23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 139-369526
Offentliggjort
21.07.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Danish Defence Aquisition and Logistics Organisation

Anskaffelse af 10 000 stk. 25 x 137 mm PGU-48/B FAP (Frangible Amour Pricing)


Danish Defence Aquisition and Logistics Organisation

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Aquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Julia Holte Maurer
E-mail: fmi-sd-aam14@mil.dk
Telefon: +45 25239125
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fmi.dk/en
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af 10 000 stk. 25 x 137 mm PGU-48/B FAP (Frangible Amour Pricing)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Anskaffelse af 10 000 stk. 25 x 137 mm PGU-48/B FAP (Frangible Amour Pricing) til brug for kampfly af typen F-35.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 648 000.00 CHF
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelse af 10 000 stk. 25 x 137 mm PGU-48/B FAP (Frangible Amour Pricing) til brug for kampfly af typen F-35.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed er offentliggjort, idet FMI ønsker at foretage en direkte tildeling af aftale om levering af 10 000 25 x 137 mm. patroner (PGU-48) til brug for F-35 direkte til RWM Schweiz.

Det er nødvendigt at anskaffe de pågældende ydelser til brug for Forsvarets F-35, der sættes i drift medio 2023.

Det er FMI’s vurdering, at aftalen om anskaffelse af 10 000 25 x 137 mm. patroner (PGU-48) til brug for krigssituationer kan indgås direkte med RWM Schweiz i medfør af forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e, da betingelserne for, at en kontrakt af tekniske årsager eller af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder, kun kan tildeles til en bestemt aktør, er opfyldte. Denne vurdering er særligt baseret på, at RWM Schweiz er den eneste leverandører, der kan levere krigsskarp ammunition til brug for F-35 med de påkrævede godkendelser og certificeringer på det tidspunkt, hvor F-35 skal være klar til operationel brug, og at ammunitionen derfor skal være leveret.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
07/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: RWM Schweiz AG
CVR-nummer: CHE-106.099.380
By: Zürich
NUTS-kode: CH Schweiz / Suisse / Svizzera
Land: Schweiz
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 648 000.00 CHF
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenaevnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 2, (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/07/2021

Send til en kollega

0.078