23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
30.01.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Spørgsmål

Addresse
Jan Kramer
+45 21577870
jakn@eal.dk

Indlevering af tilbud

Til
21.02.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Erhvervsakademiet Lillebælt

Vedligehold af Erhvervsakademiet Lillebælts udearealer


Erhvervsakademiet Lillebælt

Opgavebeskrivelse Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) udbyder vedligehold af udendørs areal, grå og grønne områder i en samlet entreprise for en 2 årig periode, med mulighed for 1 års forlængelse.

Arbejdet omfatter alle vedligeholdelsesarbejder, under hensyntagende til, at dette er en skole i drift 11 mdr. årligt. Dette kan medfører, at der kan være arbejder, der skal udføreres uden for skolens normal åbningstid, 8-16 mandag til fredag. Eksempelvis larmende maskiner.
-Der skal udvises særlige hensyn under eksamenstid.
-Der gives en timepris for ekstra arbejder.
-Pris på hækklipning skal være en særskilt pris.
-Udbuddet er inkl. sne- og glatførebekæmpelse inkl. forbrugsartikler.
-Der må ikke bruges pesticider til ukrudtsbekæmpelse.
-Vores arealer skal til enhver tid fremstå som renholdte og vel vedligeholdte. Dette skal dog ske under hensyntagen til økonomien.

Der vil blive afholdt en samlet besigtigelse af området og mulighed for at stille spørgsmål.
Tirsdag den 6. feb. 2017 kl. 10 – 11.30

Tilmelding til besigtigelse til Jan Kramer Knudsen mandag den 5. feb. Kl. 12.00. Mødested i Informationen.

EAL har følgende krav til vedligeholdelse:
-Alle arealer skal fremstå som rene, uden affald og cigaretskodder.
-Særligt de grå arealer rundt om vores hovedindgange og rygeskure skal min. rengøres 3 gange ugentligt. Dette skal være mandag, onsdag og fredag.
-Vi har opstillet 16 løse skraldespande og 8 mindre rygestander til skodder samt 15 rygeriste i flise belægningen. Der skal indregnes tømning af disse. Her skal tømningsfrekvens være beskrevet med antal gange pr. uge
-Græs arealer: tæt klippede græsflader klippes ca. 20-24 gang pr. sæson. Inden græsslåning skal der samles affald på græsarealerne. Der trimmes for hver 2. gang græsslåning.
-Buske og hække: alle buske og bundplanter beskæres min. 1 gang årligt. Hække klippes 1-2 gange årligt.
-Bede: luges 7-9 gange årligt. Bede skal til enhver tid fremstå som godt vedlige- og renholdte.
-Træer: alle træer skal fremtræde frodige og sunde og beskæres for døde og generende grene.
-Grønne områder ved p-pladser er udlagt med enggræs og skal vedligeholdes efter gældende standarter.
-Alle belægninger: fremstår fejet, rene og renset for ukrudt og blade, evt. sprøjtet med økologisk sprøjtemiddel. Ved brug af økologiske sprøjtemidler skal visne planter fjernes.
-Renhold: papir, affald og skodder samles i forbindelse med normale arbejder. Vær opmærksom på særkilt punkt vedr. hovedindgange.
-Sne- og glatførebekæmpelse skal være på alle veje, parkeringsarealer, stier og flisebelagte arealer som skal ryddes og være gruset/saltet.
-På hverdagene skal der være ryddet og sikret alt færdsel inden kl. 7.00.
-I weekend vil der være reduceret rydning, dog således at der på tilkørselsveje, p-pladsen og adgangsveje til huset og rygeskure skal være farbare og sikret inden kl. 8.00
tilkørselsveje, p-pladsen og adgangsveje til huset og rygeskure skal være farbare og sikret inden kl. 8.00

Omfanget fremgår af vedlagte tegninger.

I tilfælde af arrangementer på Campus i weekender, skal der kunne ryddes som i hverdagene.
Til glatførebekæmpelse må der bruge salt og grus.

Omfang af vedligehold:
Den grønne kile, bestående af bede, planter, buske og stier, og et område med jordoprensning.
Mange mindre bede, med græs-og engblanding.
4 x p-pladser til biler og 2 til cykler, bestående af fliser.
Flisebelægninger af varierende størrelse.
2 stk. gårdhaver (her er der kun adgang gennem huset).

Vedlagt tegning og grundoversigt.
Annonceret 30. januar 2018 13:15:00 CET
Deadline 21. februar 2018 12:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
CPV kode 77314000
Myndighedstype Stat

Dokumenter & materiale

Dokumenter > application/pdf

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier  

Kontaktperson

Navn Jan Kramer
Telefon +45 21577870
E-mail jakn@eal.dk

Ordregiver

Navn Erhvervsakademiet Lillebælt // CVR:31684307
Adresse Seebladsgade 1
5000 Odense C
DK
Telefon +45 70105800
E-mail chsa@eal.dk
WWW www.eal.dk

 

Send til en kollega

0.127