23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
29.01.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Byggeweb
Nr.: TN897928A

http://www.byggeweb.dk

Anmodning om deltagelse

Til
22.02.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://www.byggeweb.dk
Nr.: TN897928A

Udbyder

Aalborg Kommune

Opførelse af nyt behandlingscenter i Hammer Bakker, Vodskov


Aalborg Kommune

Opgavebeskrivelse Begrænset udbud - Totalentreprise i forbindelse med opførelse af nyt behandlingscenter i Hammer Bakker, Vodskov.
Aalborg Kommune skal hermed opfordre interesserede totalentreprenører til at anmode om prækvalifikation i forbindelse med projektering og opførelse af nyt behandlingscenter med 20 boliger og tilhørende fællesfaciliteter samt 5 fritliggende boliger i Hammer Bakker, Vodskov.
Opgaven udbydes i en totalentreprise som udbud med forhandling og vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Annonceret 29. januar 2018 10:00:00 CET
Deadline 22. februar 2018 12:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antal prækvalificerede tilbudsgivere 4
CPV kode 45000000
Myndighedstype Kommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale http://www.byggeweb.dk Byggeweb Nr.: TN897928A

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Fremkommer ved op til 2 forhandlingsrunder med de udvalgte Totalentreprenører.
Udvælgelseskriterier Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde følgende oplysninger:

1. Navn, adresse, cvr-nr og ejerforhold på såvel ansøger som tilknyttede rådgivere i totalentreprenør teamet. Det skal derudover beskrives, hvilke opgaver ansøger og rådgivere hver især udfører.

2. Navn, tlf. nr. og mail adresse til ansøgerens kontaktperson. Der ønskes alene kontakt oplysninger på den person som kan handle med bindende virkning for ansøger i udbuds processen.

3. Antallet af medarbejdere i ansøgers og rådgivers virksomheder skal oplyses for de seneste 3 år. Medarbejderen bedes fordelt på de relevante typer af medarbejdere. (Eks. projektchef – byggeleder – arkitekt – ingeniør – landskabsarkitekt - akustiker mm) Antal af medarbejdere skal ikke oplyses som et gennemsnit.

4. Den samlede omsætning for ansøgers virksomhed ønskes oplyst for de seneste 3 år. Der skal derudover oplyses økonomiske nøgletal for egenkapital.

5. Ansøgningen skal være vedlagt underskrevet tro- og love erklæring vedr. udbudslovens §§ 135 – 137 for både ansøger og underrådgivere.

6. Ansøger skal vedlægge referencer for lignende opgaver for de seneste 5 år. Der kan maksimalt vedlægges 10 referencer og beskrivelsen af hver reference må maksimalt fylde 1 A4 side.

7. Der ønskes ikke tilsendt yderligere materiale (samlet datastørrelse max. 50 MB). Materialet uploades til byggeweb.

8. Der vil blandt ansøgerne blive udvalgt 4 firmaer til deltagelse i det endelige udbud.
Udvælgelsen vil ske efter en vurdering af hvilket firma, der ud fra de medsendte oplysninger om antal af medarbejdere (pkt. 3) omsætning (pkt. 4) og referencer (pkt. 6) skønnes bedst kvalificeret til opgaven, med hovedvægt på referencer.

Resultatet af udvælgelsen forventes at foreligge umiddelbart efter ansøgningsfristen, hvorefter alle får svar og de 4 udvalgte firmaet får tilsendt udbuds materiale, med frist på ca. 4 uger til aflevering af tilbud, med senere 2 forhandlingsmøder, med hver ca. 2 uger mellem.

Ved endelig bud, vil opgaven blive tildelt efter kriteriet ”økonomisk mest fordelagtig”

Kontaktperson

Navn Lene Gregersen
Telefon +45 99352008
E-mail lg@nord-as.dk

Ordregiver

Navn Aalborg Kommune
Adresse Storemosevej 17
9310 Vodskov
DK
Telefon +45 99313131
E-mail lohs@aalborg.dk
WWW https://www.aalborg.dk

Modtager af tilbud

Navn Arkitektfirmaet NORD as
Adresse for modtagelse af tilbud http://www.byggeweb.dk

 

Send til en kollega

0.129