23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 021-043270
Offentliggjort
31.01.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.03.2018 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=202077&B=FAVRSKOV

Udbyder

Ulstrup Kraftvarmeværk A M B A

Vindere

Delaftale 2, Overfladebehandling

(19.04.2018)
NCC Industry A/S
Vestermøllevej 11
8380 Trige

Delaftale 1, Varmblandet asfalt, herunder reparationer og slaghuller

(19.04.2018)
Pankas A/S
Rundforbivej 34
2950 Vedbæk

Opdateringer

Annullering
(19.04.2018)

Annullering
(19.04.2018)

Nye asfaltbelægninger


Ulstrup Kraftvarmeværk A M B A

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Favrskov Kommune
29189714
Skovvej 20
Hinnerup
8382
Danmark
Kontaktperson: Laila Juncker
Telefon: +45 89641010
E-mail: ljun@favrskov.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.Favrskov.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/339755

I.1) Navn og adresser
Favrskov Spildevand A/S
32939376
Torvegade 7
Hammel
8450
Danmark
E-mail: forsyning@favrskovforsyning.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.favrskovforsyning.dk/spildevand

I.1) Navn og adresser
Gudenådalens Energiselskab (Ulstrup Kraftvarmeværk)
13109710
Fredensvej 6
Ulstrup
8860
Danmark
E-mail: info@bjerringbro-varme.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ulstrupkraftvarme.dk

I.1) Navn og adresser
Hadsten Varmeværk a.m.b.a.
67750411
rdsvej 30 A
Hadsten
8370
Danmark
E-mail: info@hadstenvarmevaerk.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hadstenvarmevaerk.dk/kontakt

I.1) Navn og adresser
Hammel Fjernvarme a.m.b.a
42272612
Irlandsvej 6
Hammel
8450
Danmark
E-mail: hf@hammelfjernvarme.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hammelfjernvarme.dk/

I.1) Navn og adresser
Hinnerup Fjernvarme
10411912
Fanøvej 15
Hinnerup
8382
Danmark
E-mail: info@hinnerupfjernvarme.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hinnerupfjernvarme.dk/

I.1) Navn og adresser
Laurbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a.
16091308
Hvidtjørnevej 25
Langå
8870
Danmark
E-mail: info@lkvv.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.lkvv.dk/

I.1) Navn og adresser
Thorsø Fjernvarmeværk a.m.b.a.
22883313
Thorsølundvej 6
Thorsø
8881
Danmark
E-mail: thorsoefjernvarme@mail.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.thorsoefjernvarme.dk/

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=202077&B=FAVRSKOV
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=202077&B=FAVRSKOV
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af nye asfaltbelægninger

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44113620
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter asfalt, herunder varmblandet asfalt inkl. reparationer og slaghuller samt overfladebehandling i Favrskov Kommune. Arbejdet udføres på offentlige veje og stier i Favrskov Kommune samt på private fællesveje, hvor der er udført ledningsarbejder.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Varmblandet asfalt, herunder reparationer og slaghuller

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44113620
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Favrskov Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen vedrører varmblandet asfalt, herunder reparationer og slaghuller.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge aftalen med 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver kan forlænge aftalen med 2 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Overfladebehandling

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44113620
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Favrskov Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Asfaltbelægninger med overfladebehandlinger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge aftalen med 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver kan forlænge aftalen med 2 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kombinationsaftale

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44113620
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Favrskov Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kombinationsaftalen kan benyttes, hvis en tilbudsgiver ønsker at byde på både delaftale 1 og 2 for derved at tilbyde en "ekstra" rabat for at vinde begge delaftaler.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge aftalen med 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver kan forlænge aftalen med 2 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se kontraktudkast.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/03/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/03/2018
Tidspunkt: 11:00
Sted:

 

Favrskov Kommune, mødelokale 2.

Skovvej 20.

8382 Hinnerup

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405702
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 25
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/01/2018

Send til en kollega

0.141