23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 117-308427
Offentliggjort
18.06.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
29.06.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0e536f37-43ad-481c-b915-636e6ac2b978/homepage

Udbyder

Norlys Holding A/S

Primær fordelingsanlæg (12kV, 17,5kV og 24kV)


Norlys Holding A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norlys Holding A/S
CVR-nummer: 25 48 21 90
Postadresse: Tietgensvej 4
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Fruerlund
E-mail: jesfru@norlys.dk
Telefon: +45 61381979
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://norlys.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0e536f37-43ad-481c-b915-636e6ac2b978/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0e536f37-43ad-481c-b915-636e6ac2b978/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0e536f37-43ad-481c-b915-636e6ac2b978/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Primær fordelingsanlæg (12kV, 17,5kV og 24kV)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31210000 Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Primær fordelingsanlæg med flg. spændingsniveauer 12kV, 17,5kV og 24kV.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Primær fordelingsanlæg (12kV, 17,5kV og 24kV)

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31210000 Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Primær fordelingsanlæg (12kV, 17,5kV og 24kV) fra 6 felter til 13 felter med tillægsfelter.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 70 %
Omkostningskriterium - Navn: Teknik / Vægtning: 20 %
Omkostningskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 10 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 39
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges med 3 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Relevante referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Hvor delaftale 1, ikke finder anvendelse

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31210000 Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Hvor delaftale 1, ikke finder anvendelse, foretages der miniudbud efter behov. F.eks. hvor der er færre end et 6 felt anlæg.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 39
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

3 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Konditionsmæssig tilbud fra delaftale 1.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver opfylder de stillede krav til økonomisk og finansiel kapacitet, som er angivet som mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindste krav at:

- Ansøger har en samlet årsomsætning på minimum 14 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Ansøger har en soliditetsgrad på 20 % i hvert af de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger kan påvise sammenlignelige referencer.

Referencerne skal dokumentere ansøgers mest relevante leverancer inden for de udbudte produkter jf. bilag B, kravspecifikation inden for den tilhørende delaftale, der søges om prækvalifikation til.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst:

Fire (4) referencer indenfor de seneste tre (3) år. af primære anlæg, med spændingsniveauer på 12, 17,5 eller 24 kV.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2021

Send til en kollega

0.063