23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 129-341501
Offentliggjort
07.07.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

DOMI Bolig, afd. 51

Vindere

(07.07.2021)
Projektas A/S
Dalgasgade 32A, st.
7400 Herning

Realisering af alment byggeprojekt på totalentrepriselignende vilkår som delegeret bygherre


DOMI Bolig, afd. 51

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DOMI Bolig, afd. 51
CVR-nummer: 35432027
Postadresse: Tornøegade 12
By: Odder
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8300
Land: Danmark
Kontaktperson: Preben Jacobsen
E-mail: pj@domibolig.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.domibolig.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Aftale vedrørende realisering af alment byggeprojekt på totalentrepriselignende vilkår som delegeret bygherre.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I forbindelse med Projektas A/S’ opførelse af et blandet byggeri på matr. nr. 31ay Odder by, Odder, beliggende Banegårdsgade 14, 8300 Odder, agter ordregiver at erhverve en endnu ikke opført ejerlejlighed med ca. 800 etagekvadratmeter almene boligbyggeretter, der omfatter i alt 16 ungdomsboliger. Almenboligbyggeriet opføres i fysisk sammenhæng med de øvrige ejerlejligheder på ejendommen, hvorfor ejerlejlighederne på ejendommen tilsammen vil fremstå som en arkitektonisk helhed. Almenboligbyggeriet udgør således en integreret del af det samlede byggeri på ejendommen, og byggerierne er således i praksis uadskillelige. Det er derfor ikke praktisk hensigtsmæssigt at gennemføre separate byggesager og -processer for den almene del af det samlede byggeri på ejendommen. Hvis ordregiver indgår aftale med Projektas A/S’ om at købe den pågældende ejerlejlighed med tilhørende byggeretter, vil den blive indrettet til almene boliger via en delegeret bygherremodel, jf. nærmere nedenfor.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 12 750 400.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
70121200 Køb af bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Banegårdsgade 14, 8300 Odder

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Da ejerlejligheden indrettes til almene boliger, vil selve opførelsen blive håndteret via den delegerede bygherremodel, hvor Projektas A/S påtager sig på vegne af ordregiver at udbyde alle opgaver, der alene er relateret til de almene boliger, i overensstemmelse med de udbudsretlige regler. Almenboligbyggeriet opføres i fysisk sammenhæng med de øvrige ejerlejligheder på ejendommen, hvorfor ejerlejlighederne til sammen vil fremstå som en arkitektonisk helhed. Almenboligbyggeriet udgør således en integreret del af det samlede byggeri på ejendommen, og byggerierne er således i praksis uadskillelige. Det er derfor ikke praktisk hensigtsmæssigt at gennemføre separate byggesager og -processer for den almene del af det samlede byggeri på ejendommen. Da der er tale om et samlet og integreret byggeri på en ejendom, der ejes af Projektas A/S, er det ikke muligt for ordregiver selv at gennemføre udbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Almenboligbyggeriet opføres i fysisk sammenhæng med de øvrige ejerlejligheder på ejendommen, hvorfor ejerlejlighederne til sammen vil fremstå som en arkitektonisk helhed. Almenboligbyggeriet udgør således en integreret del af det samlede byggeri på ejendommen, og det er følgelig ikke praktisk hensigtsmæssigt at gennemføre separate byggesager og -processer hver omfattende en del af det samlede byggeri på ejendommen. Da der er tale om et samlet og integreret byggeri på en ejendom, der ejes af Projektas A/S, er det ikke muligt for ordregiver selv at gennemføre udbud.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
02/07/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Projektas A/S
CVR-nummer: 29 32 42 63
Postadresse: Dalgasgade 32A, st.
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 12 750 400.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 12 750 400.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ordregivers indgåelse af kontrakt efter proceduren i lov om Klagenævn for Udbud § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten ude forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende jf. lovens § 7, stk. 3. Samme frist gælder ved indbringelse for domstolene, jf. lovens § 7, stk. 6.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2021

Send til en kollega

0.063