23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 126-332727
Offentliggjort
02.07.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Hospital - hele byens nye kvarter


Frederiksberg Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Weigand
E-mail: mowe03@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982053
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/478d6864-0a80-4287-bc20-ee50044172f7/homepage
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/478d6864-0a80-4287-bc20-ee50044172f7/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Frederiksberg Hospital - hele byens nye kvarter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende forhåndsmeddelelse har til formål at gøre opmærksom på Frederiksberg Kommunes forestående udbud af rådgivningsydelser, der skal lede frem til forslag til en udviklingsplan for Frederiksberg Hospital - hele byens nye kvarter.

For yderligere information om udbuddet henvises til pkt. II.2.4) nedenfor.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Frederiksberg Hospital - hele byens nye kvarter

Frederiksberg Kommune har købt Frederiksberg Hospital af Region Hovedstaden for at skabe et helt nyt bykvarter midt på Frederiksberg. Overtagelsen sker med udgangen af 2025, når Region Hovedstaden har flyttet hospitalets afdelinger til det nye hospital på Bispebjerg.

Omdannelsen af området vil starte umiddelbart efter overtagelsesdagen 1. januar 2026. Inden da gennemføres et omfattende planlægningsarbejde, hvor Frederiksberg Kommunes vision for området skal omsættes til en mere konkret udviklingsplan. Udviklingsplanen skal vise hvordan kommunens vision kan blive til virkelighed og danne grundlag for den videre lokalplanlægning.

For at sikre kreativ og inddragende proces udbydes udarbejdelse af udviklingsplanen til en række tværfaglige rådgiverteams. Udarbejdelse af udviklingsplanen kommer til at ske med tæt inddragelse af byens borgere og aktører, som inviteres til at deltage i processen. Udviklingsplanen skal indeholde en fysisk helhedsplan, en tids- og etapeplan, en realiserbar økonomi samt en række strategier indenfor f.eks. det grønne og fællesskaber.

Udbud af rådgiverydelse:

Frederiksberg Kommune skal med denne forhåndsmeddelelse informere markedet om, at kommunen påregner at offentliggøre et offentligt udbud af arbejdet med udviklingsplanen. I forbindelse med udbuddet vil der blive indgået 3 identiske rådgiveraftaler om deltagelse i et parallelopdrag med 3 tværfaglige teams.

Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation, idet de udvalgte tværfaglige teams hver modtager et vederlag for deltagelse i parallelopdraget, hvor der skal udarbejdes forslag til en udviklingsplan for Frederiksberg Hospital.

De deltagende tværfaglige teams skal have kompetencer indenfor følgende fagområder:

- Projektledelse

- Arkitektfaglighed særligt indenfor transformation og helhedsplaner

- Bystrategisk faglighed

- Realiserbarhed i byudvikling

- Bynatur- og klimaforhold

- Udvikling af nye boligformer

- Udvikling af rammer for offentlige sundhedstilbud

- Grøn mobilitet og trafikplanlægning

- DGNB-certificering på byområdeniveau.

Tidsplan:

Udbuddets samt det efterfølgende parallelopdrags centrale milepæle forventes at være som følger:

- Offentliggørelse af udbud medio august 2021

- Tilbudsfrist primo oktober 2021

- Kontraktindgåelse medio november 2021

- Kick off møde medio december 2021.

Yderligere information om udbuddet, herunder program og forventede leverancer, vil fremgå af udbudsmaterialet når udbuddet offentliggøres medio august 2021.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
12/08/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2021

Send til en kollega

0.063