23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 022-045361
Offentliggjort
01.02.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
07.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
Boligforeningen Ringgården
Dybedalen 1A
8210 Aarhus V
Kontaktperson: Holger Lunde Jørgensen
Telefon: +45 88303050
E-mail: hlj@bf-ringgaarden.dk

Indlevering af tilbud

Til
03.05.2018

Udbyder

Boligforeningen Ringgården

Vindere

Valgt totalentreprenør

(19.09.2018)
Byggefirmaet Knudsggard A/S med Cubo Ark., Tri-Consult Ing.
7840 Højslev

Opdateringer

Opdatering
(14.03.2018)

De fem prækvalificerede team:  • Dansk Boligbyg med Nord Architects og Niras

  • Jorton med JWH Ark., We Archicture, Labland Ark., LINK Ark., Frandsen & Søndergaard Ing.

  • JCN Bolig med Rubow, P+P Ark., Viggo Madsen Ing.

  • Byggefirmaet Knudsgaard med Cubo Ark., Tri-Consult Ing.

  • Enggaard med Adept Ark., Luplau & Poulsen Ark., Rambøll

Opførelse af en almen boligbebyggelse på Godsbanen


Boligforeningen Ringgården

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligforeningen Ringgården
41905018
Dybedalen 1A
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Holger Lunde Jørgensen
Telefon: +45 88303050
E-mail: hlj@bf-ringgaarden.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bf-ringgaarden.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
AplusB v/Rie Øhlenschlæger
17727176
Haslehøjvej 21
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Rie Øhlenschlæger
Telefon: +45 29460943
E-mail: rie@aplusb.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://aplusb.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Boligforeningen Ringgården
41905018
Dybedalen 1A
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Holger Lunde Jørgensen
Telefon: +45 88303050
E-mail: hlj@bf-ringgaarden.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bf-ringgaarden.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt i begrænset udbud - Boligforeningen Ringgården

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Boligforeningen Ringgården indbyder hermed interesserede bydende til at ansøge om prækvalifikation til totalentreprise vedrørende opførelse af en almen boligbebyggelse på Godsbanen, Aarhus. Byggegrunden er ca. 4 000m2, hvorpå der skal opføres 12 000 m2 alment boligbyggeri i varierende højder fra 4 til 13 etager. Bebyggelsen skal rumme 140 – 150 boliger med fællesarealer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 139 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

P. Hiort-Lorentzens Vej, 8000 Aarhus C

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på totalentreprisekontrakt vedrørende tegning, projektering og opførelse af projektet ”Ringgården på Godsbanen". Udbuddet gennemføres som begrænset udbud med en fast maksimumpris, hvor der således alene konkurreres på en række kvalitative kriterier. Der bliver prækvalificeret 5 ansøgere til at afgive tilbud.

For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende følgende link:

www.rib-software.dk - udbudsweb sag nr. TN144339.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 139 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de egnede og kvalificerede ansøgere vil ordregiver vælge de 5 ansøgere der i lyset af den udbudte opgave og ønsket om en optimal konkurrence har den bedste egnethed, jf. konkurrencebeskrivelsens pkt. 3.2.3.

Der vil ved udvælgelsen blive foretaget en helhedsvurdering af ansøgerne set i lyset af den udbudte opgave. Ordregiver vil ved helhedsvurderingen navnlig vægt på:

1) Hvem af ansøgerne, der har de bedste og mest relevante erfaringer med integrerede designprocesser;

2) Hvem af ansøgerne, der har de bedste og mest relevante referencer på miljøoptimeret byggeri;

3) Hvem af ansøgerne, der har de bedste og mest relevante referencer på boligbyggerier;

4) Hvilken ansøgers nøglemedarbejdere tilknyttet projektet, der har de bedste og mest relevante uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer.

Ved udvælgelsen vil blive anvendt følgende pointmodel i forhold til evaluering af ansøgningerne:

10 – Meget god

08 – God

06 – Middel

04 – Under middel

02 – Dårlig

00 – Meget dårlig

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet, særligt henvises der til udkast til totalentreprisekontrakt samt ABT 93 med tilføjelser og fravigelser.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/01/2018

Send til en kollega

0.151