23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 136-358424
Offentliggjort
16.07.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

ALFABO Boligorganisation

EU-udbud vedr. totalrenovering af Munkevænget samt tagudskiftning


ALFABO Boligorganisation

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ALFABO Boligorganisation
Postadresse: Kolding Åpark 8A, 4.
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Steen Boye Andersen
E-mail: STAND@ramboll.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.alfabo.dk/afd/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://alfabo.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/f1915a05-5830-4f26-a3e7-c271c1fe7f00
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud vedr. totalrenovering af Munkevænget samt tagudskiftning

Sagsnr.: 1100006325
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører totalrenovering af Munkevænget iht. helhedsplan, samt tagudskiftning, for ALFABO (herefter betegnet Bygherre).

Opgaven omfatter således bygningsarbejder i forbindelse med denne totalrenovering.

Der forekommer enkelte bygherreleverancer, som er nærmere oplyst i byggesagsbeskrivelsen.

Bygherre ønsker at indhente tilbud på fagentrepriser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise A - jord- og kloakarbejder (JO)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
45236000 Jord- og belægningsarbejde
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45232400 Anlæg af kloakker
45232410 Kloakeringsarbejder
45232424 Anlægsarbejde: kloakudløb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det står ansøgerne frit at ansøge om prækvalifikation på flere entrepriser.

AB18 med bygherres tilføjelser og ændringer er gældende for aftaleforholdet.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

For indhold af de forskellige delaftaler henvises til byggesagsbeskrivelsen og de enkelte arbejdsbeskrivelser.

Det er muligt at byde på 1, 2 og/eller flere og/eller alle delaftaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil bygherre udvælge 5 ansøgere pr. fagentreprise (pr. delkontrakt), som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved "relevante referencer" forstås referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang eller består i driftsopgaver af betydeligt omfang inden for et af de af udbuddet omfattede fagentrepriseområder, herunder vil der særligt blive lagt vægt på referencer med arbejder for en almen bygherre. Yderligere vurderes antallet af relevante referencer positivt.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende frivillige udelukkelsesgrunde er genstand for udbuddet:

§ 137, stk. 1, nr. 2.

Udbuddet indeholder 4 sociale klausuler, uddannelsesklausuler, nærmere oplyst i byggesagsbeskrivelsens afsnit 1.7 - 1.9.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise B - anlæg, befæstelser og beplantning (ANL)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45235311 Anlægsarbejde: befæstelse af rullebaner
03110000 Markafgrøder, gartneri- og havebrugsprodukter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det står ansøgerne frit at ansøge om prækvalifikation på flere entrepriser.

AB18 med bygherres tilføjelser og ændringer er gældende for aftaleforholdet.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

For indhold af de forskellige delaftaler henvises til byggesagsbeskrivelsen og de enkelte arbejdsbeskrivelser.

Det er muligt at byde på 1, 2 og/eller flere og/eller alle delaftaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil bygherre udvælge 5 ansøgere pr. fagentreprise (pr. delkontrakt), som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved "relevante referencer" forstås referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang eller består i driftsopgaver af betydeligt omfang inden for et af de af udbuddet omfattede fagentrepriseområder, herunder vil der særligt blive lagt vægt på referencer med arbejder for en almen bygherre. Yderligere vurderes antallet af relevante referencer positivt.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende frivillige udelukkelsesgrunde er genstand for udbuddet:

§ 137, stk. 1, nr. 2.

Udbuddet indeholder 4 sociale klausuler, uddannelsesklausuler, nærmere oplyst i byggesagsbeskrivelsens afsnit 1.7 - 1.9.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise C - nedbrydning (NE)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde
45111100 Nedrivningsarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det står ansøgerne frit at ansøge om prækvalifikation på flere entrepriser.

AB18 med bygherres tilføjelser og ændringer er gældende for aftaleforholdet.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

For indhold af de forskellige delaftaler henvises til byggesagsbeskrivelsen og de enkelte arbejdsbeskrivelser.

Det er muligt at byde på 1, 2 og/eller flere og/eller alle delaftaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil bygherre udvælge 5 ansøgere pr. fagentreprise (pr. delkontrakt), som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved "relevante referencer" forstås referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang eller består i driftsopgaver af betydeligt omfang inden for et af de af udbuddet omfattede fagentrepriseområder, herunder vil der særligt blive lagt vægt på referencer med arbejder for en almen bygherre. Yderligere vurderes antallet af relevante referencer positivt.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende frivillige udelukkelsesgrunde er genstand for udbuddet:

§ 137, stk. 1, nr. 2.

Udbuddet indeholder 4 sociale klausuler, uddannelsesklausuler, nærmere oplyst i byggesagsbeskrivelsens afsnit 1.7 - 1.9.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise D - murer (MU)

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262520 Murerarbejde
45262500 Murværks- og murerarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det står ansøgerne frit at ansøge om prækvalifikation på flere entrepriser.

AB18 med bygherres tilføjelser og ændringer er gældende for aftaleforholdet.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

For indhold af de forskellige delaftaler henvises til byggesagsbeskrivelsen og de enkelte arbejdsbeskrivelser.

Det er muligt at byde på 1, 2 og/eller flere og/eller alle delaftaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil bygherre udvælge 5 ansøgere pr. fagentreprise (pr. delkontrakt), som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved "relevante referencer" forstås referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang eller består i driftsopgaver af betydeligt omfang inden for et af de af udbuddet omfattede fagentrepriseområder, herunder vil der særligt blive lagt vægt på referencer med arbejder for en almen bygherre. Yderligere vurderes antallet af relevante referencer positivt.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende frivillige udelukkelsesgrunde er genstand for udbuddet:

§ 137, stk. 1, nr. 2.

Udbuddet indeholder 4 sociale klausuler, uddannelsesklausuler, nærmere oplyst i byggesagsbeskrivelsens afsnit 1.7 - 1.9.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise E1 - tømrer (TØ)

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44230000 Tømrerarbejde til bygningsbrug
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det står ansøgerne frit at ansøge om prækvalifikation på flere entrepriser.

AB18 med bygherres tilføjelser og ændringer er gældende for aftaleforholdet.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

For indhold af de forskellige delaftaler henvises til byggesagsbeskrivelsen og de enkelte arbejdsbeskrivelser.

Det er muligt at byde på 1, 2 og/eller flere og/eller alle delaftaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil bygherre udvælge 5 ansøgere pr. fagentreprise (pr. delkontrakt), som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved "relevante referencer" forstås referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang eller består i driftsopgaver af betydeligt omfang inden for et af de af udbuddet omfattede fagentrepriseområder, herunder vil der særligt blive lagt vægt på referencer med arbejder for en almen bygherre. Yderligere vurderes antallet af relevante referencer positivt.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende frivillige udelukkelsesgrunde er genstand for udbuddet:

§ 137, stk. 1, nr. 2.

Udbuddet indeholder 4 sociale klausuler, uddannelsesklausuler, nærmere oplyst i byggesagsbeskrivelsens afsnit 1.7 - 1.9.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise E2 - tømrer (TØ2) (Tagrenoveringen Korshusene)

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44230000 Tømrerarbejde til bygningsbrug
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
45261000 Montage af tagkonstruktioner og tagdækning samt følgearbejder
45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
45261100 Udførelse af tagkonstruktioner
45261200 Tagdækning og maling af tage
45261210 Tagdækning
45261300 Montering af taginddækning og tagrender
45261320 Montering af tagrender
45261900 Tagreparation og -vedligeholdelse
45261910 Tagreparation
45261920 Tagvedligeholdelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det står ansøgerne frit at ansøge om prækvalifikation på flere entrepriser.

AB18 med bygherres tilføjelser og ændringer er gældende for aftaleforholdet.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

For indhold af de forskellige delaftaler henvises til byggesagsbeskrivelsen og de enkelte arbejdsbeskrivelser.

Det er muligt at byde på 1, 2 og/eller flere og/eller alle delaftaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil bygherre udvælge 5 ansøgere pr. fagentreprise (pr. delkontrakt), som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved "relevante referencer" forstås referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang eller består i driftsopgaver af betydeligt omfang inden for et af de af udbuddet omfattede fagentrepriseområder, herunder vil der særligt blive lagt vægt på referencer med arbejder for en almen bygherre. Yderligere vurderes antallet af relevante referencer positivt.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende frivillige udelukkelsesgrunde er genstand for udbuddet:

§ 137, stk. 1, nr. 2.

Udbuddet indeholder 4 sociale klausuler, uddannelsesklausuler, nærmere oplyst i byggesagsbeskrivelsens afsnit 1.7 - 1.9.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise F - maler (MA)

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45440000 Maler- og glarmesterarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det står ansøgerne frit at ansøge om prækvalifikation på flere entrepriser.

AB18 med bygherres tilføjelser og ændringer er gældende for aftaleforholdet.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

For indhold af de forskellige delaftaler henvises til byggesagsbeskrivelsen og de enkelte arbejdsbeskrivelser.

Det er muligt at byde på 1, 2 og/eller flere og/eller alle delaftaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil bygherre udvælge 5 ansøgere pr. fagentreprise (pr. delkontrakt), som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved "relevante referencer" forstås referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang eller består i driftsopgaver af betydeligt omfang inden for et af de af udbuddet omfattede fagentrepriseområder, herunder vil der særligt blive lagt vægt på referencer med arbejder for en almen bygherre. Yderligere vurderes antallet af relevante referencer positivt.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende frivillige udelukkelsesgrunde er genstand for udbuddet:

§ 137, stk. 1, nr. 2.

Udbuddet indeholder 4 sociale klausuler, uddannelsesklausuler, nærmere oplyst i byggesagsbeskrivelsens afsnit 1.7 - 1.9.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise G - el (EL)

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45311000 Installation af el-ledninger og el-armaturer
45315100 Elektrotekniske installationsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det står ansøgerne frit at ansøge om prækvalifikation på flere entrepriser.

AB18 med bygherres tilføjelser og ændringer er gældende for aftaleforholdet.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

For indhold af de forskellige delaftaler henvises til byggesagsbeskrivelsen og de enkelte arbejdsbeskrivelser.

Det er muligt at byde på 1, 2 og/eller flere og/eller alle delaftaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil bygherre udvælge 5 ansøgere pr. fagentreprise (pr. delkontrakt), som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved "relevante referencer" forstås referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang eller består i driftsopgaver af betydeligt omfang inden for et af de af udbuddet omfattede fagentrepriseområder, herunder vil der særligt blive lagt vægt på referencer med arbejder for en almen bygherre. Yderligere vurderes antallet af relevante referencer positivt.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende frivillige udelukkelsesgrunde er genstand for udbuddet:

§ 137, stk. 1, nr. 2.

Udbuddet indeholder 4 sociale klausuler, uddannelsesklausuler, nærmere oplyst i byggesagsbeskrivelsens afsnit 1.7 - 1.9.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise H - VVS (VVS) + Vent (VENT)

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42520000 Ventilationsudstyr
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
45331200 Installation af ventilations- og klimaanlæg
45331210 Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg
45331211 Arbejde i forbindelse med udendørs ventilationsanlæg
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det står ansøgerne frit at ansøge om prækvalifikation på flere entrepriser.

AB18 med bygherres tilføjelser og ændringer er gældende for aftaleforholdet.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

For indhold af de forskellige delaftaler henvises til byggesagsbeskrivelsen og de enkelte arbejdsbeskrivelser.

Det er muligt at byde på 1, 2 og/eller flere og/eller alle delaftaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil bygherre udvælge 5 ansøgere pr. fagentreprise (pr. delkontrakt), som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved "relevante referencer" forstås referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang eller består i driftsopgaver af betydeligt omfang inden for et af de af udbuddet omfattede fagentrepriseområder, herunder vil der særligt blive lagt vægt på referencer med arbejder for en almen bygherre. Yderligere vurderes antallet af relevante referencer positivt.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende frivillige udelukkelsesgrunde er genstand for udbuddet:

§ 137, stk. 1, nr. 2.

Udbuddet indeholder 4 sociale klausuler, uddannelsesklausuler, nærmere oplyst i byggesagsbeskrivelsens afsnit 1.7 - 1.9.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for det seneste afsluttede regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

— Egenkapital

— Soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital:

- Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal være positiv for seneste afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgrad:

- Mindstekrav: Ansøger skal som minimum have en soliditetsgrad på 10 % for seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal aflevere en referenceliste.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Referenceliste:

- Tilbudsgiver bedes kunne fremvise op til 6 referencer for sammenlignelige eller tilsvarende arbejder, som under nærværende udbud. Referencearbejdet skal være udført eller igangværende inden for de seneste 5 år. Med sammenlignelige referencer forstås referencer, der omfatter udførelse af renoveringsarbejder som de udbudte, samt udførelse af serviceopgaver af lignende karakter (dvs. reparationer og vedligehold omfattende de udbudte fag, udført for en almen boligorganisation).

- Referencerne må på tidspunkt for ansøgning max være 5 år gamle regnet fra aflevering/færdiggørelse af arbejdet.

- Mindst 1 reference skal vedrøre udførelse af arbejder for en almen boligforening.

- Alle referencer anføres med:

- Projektnavn

- Kundens navn

- Kort beskrivelse af projektet/opgaverne

- Kontraktperiode/udførelsesperiode

- Økonomisk ramme for entreprisen ekskl. moms

- Entrepriseform

- Angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller e-mailadresse.

Det er tilladt at vedlægge en selvstændig referenceliste i ansøgningen og blot henvise til den vedlagte referenceliste i ESPD. Alternativt kan alle oplysninger tilsvarende eller udelukkende indtastes i ESPD. Såfremt tilbudsgiver vælger at vedlægge en selvstændig referenceliste, må denne ikke udgøre mere end 1 A4-side pr. reference.

I tilfælde af at ansøger alligevel afleverer mere end 6 referencer, vil det alene være de 6 nyeste i forhold til aflevering/færdidggørelsesdato der bliver lagt til grund.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Sociale klausuler, uddannelsesklausuler, som anført i byggesagsbeskrivelse afsnit 1.7-1.9, er genstand for kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/09/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 2.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk .4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, vorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2021

Send til en kollega

0.078