23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 126-330199
Offentliggjort
02.07.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
16.08.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Boligforeningen Grønløkken

Renovering af Grøntoften, Boligforeningen Grønløkken


Boligforeningen Grønløkken

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligforeningen Grønløkken
Postadresse: Rugårdsvej 52
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5100
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Skov Hansen
E-mail: PESH@ramboll.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.abodense.dk/organisationer/boligforeningen-gr%C3%B8nl%C3%B8kken
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rambollodense.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/0d5d26bc-1690-4c2f-a3d8-666a5859a757
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud vedr. renovering af Grøntoften, Boligforeningen Grønløkken

Sagsnr.: 1100021495
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører renovering af Grøntoften for Boligforeningen Grønløkken (herefter betegnet Bygherre).

Opgaven omfatter bygnings- og landskabsarbejder i forbindelse med renovering af lejligheder i 4 forskellige områder / bygningstyper.

Arbejdet omfatter renoveringsarbejder på klimaskal, indvendig bygningsrenovering generelt, køkken, bad, installationsarbejder, landskabs- / terrænarbejder m.m. Hertil sanering for miljøfremmede stoffer samt skimmel. Renoveringsarbejderne varierer meget i type og omfang de 4 områder imellem.

Bygherre ønsker at indhente tilbud på fagentrepriser.

Arbejderne er opdelt i følgende 8 fagentrepriser:

A – Råhusentreprisen

B – Tømrerentreprisen

C – VVS-entreprisen

D – Ventilationsentreprisen

E – El-entreprisen

F – Malerentreprisen

G – Inventarentreprisen

H – Nedbrydning inkl. miljø- og skimmelsanering.

Samlet set består renoveringen af i alt 103 eksisterende boliger der efterfølgende bliver til i alt 98 boliger.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Råhusentreprisen

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44114000 Beton
45100000 Forberedelse af byggeplads
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45221115 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med stålbroer
45223210 Stålkonstruktionsarbejder
45232410 Kloakeringsarbejder
45236000 Jord- og belægningsarbejde
45262520 Murerarbejde
45233200 Diverse belægningsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

A – Råhusentreprisen:

- Byggeplads inkl. vinterforanstaltninger

- Jordarbejder

- Kloakarbejder

- Betonarbejder

- Murerarbejde

- Stålarbejder

- Gartner- og belægninsarbejder i terræn.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proceshåndtering / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er på nøglemedarbejdere / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil Bygherre udvælge 5 ansøgere pr. fagentreprise, som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil Bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil Bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved "Relevante referencer" forstås referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang eller består i driftsopgaver af betydeligt omfang inden for et af de af udbuddet omfattede fagentrepriseområder, herunder vil der særligt blive lagt vægt på referencer med arbejder for en boligforening som bygherre. Yderligere vil det blive vægtet positivt, hvis der er gennemført boligrenoveringer i beboede bebyggelser. Samtidig vurderes antallet af relevante referencer positivt.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er angivet enkelte optionspriser i tilbudslisten.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende frivillige optioner er genstand for udbuddet:

§ 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

Yderligere er der social klausul til kontrakten.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Tømrerentreprisen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45262100 Stilladsarbejde
45262110 Nedtagning af stillads
45262120 Opstilling af stillads
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
45330000 Blikkenslagerarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

B – Tømrerentreprisen:

- Byggeplads inkl. stillads

- Tømrer og snedkerarbejder

- Blikkenslagerarbejde.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proceshåndtering / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er på nøglemedarbejdere / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil Bygherre udvælge 5 ansøgere pr. fagentreprise, som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil Bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil Bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved "Relevante referencer" forstås referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang eller består i driftsopgaver af betydeligt omfang inden for et af de af udbuddet omfattede fagentrepriseområder, herunder vil der særligt blive lagt vægt på referencer med arbejder for en boligforening som bygherre. Yderligere vil det blive vægtet positivt, hvis der er gennemført boligrenoveringer i beboede bebyggelser. Samtidig vurderes antallet af relevante referencer positivt.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er angivet enkelte optionspriser i tilbudslisten.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende frivillige optioner er genstand for udbuddet:

§ 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

Yderligere er der social klausul til kontrakten.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

VVS-entreprisen

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44115200 Vvs-artikler
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45232460 Arbejder i forbindelse med sanitetsinstallationer
45332200 Sanitetsinstallationer
45332400 Arbejde i forbindelse med installation af sanitetsudstyr
45320000 Isoleringsarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

C – VVS-entreprisen:

- Byggepladsinstallationer (vand og afløb)

- VVS-arbejder

- Sanitet

- Teknisk isolering.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proceshåndtering / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er på nøglemedarbejdere / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil Bygherre udvælge 5 ansøgere pr. fagentreprise, som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil Bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil Bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved "Relevante referencer" forstås referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang eller består i driftsopgaver af betydeligt omfang inden for et af de af udbuddet omfattede fagentrepriseområder, herunder vil der særligt blive lagt vægt på referencer med arbejder for en boligforening som bygherre. Yderligere vil det blive vægtet positivt, hvis der er gennemført boligrenoveringer i beboede bebyggelser. Samtidig vurderes antallet af relevante referencer positivt.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er angivet enkelte optionspriser i tilbudslisten.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende frivillige optioner er genstand for udbuddet:

§ 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

Yderligere er der social klausul til kontrakten.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ventilationsentreprisen

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42520000 Ventilationsudstyr
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
45331200 Installation af ventilations- og klimaanlæg
45331210 Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg
45331211 Arbejde i forbindelse med udendørs ventilationsanlæg
45320000 Isoleringsarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

D – Ventilationsentreprisen:

- Ventilationsarbejder

- Teknisk isolering.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proceshåndtering / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er på nøglemedarbejdere / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil Bygherre udvælge 5 ansøgere pr. fagentreprise, som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil Bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil Bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved "Relevante referencer" forstås referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang eller består i driftsopgaver af betydeligt omfang inden for et af de af udbuddet omfattede fagentrepriseområder, herunder vil der særligt blive lagt vægt på referencer med arbejder for en boligforening som bygherre. Yderligere vil det blive vægtet positivt, hvis der er gennemført boligrenoveringer i beboede bebyggelser. Samtidig vurderes antallet af relevante referencer positivt.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er angivet enkelte optionspriser i tilbudslisten.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende frivillige optioner er genstand for udbuddet:

§ 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

Yderligere er der social klausul til kontrakten.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

El-entreprisen

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45311000 Installation af el-ledninger og el-armaturer
45311100 Installation af el-ledninger
45311200 Installation af elarmaturer
45315000 Installation af el-varme og andre elektriske apparater i bygninger
45315100 Elektrotekniske installationsarbejder
45315300 Strømforsyningsinstallationer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

E – El-entreprisen:

- Byggepladsinstallationer (el)

- Installationsarbejder.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proceshåndtering / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er på nøglemedarbejdere / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil Bygherre udvælge 5 ansøgere pr. fagentreprise, som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil Bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil Bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved "Relevante referencer" forstås referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang eller består i driftsopgaver af betydeligt omfang inden for et af de af udbuddet omfattede fagentrepriseområder, herunder vil der særligt blive lagt vægt på referencer med arbejder for en boligforening som bygherre. Yderligere vil det blive vægtet positivt, hvis der er gennemført boligrenoveringer i beboede bebyggelser. Samtidig vurderes antallet af relevante referencer positivt.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er angivet enkelte optionspriser i tilbudslisten.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende frivillige optioner er genstand for udbuddet:

§ 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

Yderligere er der social klausul til kontrakten.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Malerentreprisen

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45440000 Maler- og glarmesterarbejde
45452000 Udvendig rengøring af bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

F – Malerentreprisen:

- Indvendige behandlinger

- Udvendige behandlinger

- Slutrengøring.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proceshåndtering / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er på nøglemedarbejdere / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil Bygherre udvælge 5 ansøgere pr. fagentreprise, som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil Bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil Bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved "Relevante referencer" forstås referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang eller består i driftsopgaver af betydeligt omfang inden for et af de af udbuddet omfattede fagentrepriseområder, herunder vil der særligt blive lagt vægt på referencer med arbejder for en boligforening som bygherre. Yderligere vil det blive vægtet positivt, hvis der er gennemført boligrenoveringer i beboede bebyggelser. Samtidig vurderes antallet af relevante referencer positivt.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er angivet enkelte optionspriser i tilbudslisten.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende frivillige optioner er genstand for udbuddet:

§ 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

Yderligere er der social klausul til kontrakten.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Inventarentreprisen

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
39141000 Køkkenmøbler
39221000 Køkkenudstyr
44410000 Artikler til badeværelser og køkkener
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
39122100 Skabe
39141300 Indbyggede skabe
39143121 Klædeskabe
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

G – Inventarentreprisen:

- Køkkeninventar

- Badeværelsesinventar

- Garderobeskabe

- Hvidevarer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proceshåndtering / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er på nøglemedarbejdere / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil Bygherre udvælge 5 ansøgere pr. fagentreprise, som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil Bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil Bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved "Relevante referencer" forstås referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang eller består i driftsopgaver af betydeligt omfang inden for et af de af udbuddet omfattede fagentrepriseområder, herunder vil der særligt blive lagt vægt på referencer med arbejder for en boligforening som bygherre. Yderligere vil det blive vægtet positivt, hvis der er gennemført boligrenoveringer i beboede bebyggelser. Samtidig vurderes antallet af relevante referencer positivt.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er angivet enkelte optionspriser i tilbudslisten.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende frivillige optioner er genstand for udbuddet:

§ 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

Yderligere er der social klausul til kontrakten.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Nedbrydning

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde
45112360 Jordsaneringsarbejder
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

H – Nedbrydning:

- Nedbrydningsarbejder

- Sanering for miljøfremmede stoffer

- Sanering for skimmel.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proceshåndtering / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er på nøglemedarbejdere / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil Bygherre udvælge 5 ansøgere pr. fagentreprise, som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil Bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil Bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved "Relevante referencer" forstås referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang eller består i driftsopgaver af betydeligt omfang inden for et af de af udbuddet omfattede fagentrepriseområder, herunder vil der særligt blive lagt vægt på referencer med arbejder for en boligforening som bygherre. Yderligere vil det blive vægtet positivt, hvis der er gennemført boligrenoveringer i beboede bebyggelser. Samtidig vurderes antallet af relevante referencer positivt.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er angivet enkelte optionspriser i tilbudslisten.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende frivillige optioner er genstand for udbuddet:

§ 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

Yderligere er der social klausul til kontrakten.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for det seneste afsluttede regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

- Egenkapital

- Soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital:

— Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal være positiv for seneste afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgrad:

— Mindstekrav: Ansøger skal som minimum have en soliditetsgrad på 10 % for seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal aflevere en referenceliste.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver bedes kunne fremvise mindst 1 og maksimalt 5 referencer over sammenlignelige eller tilsvarende arbejder, som under nærværende udbud. Referencearbejdet skal være udført eller igangværende inden for de seneste 5 år. Med sammenlignelige referencer forstås referencer, der omfatter udførelse/opførelse af lignende projekter med fokus på renovering af almennyttige boliger.

- Alle referencer skal anføres med:

- Projektnavn

- Kundens navn

- Kort beskrivelse af projektet/opgaverne

- Kontraktperiode/udførelsesperiode

- Økonomisk ramme for entreprisen ekskl. moms

- Entrepriseform

- Angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller e-mailadresse.

Det er tilladt at vedlægge en selvstændig referenceliste i ansøgningen og blot henvise til den vedlagte referenceliste i ESPD. Alternativt kan alle oplysninger tilsvarende eller udelukkende indtastes i ESPD. Såfremt tilbudsgiver vælger at vedlægge en selvstændig referenceliste, må denne ikke udgøre mere end 2 A4-sider pr. reference.

I tilfælde af at tilbudsgiver alligevel afleverer mere end 5 referencer, vil det alene være de første 5 i rækken, der bliver lagt til grund.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der gælder sociale klausuler for samtlige delkontrakter.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/08/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

De frivillige udelukkelsesgrunde nr. 2 og 7 er genstand for udbuddet. Sociale klausuler, jf. udbudsmaterialet, er genstand for kontrakterne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2021

Send til en kollega

0.069