23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 004-005016
Offentliggjort
06.01.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Vejen Kommune

Vindere

Valgt leverandør

(06.01.2018)
Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1
6670 Holsted

Biblioteksinventar


Vejen Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Vejen Kommune
29189838
Rådhuspassagen 3
Vejen
6600
Danmark
Kontaktperson: Martin Larsen
Telefon: +45 51421693
E-mail: mala@vejen.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejen.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Biblioteksinventar

 

Sagsnr.: 15/23687
II.1.2) Hoved-CPV-kode
39155000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Anskaffelsen vedrører indkøb af biblioteksinventar og -møbler til nyt bibliotek i Vejen Kommune.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Vejen Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I Vejen Kommune er det besluttet, at der skal opføres et nyt hovedbibliotek til erstatning for de nuværende lokaler.

I den forbindelse skal der anskaffes nye møbler, herunder biblioteksinventar. I den godkendte indretningsplan fremgår krav og ønsker til design til det kommende biblioteksinventar, herunder form, farve og funktion.

Det konkluderes efter markedsundersøgelse at Lammhult er det eneste firma, som kan opfylde alle disse krav og ønsker.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Vejen Kommune vurderer - efter markedsundersøgelse, at Lammhult er det firma som kan levere den bedste total løsning på biblioteksinventar til Vejen Kommunes kommende bibliotek.

Baggrunden for denne vurdering er taget i forhold til følgende:

• Markedsundersøgelsen viste, at de eventuelle andre potentielle tilbudsgiver – ikke har tilstrækkelige referencer fra andre lignende danske hovedbiblioteker. I Danmark bliver hovedbiblioteker indrettet væsentlig anderledes end biblioteker i andre europæiske lande.

Det udarbejde projekt har opstillede krav til både de ydre og de indre rammer – herunder design. I forhold til design er der krav til form, farver og funktion. De præsentationer som vi har fået kendskab til i markedsundersøgelsen kunne ikke leve op til de krav der er stillet, hvorfor vi mener at det disse krav kun kan opfyldes af Lammhult.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/12/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Lammhults Biblioteksdesign A/S
87 719 715
Dalbækvej 1
Holsted
6670
Danmark
E-mail: bci@bci.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse:www.bci.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 2 200 000.00 DKK
Laveste bud: 1 900 000.00 DKK / Højeste bud: 2 500 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
København Ø
2200
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Intet mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/01/2018

Send til en kollega

0.062