produktmålene, og der i relation til det givne formål ikke foreligger objektive grunde for at vælge leverandørens produkt, kan der foretages tildeling på rammeaftalen ved anvendelse af miniudbud, jf. punkt 5.2. Hvis det alene er leverandøren, der har færdigudviklet et produkt, der opfylder projektmålene, eller der til det givne formål foreligger objektive grunde for at vælge leverandørens produkt, kan der foretages direkte tildeling på rammeaftalen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverensunderretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2021

Send til en kollega

0.063