23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 137-365727
Offentliggjort
19.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.08.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/160379467.aspx

Udbyder

Energnist I/S

Murværksarbejde Energnist Kolding


Energnist I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energnist I/S
CVR-nummer: 15980907
Postadresse: Uldjydevej 2
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Overvad Mathiasen
E-mail: lama@energnist.dk
Telefon: +45 20787652
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/160379467.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.energnist.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/160379467.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/160379467.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forbrænding af affald

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Murværksarbejde Energnist Kolding

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Arbejdet der ønskes tilbud på skal indeholde en komplet entreprise for inspektion, service og reparation af murværk og kakler på ovn 2 samt ovn 5, i forbindelse med revision. Dog ikke begrænset til da havari kan forekomme. I bilag 2 tekniske tegninger findes tegninger som viser murværk, kakler og støbninger. Disse danner grundlag for hvor der skal arbejdes og mængden.

Tryk her https://permalink.mercell.com/160379467.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42162000 Dampkedler
42320000 Affaldsforbrændingsovne
45262522 Arbejder i forbindelse med murværk
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet der ønskes tilbud på skal indeholde en komplet entreprise for inspektion, service og reparation af murværk og kakler på ovn 2 samt ovn 5, i forbindelse med revision. Dog ikke begrænset til da havari kan forekomme. I bilag 2 tekniske tegninger findes tegninger som viser murværk, kakler og støbninger. Disse danner grundlag for hvor der skal arbejdes og mængden.

Ovn 2 har i alt en murværksbeklædt hedeflade på 121 kvm.

Den totale entreprise indeholder alt kendt arbejde der skal udføres, herunder, men ikke begrænset til; materialer, mandskabstimer, værktøj, spuling/rengøring mv.

Revisionstidspunkt ovn 2 forvente afholdt i ugerne 39 og 40 i 2021. Planlagt tidsramme for revision er max. 2 uger inkl. nedkørsel og opstart, dog ønskes revision udført på 1 uge, såfremt det er muligt.

Revisionstidspunkt ovn 5 forvente afholdt i ugerne 46, 47 og 48 i 2021. Planlagt tidsramme for revision er max. 3 uger inkl. nedkørsel og opstart, dog ønskes revision udført på 2 uge, såfremt det er mulig.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 20/09/2021
Slut: 31/10/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten op til 2 gange af 12 mdrs. varighed pr. forlængelse. Forlængelse sker automatisk, hvis ikke ordregiver har meddelt andet, senest 3 mdr. før kontraktudløb.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 17/02/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/08/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2021

Send til en kollega

0.047