23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 134-355253
Offentliggjort
14.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

CASA A/S

CASA A/S - Tømmerup Parken. Offentlig udbud af tømrer- og snedkerentreprisen (indvendig)


CASA A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: CASA A/S
Postadresse: Havnen 5
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Bjarne Nolsøe Frederiksen
E-mail: bnf@casa-as.dk
Telefon: +45 23342747
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.casa-as.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-13382
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bisgaard|Ejsing ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Libaugade 1, 1. th
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisa Gedsø Askanius
E-mail: lisa@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 51517575
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-13382
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Totalentreprenør
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

CASA A/S - Tømmerup Parken. Offentlig udbud af tømrer- og snedkerentreprisen (indvendig)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Tømmerup Parken bliver en fremtidens landsby med fokus på fællesskab og frihed. Et varieret udbud af moderne boligtyper i forskellige størrelser kombineres med attraktive uderum i skønne omgivelser tæt på by og natur. Parken består af et miks af almene og private boliger – et moderne bofællesskab.

Dette udbud omhandler de almene boliger der udgøres af en blanding af forskellige boligtyper bestående af rækkehuse i 2 plan, ’generationshuse’ samt punkthuse. Der opføres i bebyggelsen i alt 103 almene boliger – ca. 9 000 m2.

Almene boligselskaber er omfattet af udbudsloven, og CASA A/S er som delegeret bygherre/totalentreprenør for postfunktionærerne Andels-Boligforening afd. Tømmerupparken /v FA09, PAB forpligtet til at løfte udbudspligten for de almene boliger.

CASA A/S udbyder som delegeret bygherre/totalentreprenør i alt ca. 20 fagentrepriser og/eller leverancer.

Nærværende udbud omfatter fagentreprisen vedr. tømrer- og snedkerentreprisen (indvendig).

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45420000 Opsætning af snedkerarbejde
45421131 Isætning af døre
45421141 Opsætning af skillevægge
45421152 Montering af skillevægge
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
45422100 Træarbejder
44233000 Trapper
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Tårnby Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omfatter fagentreprisen tømrer- og snedkerentreprisen (indvendig).

Opgaven omfatter levering og montering af nedhængte lofter, gipsloft mod tagrum, loftlem, ventilationsinddækninger, installationsvægge, indervægge, træbetonlofter, inddækning over køkkenskabe, indklædning og skørt ved trappehul og ovenlys, indvendige døre, postkasser og indvendige trapper.

Leverancer og montage iht. udbudsmaterialets arbejdsbeskrivelser (B2-arbejdsbeskrivelser).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 5
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD’en oplyse årlig omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de 3 seneste regnskabsår. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 4 mio. DKK.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal som minimum være positiv.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10 %.

- Oplysninger om økonomiske nøgletal skal angives i ESPD-dokumentet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Oplysninger om kontraktudførelsesvilkår, betingelser for AB18, klausuler mv., fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/08/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 10/10/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/08/2021
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan søges frem via linket

https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-13382

hvor der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af tilbud.

Eventuelle spørgsmål vedrørende udbuddet skal fremsendes via udbudsportalens (Dalux) spørgsmålsmodul.

Spørgsmål vil blive besvaret via rettelsesblad/supplementsblad, efterhånden som spørgsmålene indløber.

Sidste frist for fremsættelse af spørgsmål er den 20. august 2021, kl. 12.00. Besvarelse af spørgsmål forventes udsendt umiddelbart herefter og senest den 24. august 2021.

Såfremt bedømmelsen af tilbuddene medfører en vinder, skal den vindende tilbudsgiver hurtigst muligt dokumentere rigtigheden af oplysningerne anført i ESPD’en, hvilket som udgangspunkt består i at fremsende en af Erhvervsstyrelsen udstedt serviceattest samt det seneste årsregnskab med revisorpåtegning.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Ingen
By: Ingen
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at blive tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om at ordregiver har indgået en kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2021

Send til en kollega

0.078