23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
29.01.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
19.02.2018 Kl. 12:00

Addresse
Snøhetta Oslo AS
maria@snohetta.com

Indlevering af tilbud

Til
21.03.2018

Udbyder

Slots- og Kulturstyrelsen

Frivillig annoncering af tilbudsindhentning vedr. Ordrupgaard Himmelhaven - ståltag/-facade


Slots- og Kulturstyrelsen

Opgavebeskrivelse Kunstmuseet Ordrupgaard, beliggende i Gentofte Kommune står overfor en kommende udvidelse, med en tilbygning primært under terræn. Udvidelsen er tegnet af den norske tegnestue Snøhetta. Udvidelsen kaldes «Himmelhaven». Det eneste synlige element over terræn vil være et spektakulært ståltag/ -facade. Tilbygningens arbejder er opdelt på 3 entrepriser. Denne annonce vedrører entreprise 02 Ordrupgaard Himmelhaven ståltag/ -facade. Der vil blive indgået en selvstændig kontrakt efter bestemmelsen i udbudslovens § 8, stk. 2 (delydelsesreglen). Det ønskes en interessetilkendegivelse i forhold til at kunne afgive tilbud på entreprise 02 Himmelhaven ståltag/ -facade.

Ud over ovennævnte entreprise indgår bygherren selvstændige aftaler om følgende arbejder:

• Entreprise 01 Hovedentreprise Ordrupgaard Himmelhaven, begrænset udbud
• Entreprise 03 Sikringsentreprise, Kontrakten indgås efter bestemmelsen i udbudslovens § 8, stk. 2 (delydelsesreglen).

Det synlige tag og facade på Himmelhaven består af en særligt udformet og bearbejdet stålbeklædning. Man kan associere taget med impressionisternes intension om at fange lyset og refleksionerne. Taget er svagt facetteret, og gengiver opbrudte spejlinger af himlen og de omkringliggende omgivelser på Ordrupgaard. Taget udføres i syrefast rustfrit stål, og skal svejses sammen, som én sammenhængende konstruktion.
Stålbeklædningen forventes forarbejdet på værksted, og efterfølgende samlet, montagesvejset og håndslebet på byggepladsen. Arbejderne forventes udført i foråret 2019.
Bygherre ønsker at modtage interessetilkendegivelser fra stålleverandører/-entreprenører som ønsker at blive taget i betragtning i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Med interessetilkendegivelsen ønskes følgende fremsendt:
1. referencer på udførelse af stålarbejder med høj præcision på svejsearbejder, samt overfladebehandlinger af stål. Referencerne ønskes dokumenteret gennem beskrivelse og fotos. Den bydende skal beskrive produktions- og slibningsprocessen, som er benyttet.
2. Kort beskrivelse af virksomheden, dens kerneopgaver, og økonomiske status
Tildelingskriterier: Se vedlagte bilag ”Udbudsgrundlag og tildelingskriterier for efterfølgende tilbudsperiode”
På baggrund af det indsendte materiale udvælger bygherren 3-5 firmaer til deltagelse i interview. På grundlag heraf udvælger bygherren 2-3 tilbudsgivere.
Tilbudsindhentningen forventes at følge nedenstående tidsplan:
Frist for indlevering af interessetilkendegivelse 19. februar 2018 kl. 12.00
Afholdelse af interviews 22. februar 2018
Meddelelsesbreve 23. februar 2018
Tilbudsperiode opstart 26. februar 2018
Frist for indlevering af tilbud 21. marts 2018
Udpegning af vinder 20. april 2018

Det bemærkes, at selvom der er afkrydset i feltet "Udbudsform" under Begrænset udbud med prækvalifikation, sker tilbudsindhentningen i overensstemmelse med annonceteksten med bilag.
Annonceret 29. januar 2018 14:45:00 CET
Deadline 19. februar 2018 12:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antal prækvalificerede tilbudsgivere 3
CPV kode 45000000
Myndighedstype Stat

Dokumenter & materiale

Dokumenter > application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Fremgår af udbudsgrundlaget som vedhæftet.
Udvælgelseskriterier Fremgår af udbudsgrundlaget som vedhæftet.

Kontaktperson

Navn Maria Svaland
Telefon +47 92645090
E-mail maria@snohetta.com

Ordregiver

Navn Slots- og Kulturstyrelsen
Adresse H.C. Andersens Boulevard 2 5
1553 København V
DK
Telefon +45 25668728
E-mail chn@slks.dk
WWW www.slks.dk

Modtager af tilbud

Navn Snøhetta Oslo AS
Adresse for modtagelse af tilbud maria@snohetta.com

 

Send til en kollega

0.089