23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 137-364101
Offentliggjort
19.07.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Hovedstaden

Anlæg til distribution, opvask og servicehåndtering på Rigshospitalet


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom Knøfler
E-mail: tom.knoefler@regionh.dk
Telefon: +45 38665824
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306587&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306587&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anlæg til distribution, opvask og servicehåndtering på Rigshospitalet

Sagsnr.: 3144
II.1.2) Hoved-CPV-kode
39314000 Industrielt køkkenudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører leverance, (indkøb, levering, indtransport, montering og opstart) af anlæg til distribution, opvask og servicehåndtering på Rigshospitalet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42000000 Industrimaskiner
42959000 Opvaskemaskiner til industriel brug
42995100 Vasketunnel
45212500 Ombygning af køkkener eller restauranter
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
51510000 Installation af maskiner og udstyr til almene formål
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører leverance, (indkøb, levering, indtransport, montering og opstart) af anlæg til distribution, opvask og servicehåndtering på Rigshospitalet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Udstyrsoptioner

- Leveranceoptioner

- Serviceoptioner.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgivers omsætning skal minimum være 5 mio. DKK pr. år, de sidste 2 regnskabsår.

- Egenkapital skal i gennemsnit være positiv, i de sidste 2 regnskabs år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Mindstekrav til teknisk og faglig formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For Conveyor system/tømmeanlæg/transportsystemer i opvask:

- Der skal vedlægges min. 2 referencer, som må være mere end 3 år gamle.

- Referencer skal være for komplekse automatiske transport- og materialehåndteringssystemer helt eller delvist i rustfrit stål, leveret til føde- og drikkevareindustri, storkøkkener, medicinal industri, sterilcentraler eller tilsvarende, hvor der er udvidede krav til rengøring og hygiejne.

- Referencerne skal indeholde transport og håndtering af vogne, stativer og tilsvarende emner med lignende dimensioner og vægte som i foreliggende projekt.

- Referencerne skal indeholde transport og håndtering af kasser, kurve, bakker eller tilsvarende emner med lignende dimensioner og vægte som i foreliggende projekt.

- Referencerne skal indeholde automatiske håndteringsmaskiner og/eller robotsystemer.

For vognvaskemaskine:

- Der skal vedlægges minimum 2 referencer, som må være mere end 3 år gamle.

- Referencer skal være indenfor fuldautomatiske vaskemaskiner/anlæg beregnet for vask af vogne, transportbure, stativer og tilsvarende emner med lignende dimensioner og vægte som i foreliggende projekt.

- Referencer skal være leveret til lignende områder, hvor der stilles lignede kvalitets- og kapacitetskrav som i foreliggende projekt.

For opvaskemaskine for bakker:

- Der skal vedlægges minimum 2 referencer, som må være mere end 3 år gamle.

- Referencer skal være indenfor fuldautomatiske opvaskemaskine med automatisk ilægning og stabling for bakker og/eller tilsvarende emner med lignende dimensioner

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: NA
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2021

Send til en kollega

1.875