23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 117-306250
Offentliggjort
18.06.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Rammeaftale for rådgivning vedrørende Forsvarsministeriets aktiviteter i Arktis


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 9800
Land: Danmark
E-mail: fes-ues05@mil.dk
Telefon: +45 20933109
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk/
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale for rådgivning vedrørende Forsvarsministeriets aktiviteter i Arktis

Sagsnr.: 2021/001867
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet har flere aktiviteter i Arktis, herunder i Grønland og på Færøerne, der løbende medfører behov for indkøb af rådgivning inden for navnlig miljøområdet. Tidligere og nuværende aktiviteter kan bl.a. have medført forureninger, som Forsvarsministeriet har ansvaret for at undersøge og vurdere risikoen af, ligesom Forsvarsministeriet har til ansvar at sørge for, at sådanne forureninger ikke udgør en risiko for miljø, natur og mennesker, der opholder sig på lokaliteterne, hvilket i flere tilfælde medfører behov for at afværge forureninger og foretage oprydning af materiel. Ligeledes kan der af politiske årsager være ønske om oprydning eller afværge. I forbindelse med aktiviteterne i Arktis har Forsvarsministeriet derfor behov for ekstern rådgivning inden for miljø og natur, i særdeleshed i forhold til håndtering af jord- og grundvandsforureninger, og i mindre grad inden for det bygge- og anlægstekniske område.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71313000 Rådgivning i forbindelse med miljøteknik
71313400 Miljøvurdering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71315210 Rådgivning i forbindelse med bygningsteknik
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
90711000 Miljøvurdering for andet end bygge- og anlægsarbejder
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90722200 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøoprensning
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
90711400 Miljøkonsekvensvurdering for andet end bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DKZ Extra-Regio NUTS 1
Hovedudførelsessted:

Arktis (Grønland/Færøerne, primært Grønland) og Danmark.

Der kan forventes mødeaktivitet i Danmark.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ejendomsstyrelsen har en række aktiviteter i Arktis der blandt andet medfører opretholdelse af et antal lokaliteter. I forbindelse med aktiviteterne har bygherren har primært brug for rådgivning inden for natur- og miljøopgaver samt i mindre grad rådgivning vedrørende bygge- og anlægsopgaver. Bygherren udbyder som følge heraf en rammeaftale for rådgivning vedrørende Forsvarsministeriets aktiviteter i Arktis.

Ejendomsstyrelsen gennemfører udbuddet som et offentligt udbud efter reglerne i udbudslovens afsnit II. Nærværende udbudsbetingelser beskriver derfor udelukkende processen for afgivelse af tilbud, idet der ikke afholdes en prækvalifikationsfase. Ejendomsstyrelsen har besluttet ikke at opdele rammeaftalen i delkontrakter, idet Ejendomsstyrelsen ikke har vurderet det fordelagtigt at anvende en opdeling hverken geografisk eller pr. fagområde, idet rammeaftalens ydelser i en vis udstrækning relatere sig til miljørådgivning.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/08/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/06/2021

Send til en kollega

0.062