23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 127-336142
Offentliggjort
05.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Addresse
https://tender.konnect.dk/app/tender/entity/954

Udbyder

Aalborg og Brønderslev kommuner

Levering af hårde hvidevarer til Aalborg og Brønderslev Kommune


Aalborg og Brønderslev kommuner

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Rantzausgade 4, 2. sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Katrine Krog Madsen
E-mail: katrine@aalborg.dk
Telefon: +45 99314686
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.aalborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brønderslev Kommune
CVR-nummer: 29189501
Postadresse: Ny Rådhusgade 5
By: Brønderslev
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9700
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørn Lind
E-mail: jorn.lind@99454545.dk
Telefon: +45 99455876
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.bronderslev.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/app/tender/entity/954
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/app/tender/entity/954
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vedr. levering af hårde hvidevarer til Aalborg og Brønderslev Kommune

 

Sagsnr.: 2021-010670
II.1.2) Hoved-CPV-kode
39711000 Elektriske husholdningsapparater til tilberedning af fødevarer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aftale på levering af hårde hvidevarer til Aalborg og Brønderslev Kommuner. Der er 2 delaftaler. Delaftale 1: Husholdningsmodeller. Delaftale 2: Professionelle modeller inkl. reparation/service af professionelle modeller. Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale med én leverandør pr. delaftale. Begge delaftaler tildeles til den tilbudsgiver, der har afgivet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud".

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Hårde hvidevarer - husholdningsmodeller

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39700000 Husholdningsapparater
39710000 Elektriske husholdningsapparater
39711000 Elektriske husholdningsapparater til tilberedning af fødevarer
39711100 Køleskabe og frysebokse
39711110 Kombinerede køle- og fryseskabe
39711120 Frysere
39711122 Husholdningsfrysere
39711123 Skabsfrysere
39711130 Køleskabe
39711360 Ovne
39711361 Elektriske ovne
39711400 Risteovne, kogeplader, varmeplader og kogespiraler
39711420 Kogeplader
39713100 Opvaskemaskiner
39713200 Vaske- og tørremaskiner til tøj
39713210 Vaske-/tørremaskiner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg og Brønderslev Kommuner

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftale på levering af hårde hvidevarer til Aalborg og Brønderslev Kommuner. Delaftale 1: Husholdningsmodeller. Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale med én leverandør pr. delaftale. Delaftale nr. 1 tildeles til den tilbudsgiver, der har afgivet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud".

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af rammeaftalen i op til 1 x 24 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Hårde Hvidevarer - Professionelle modeller inkl. reparation/service af professionelle modeller

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39700000 Husholdningsapparater
39710000 Elektriske husholdningsapparater
39711000 Elektriske husholdningsapparater til tilberedning af fødevarer
39713100 Opvaskemaskiner
39713200 Vaske- og tørremaskiner til tøj
39713210 Vaske-/tørremaskiner
39716000 Dele til elektriske husholdningsapparater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg og Brønderslev Kommuner

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftale på levering af hårde hvidevarer til Aalborg og Brønderslev Kommuner. Delaftale 2: Professionelle modeller samt reparation/service af professionelle modeller. Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale med én leverandør pr. delaftale. Delaftalen tildeles til den tilbudsgiver, der har afgivet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud".

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten i op til 1 x 24 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Tilbudsgiver skal bekræfte positiv egenkapital for hvert af de foregående 3 afsluttede regnskabsår ved tidspunktet for tilbudsfristen. Hvis tilbudsgiver har gyldig grund til at denne ikke er i stand til at fremlægge den krævede dokumentation, kan tilbudsgiver godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, jf. udbudslovens § 154, stk. 2.

— Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring (produkt- og ansvarsforsikring samt personskadeforsikring) er på minimum 10 mio. DKK.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— positiv egenkapital for hvert af de foregående 3 afsluttede regnskabsår ved tidspunktet for tilbudsfristen. Tilbudsgiver kan fremlægge anden dokumentation som ordregiver vurderer passende, såfremt tilbudsgiver har gyldig grund til ikke at kunne fremlæggende den krævede dokumentation.

— erhvervsansvarsforsikring (produkt- og ansvarsforsikring samt personskadeforsikring) er på minimum 10 mio. DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Referenceliste over 2-3 betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år, med beskrivelse af leverancerne, tidspunkt for leverancen og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mailadresse.

— Såfremt der ikke er udført sammenlignelige leverancer i de seneste tre (3) år, bedes der laves en beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiveren forventer at løfte opgaven i overensstemmelse med det krævede, jf. udbudsmaterialet i kontraktperioden.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Der skal angives mindst 2 sammenlignelige referencer. Såfremt tilbudsgiver angiver mere end 3 referencer, vil ordregiver kun vurdere de 3 først angivne.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/08/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/08/2021
Tidspunkt: 08:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Det forventes at komme i udbud igen om 2-4 år.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgivere, der er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, eller i en af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. § 137. stk. 1, nr. 1-3 og 5, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale. Dette gælder dog ikke, hvis tilbudsgiver kan fremvise dokumentation for self-cleaning (selvrenselse), jf. udbudslovens § 138.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naeveneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller

forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der

er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for

beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor

ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,

stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået

en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse

i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen

indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående

offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2021

Send til en kollega

0.063