23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 174-453337
Offentliggjort
08.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
05.10.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309845&B=DRS

Udbyder

Dansk Retursystem A/S

Køb og levering af komponenter til pantstationer


Dansk Retursystem A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dansk Retursystem A/S
CVR-nummer: 25 49 61 40
Postadresse: Baldersbuen 1
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Ullmann-Poulsen
E-mail: sup@dansk-retursystem.dk
Telefon: +45 43323232
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.dansk-retursystem.dk/dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290789
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309845&B=DRS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309845&B=DRS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Privatejet non-profit miljøvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af køb og levering af komponenter til pantstationer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42000000 Industrimaskiner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører køb og levering af komponenter til Dansk Retursystems pantstationer.

Udbuddet er opdelt i følgende tre delkontrakter:

• Delkontrakt 1: Brugerinterfaces

• Delkontrakt 2: Singuleringsenheder

• Delkontrakt 3: Conveyors

Udbuddet vedrører indkøb af tekniske anlæg til 7 pantstationer samt en option på indkøb af et yderligere teknisk anlæg til en 8. pantstation.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 1: Brugerinterfaces

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
14622000 Stål
31100000 Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34312600 Transportbånd af gummi
42100000 Maskiner til produktion og udnyttelse af mekanisk energi
42900000 Diverse maskiner til generelle og specielle formål
44316500 Smedede produkter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver skal udvide sin kapacitet til modtagelse af pantbelagte drikkeemballager. Dette vil ske gennem henholdsvis ombygning af eksisterende pantstationer og etablering af nye pantstationer.

Samlet forventer Ordregiver at forøge antallet af pantstationer fra de eksisterende 12 til i alt 36. Udvidelsen forventes at ske i tre faser, der tidsmæssigt er afgrænset således: Fase 1 (2021-2022), Fase 2 (2023-2024) og Fase 3 (2025).

En pantstation er en enhed, hvor brugeren effektivt kan aflevere større mængder af pantbelagte drikkeemballager, idet afleveringen af emballagerne sker samlet, hvorefter pantstationen opgør og udbetaler brugerens pant. Noget forsimplet består en pantstation af en ydre, bygningsmæssig ramme og en teknikdel/et teknisk anlæg inde i denne ramme.

Dette udbud vedrører alene teknikdelen til pantstationerne og alene for de pantstationer, der skal etableres i Fase 1. Dermed vedrører udbuddet indkøb af tekniske anlæg til 7 pantstationer samt en option på indkøb af et yderligere teknisk anlæg til en 8. pantstation.

Udbuddet er opdelt i tre delkontrakter, der angår følgende komponenter: Brugerinterfaces, singuleringsenheder og conveyors. Sammen med bygherreleverancer fra Ordregiver (i form af skærme, følere mv.) udgør disse komponenter hardwaren/maskinerne i de tekniske anlæg i Pantstationerne.

Indkøbet af komponenterne suppleres af en kontrakt om levering af maskinstyring og maskinstyringstavler. Kontrakten udbydes i et selvstændigt udbud og indgår dermed ikke i dette udbud.

Delkontrakterne er selvstændige kontrakter. Leverandøren af en delkontrakt har derfor ikke ansvar for, at de af denne leverandør leverede komponenter, fungerer sammen med de komponenter, som Ordregiver indkøber på de øvrige delkontrakter eller med maskinstyringen inkl. maskinstyringstavlerne.

Leverandøren skal dog efter kontraktindgåelsen deltage i en workshop med de øvrige komponentleverandører for at sikre en ensartet forståelse af kravspecifikationen. Desuden skal leverandøren stå til rådighed for eventuelle nødvendige tilpasninger af leverandørens levererede komponenter, for at sikre velfungerende tekniske anlæg og optimale snitflader mellem de forskellige komponenter og Ordregivers bygherreleverancer i den enkelte pantstation.

Komponenterne skal leveres med en 2-årig garanti. Delkontrakterne omfatter desuden en ret for Ordregiver til at købe reservedele af komponentleverandørerne i en periode på minimum 10 år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 26/10/2021
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten forlænges såfremt DRS kalder option om levering af komponenter til én 8. pantstation. I så fald forlænges kontrakten indtil levering til den 8. pantstation er leveret.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver kan kalde en option på indkøb af komponenter til et yderligere teknisk anlæg til en 8. pantstation.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 2: Singuleringsenheder

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31100000 Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
42000000 Industrimaskiner
42100000 Maskiner til produktion og udnyttelse af mekanisk energi
42900000 Diverse maskiner til generelle og specielle formål
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Beskrivelse af udbuddet

Ordregiver skal udvide sin kapacitet til modtagelse af pantbelagte drikkeemballager. Dette vil ske gennem henholdsvis ombygning af eksisterende pantstationer og etablering af nye pantstationer.

Samlet forventer Ordregiver at forøge antallet af pantstationer fra de eksisterende 12 til i alt 36. Udvidelsen forventes at ske i tre faser, der tidsmæssigt er afgrænset således: Fase 1 (2021-2022), Fase 2 (2023-2024) og Fase 3 (2025).

En pantstation er en enhed, hvor brugeren effektivt kan aflevere større mængder af pantbelagte drikkeemballager, idet afleveringen af emballagerne sker samlet, hvorefter pantstationen opgør og udbetaler brugerens pant. Noget forsimplet består en pantstation af en ydre, bygningsmæssig ramme og en teknikdel/et teknisk anlæg inde i denne ramme.

Dette udbud vedrører alene teknikdelen til pantstationerne og alene for de pantstationer, der skal etableres i Fase 1. Dermed vedrører udbuddet indkøb af tekniske anlæg til 7 pantstationer samt en option på indkøb af et yderligere teknisk anlæg til en 8. pantstation.

Udbuddet er opdelt i tre delkontrakter, der angår følgende komponenter: Brugerinterfaces, singuleringsenheder og conveyors. Sammen med bygherreleverancer fra Ordregiver (i form af skærme, følere mv.) udgør disse komponenter hardwaren/maskinerne i de tekniske anlæg i Pantstationerne.

Indkøbet af komponenterne suppleres af en kontrakt om levering af maskinstyring og maskinstyringstavler. Kontrakten udbydes i et selvstændigt udbud og indgår dermed ikke i dette udbud.

Delkontrakterne er selvstændige kontrakter. Leverandøren af en delkontrakt har derfor ikke ansvar for, at de af denne leverandør leverede komponenter, fungerer sammen med de komponenter, som Ordregiver indkøber på de øvrige delkontrakter eller med maskinstyringen inkl. maskinstyringstavlerne.

Leverandøren skal dog efter kontraktindgåelsen deltage i en workshop med de øvrige komponentleverandører for at sikre en ensartet forståelse af kravspecifikationen. Desuden skal leverandøren stå til rådighed for eventuelle nødvendige tilpasninger af leverandørens levererede komponenter, for at sikre velfungerende tekniske anlæg og optimale snitflader mellem de forskellige komponenter og Ordregivers bygherreleverancer i den enkelte pantstation.

Komponenterne skal leveres med en 2-årig garanti. Delkontrakterne omfatter desuden en ret for Ordregiver til at købe reservedele af komponentleverandørerne i en periode på minimum 10 år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 26/10/2021
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten forlænges såfremt DRS kalder option om levering af komponenter til én 8. pantstation. I så fald forlænges kontrakten indtil levering til den 8. pantstation er leveret.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver kan kalde en option på indkøb af komponenter til et yderligere teknisk anlæg til en 8. pantstation.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 3: Conveyers

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31100000 Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34312600 Transportbånd af gummi
42000000 Industrimaskiner
34900000 Diverse transportudstyr og reservedele
42900000 Diverse maskiner til generelle og specielle formål
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver skal udvide sin kapacitet til modtagelse af pantbelagte drikkeemballager. Dette vil ske gennem henholdsvis ombygning af eksisterende pantstationer og etablering af nye pantstationer.

Samlet forventer Ordregiver at forøge antallet af pantstationer fra de eksisterende 12 til i alt 36. Udvidelsen forventes at ske i tre faser, der tidsmæssigt er afgrænset således: Fase 1 (2021-2022), Fase 2 (2023-2024) og Fase 3 (2025).

En pantstation er en enhed, hvor brugeren effektivt kan aflevere større mængder af pantbelagte drikkeemballager, idet afleveringen af emballagerne sker samlet, hvorefter pantstationen opgør og udbetaler brugerens pant. Noget forsimplet består en pantstation af en ydre, bygningsmæssig ramme og en teknikdel/et teknisk anlæg inde i denne ramme.

Dette udbud vedrører alene teknikdelen til pantstationerne og alene for de pantstationer, der skal etableres i Fase 1. Dermed vedrører udbuddet indkøb af tekniske anlæg til 7 pantstationer samt en option på indkøb af et yderligere teknisk anlæg til en 8. pantstation.

Udbuddet er opdelt i tre delkontrakter, der angår følgende komponenter: Brugerinterfaces, singuleringsenheder og conveyors. Sammen med bygherreleverancer fra Ordregiver (i form af skærme, følere mv.) udgør disse komponenter hardwaren/maskinerne i de tekniske anlæg i Pantstationerne.

Indkøbet af komponenterne suppleres af en kontrakt om levering af maskinstyring og maskinstyringstavler. Kontrakten udbydes i et selvstændigt udbud og indgår dermed ikke i dette udbud.

Delkontrakterne er selvstændige kontrakter. Leverandøren af en delkontrakt har derfor ikke ansvar for, at de af denne leverandør leverede komponenter, fungerer sammen med de komponenter, som Ordregiver indkøber på de øvrige delkontrakter eller med maskinstyringen inkl. maskinstyringstavlerne.

Leverandøren skal dog efter kontraktindgåelsen deltage i en workshop med de øvrige komponentleverandører for at sikre en ensartet forståelse af kravspecifikationen. Desuden skal leverandøren stå til rådighed for eventuelle nødvendige tilpasninger af leverandørens levererede komponenter, for at sikre velfungerende tekniske anlæg og optimale snitflader mellem de forskellige komponenter og Ordregivers bygherreleverancer i den enkelte pantstation.

Komponenterne skal leveres med en 2-årig garanti. Delkontrakterne omfatter desuden en ret for Ordregiver til at købe reservedele af komponentleverandørerne i en periode på minimum 10 år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 26/10/2021
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten forlænges såfremt DRS kalder option om levering af komponenter til én 8. pantstation. I så fald forlænges kontrakten indtil levering til den 8. pantstation er leveret.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver kan kalde en option på indkøb af komponenter til et yderligere teknisk anlæg til en 8. pantstation.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgivers samlet årsomsætning inden for varekøb i det ved tidsbudsfristens seneste aflagte årsregnskab.

Tilbudsgivers egenkapital inden for varekøb i det ved tidsbudsfristens seneste aflagte årsregnskab.

Tilbudsgivers resultat inden for varekøb i det ved tidsbudsfristens seneste aflagte årsregnskab.

Tilbudsgiver skal i den forbindelse udfylde felterne ”Samlet årsomsætning” (vedrørende årsomsætning) og ”Finansielle nøgletal” (vedrørende egenkapital og resultat efter skat).

Afgiver tilbudsgiver tilbud på flere end én delkontrakt, er minimumskravene ikke kumulative, men tilbudsgiver skal opfylde minimumskravene for den af delkontrakterne i tilbuddet, som har de mest vidtgående minimumskrav. Opfylder tilbudsgiver ikke disse minimumskrav, men dog minimumskravene for en eller begge øvrige delkontrakter omfattet af tilbuddet, anses tilbudsgiver dog fortsat for egnet i relation til økonomisk og finansiel formåen for den eller disse delkontrakter.

Afgiver tilbudsgiver eksempelvis tilbud på alle tre delkontrakter, skal tilbudsgiver opfylde de minimumskrav, der er er fastsat til omsætning, egenkapital og resultat efter skat for delkontrakt 2: Singuleringsenheder. Opfylder tilbudsgiver i dette tilfælde ikke minimumskravene til delkontrakt 2: Singuleringsenheder, anses tilbudsgiver dog alligevel for egnet i relation til økonomisk og finansiel formåen i forhold til delkontrakt 1 og/eller delkontrakt 3 i det omfang tilbudsgiver opfylder de minimumskrav til omsætning, egenkapital og resultat efter skat, der er fastsat for disse delkontrakter.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

• Samlet årsomsætning

At tilbudsgiver har en samlet årsomsætning i det på tilbudsfristen senest aflagte årsregnskab på minimum:

For delkontrakt 1: Brugerinterfaces: 3.500.000 kr. ekskl. moms

For delkontrakt 2: Singuleringsenheder: 20.000.000 kr. ekskl. moms

For delkontrakt 3: Conveyors: 3.500.000 kr. ekskl. moms

• Egenkapital

At tilbudsgiver har en egenkapital i det på tilbudsfristen senest aflagte årsregnskab på minimum:

For delkontrakt 1: Brugerinterfaces: 1.500.000 kr.

For delkontrakt 2: Singuleringsenheder: 5.000.000 kr.

For delkontrakt 3: Conveyors: 3.000.000 kr.

• Resultat

For alle tre delkontrakter: At tilbudsgiver har et positivt resultat efter skat i det på tilbudsfristen senest afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD del IV, afsnit C (Feltet "For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type") angive sine væsentligste referencer vedrørende udførelsen af sammenlignelige opgaver, som enten er igangværende eller er afsluttet inden for de seneste tre år.

For hver reference bedes følgende oplyst:

(i) perioden for leverancen,

(ii) navnet på kontraktpart,

(iii) kontaktperson hos kontraktpart,

(iv) en kort beskrivelse af leverancen, herunder tilbudsgivers egen rolle,

(v) tilbudsgivers egen del af kontraktsummen

Afgiver tilbudsgiver tilbud på flere end én delkontrakt, skal tilbudsgiver opfylde minimumskravene til referencer for hver af delkontrakterne i tilbuddet. Opfylder tilbudsgiver ikke minimumskravene til referencer for begge/alle tre delkontrakter i tilbuddet, anses tilbudsgiver dog fortsat for egnet i relation til teknisk og faglig formåen for eventuelle delkontrakter, hvor tilbudsgiver opfylder minimumskravet til referencer.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte kontraktparten på de oplyste referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen, afhængig af hvilken eller hvilke af delkontrakterne, som er omfattet af tilbuddet:

• Delkontrakt 1: Brugerinterfaces: At tilbudsgiver fremkommer med mindst tre referencer, der omfatter levering af specialfremstillede produkter i rustfrit stål med en kontraktværdi på minimum 200.000 kr. ekskl. moms pr. reference. Levering skal have fundet sted inden for de seneste tre år.

• Delkontrakt 2: Singuleringsenheder: At tilbudsgiver fremkommer med mindst tre referencer, der omfatter levering af industrimaskiner, hvis funktionalitet omfatter adskillelse af emner/produkter, og som enten er udviklet og/eller fremstillet til kunden på baggrund af kundens anvisninger. Levering skal have fundet sted inden for de seneste fem år.

• Delkontrakt 3: Conveyors: At tilbudsgiver fremkommer med mindst tre referencer, der omfatter levering af conveyors med en kontraktværdi på minimum 500.000 kr. ekskl. moms pr. reference. Levering skal have fundet sted inden for de seneste tre år.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/10/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver vil udelukke tilbudsgiver fra at deltage i udbuddet, hvis denne er omfattet af

• De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136.

• De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

Ordregiver vil udelukke tilbudsgivere der er omfattet af ovenstående udelukkelsesgrunde eller de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3.

Såfremt en tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136 samt 137, stk. 1, nr. 1-6, kan tilbudsgiver ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138.

Forud for underretning om tildelingsbeslutningen, er Ordregiver forpligtet til at indhente endelig dokumentation for oplysninger angivet i ESPD fra den eller de tilbudsgivere, som Ordregiver har til hensigt at tildele delkontrakterne. Dokumentationen skal godtgøre henholdsvis i) at tilbudsgiver ikke omfattet af udelukkelsesgrunde og ii) at tilbudsgiver opfylder de i udbuddet fastsatte egnethedskrav.

Som endelig dokumentation for, at der ikke er grundlag for at udelukke tilbudsgiver, accepterer Ordregiver de former for dokumentation, der fremgår af udbudslovens § 153. For virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark, kan denne dokumentation ske i form af en serviceattest, som Erhvervsstyrelsen udsteder efter anmodning, og som indeholder oplysninger fra SKAT, Politiet, skifteretten og ATP. Erklæringen er gyldig i ét år, hvorfor tilbudsgiver med fordel kan indhente denne allerede tidligt i processen.

Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen accepterer Ordregiver ethvert dokument, der lever op til kravene i udbudslovens § 154. Ordregiver forventer, at dokumentation fremlægges ved i form af et årsregnskab eller uddrag heraf, der viser tilbudsgivers årsomsætning, resultat og egenkapital i seneste aflagte regnskabsår.

Som dokumentation for teknisk og faglig formåen forventer Ordregiver alene at efterspørge kontaktoplysninger til kontaktpersoner hos de kunder, der er oplyst som referencer, hvis disse oplysninger ikke fremgår af ESPD.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud.

Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at DRS har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at DRS har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse blev offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette DRS om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill- perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2021

Send til en kollega

0.078