23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 126-332732
Offentliggjort
02.07.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Opdateringer

Rettelse
(19.07.2021)

II.2.4)
I stedet for:
Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune planlægger at udbyde Fælledparkprojekterne i totalrådgivning som offentligt EU-udbud primo oktober 2021 med forventet kontraktindgåelse ultimo november 2021.
Projekterne består af 3 individuelle skybrudsprojekter; Frederik V’s Vej (NO5), Fælledparken (NO6) og Øster Allé (NO7), som har til formål at sikre mod skybrud i lokalområdet. Projekterne består i, at etablere overfladiske afløbstekniske løsninger til afledning af skybrudsvand fra Frederik V’s Vej og Øster Allé til Fælledparken. I Fælledparken skal der ske en terrænbearbejdning, som gør det muligt at forsinke skybrudsvand i parken. Projekterne afvikles som skybrudsprojekter ved finansiering og de gældende regler for medfinansieringsprojekter. I alt skal projekterne håndtere 6 850 m3 skybrudsvand.
Projekterne skal koordineres, projekteres og anlægges med forventet ibrugtagning ultimo 2025.
Udbudsmaterialet forventes offentliggjort primo oktober med en tilbudsfrist primo november.
Læses:
Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune planlægger at udbyde Fælledparkprojekterne i totalrådgivning som offentligt EU-udbud primo oktober 2021 med forventet kontraktindgåelse ultimo november 2021.
Projekterne består af 3 individuelle skybrudsprojekter; Frederik V’s Vej (NO5), Fælledparken (NO6) og Øster Allé (NO7), som har til formål at sikre mod skybrud i lokalområdet. Projekterne består i, at etablere overfladiske afløbstekniske løsninger til afledning af skybrudsvand fra Frederik V’s Vej og Øster Allé til Fælledparken. I Fælledparken skal der ske en terrænbearbejdning, som gør det muligt at forsinke skybrudsvand i parken. Projekterne afvikles som skybrudsprojekter ved finansiering og de gældende regler for medfinansieringsprojekter. I alt skal projekterne håndtere 6 850 m3 skybrudsvand.
Opgaven udbydes på grundlag af et ideoplæg udarbejdet af bygherre. Rådgiver forventes at skulle levere følgende faser og ydelser: Anlægsprogram, dispositionsforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt samt udførelsesprojekt.
Totalrådgiveren skal levere ydelser i henhold til ydelsesbeskrivelsen for anlæg 2019.
Til opgaveløsningen forventes rådgivers bemanding at have viden og kompetencer indenfor:
— Projekteringsleder herunder IKT-ledelse
— Myndighedsbehandling
— Landskabsbearbejdning og projektering
— Trafikafvikling
— Hydraulisk modellering
— Anlægsteknik og afløbsteknik, herunder overfladeløsninger til regnvandshåndtering og LAR-anlæg
— Arbejdsmiljøkoordinering.
Projekterne skal koordineres, projekteres og anlægges med forventet ibrugtagning ultimo 2025.
Udbudsmaterialet forventes offentliggjort primo oktober med en tilbudsfrist primo november.

II.1.5)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået samlet værdi
I stedet for:
Læses:
7 000 000 DKK.

Fælledparkprojekterne


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Cicilie Oxholm Zigler
E-mail: NH15@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fælledparkprojekterne

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune planlægger at udbyde Fælledparkprojekterne i totalrådgivning som offentligt EU-udbud primo oktober 2021 med forventet kontraktindgåelse ultimo november 2021.

Projekterne består af 3 individuelle skybrudsprojekter; Frederik V’s Vej (NO5), Fælledparken (NO6) og Øster Allé (NO7), som har til formål at sikre mod skybrud i lokalområdet. Projekterne består i, at etablere overfladiske afløbstekniske løsninger til afledning af skybrudsvand fra Frederik V’s Vej og Øster Allé til Fælledparken. I Fælledparken skal der ske en terrænbearbejdning, som gør det muligt at forsinke skybrudsvand i parken. Projekterne afvikles som skybrudsprojekter ved finansiering og de gældende regler for medfinansieringsprojekter. I alt skal projekterne håndtere 6 850 m3 skybrudsvand.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune planlægger at udbyde Fælledparkprojekterne i totalrådgivning som offentligt EU-udbud primo oktober 2021 med forventet kontraktindgåelse ultimo november 2021.

Projekterne består af 3 individuelle skybrudsprojekter; Frederik V’s Vej (NO5), Fælledparken (NO6) og Øster Allé (NO7), som har til formål at sikre mod skybrud i lokalområdet. Projekterne består i, at etablere overfladiske afløbstekniske løsninger til afledning af skybrudsvand fra Frederik V’s Vej og Øster Allé til Fælledparken. I Fælledparken skal der ske en terrænbearbejdning, som gør det muligt at forsinke skybrudsvand i parken. Projekterne afvikles som skybrudsprojekter ved finansiering og de gældende regler for medfinansieringsprojekter. I alt skal projekterne håndtere 6 850 m3 skybrudsvand.

Projekterne skal koordineres, projekteres og anlægges med forventet ibrugtagning ultimo 2025.

Udbudsmaterialet forventes offentliggjort primo oktober med en tilbudsfrist primo november.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
04/10/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2021

Send til en kollega

0.078