23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
01.02.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Anmodning om deltagelse

Til
12.02.2018

Addresse
Janus Fischer
jf@kubenman.dk

Udbyder

Københavns Kommune

Markedsdialog om kommende udbud på Ny Skole i Kødbyen – ”Klargøring af byggefelt”


Københavns Kommune

Københavns Kommune planlægger et nyt skolebyggeri i det centrale København – Ny Skole i Kødbyen. Skolen er planlagt opført på hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevsgade i Den Hvide Kødby, hvor en række stedsspecifikke forhold og udfordringer knytter sig til grundens særlige historie og placering i byen.

Københavns Kommune påtænker i forhold til byggemodning og arbejdernes kompleksitet, at udbyde opgaven med klargøring af byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen i én samlet separat entreprise som bl.a. forventes at indeholde: 

  • sikring af byggegrube
  • ledningsomlægning
  • miljøsanering og nedrivning af eksisterende bygninger
  • lokal grundvandssænkning
  • håndtering af forventet 90.000 tons forurenet jord
  • jordpåfyldning 

Der påtænkes herefter afholdt udbud vedr. selve skolens opførelse. Sidstnævnte bygge- og anlægsarbejder er ikke omfattet af nærværende markedsdialog.

I forbindelse med det planlagte udbud af ”Klargøring af byggefelt” ønsker Københavns Kommune i henhold til Udbudslovens § 39 en dialog med markedet i form af potentielle tilbudsgivere/leverandører. Dialogen med markedet har til formål: 

  • at indhente markedets input til at sikre det mest hensigtsmæssige udbud af opgaven, herunder udbuds- og entrepriseform
  • at indhente markedets input til centrale og komplekse elementer i opgaven, eksempelvis forhold omkring sikring af byggegruppen samt logistik og koordinering af byggepladsen
  • at afklare markedets syn på de væsentligste risici og cost drivers i projektet
  • at afklare den forventede markedsinteresse på opgaven

Markedsdialogen gennemføres som individuelle dialogmøder af 1,5 times varighed. Møderne afholdes den 20. februar og 21. februar 2018 hos Byggeri København.

Virksomheder, som ønsker at deltage i markedsdialogen, kan sende anmodning om deltagelse til Janus Fischer, jf@kubenman.dk. Anmodningen bedes fremsendt snarest mulig af hensyn til mødeplanlægningen og senest den 12. februar 2018. 

Det ses gerne, at anmodningen om deltagelse i markedsdialogen indeholder en kort beskrivelse af virksomheden, herunder lidt om virksomhedens forudsætninger for og eventuelle erfaringer med opgaver af lignende kompleks karakter.

Byggeri København planlægger at indbyde 4 virksomheder til individuelle dialogmøder. Såfremt der modtages flere relevante anmodninger end 4, vil virksomhederne blive udvalgt på baggrund af at sikre et repræsentativt udsnit af markedet. Der vil inden dialogmøderne blive fremsendt dagsorden.  

Send til en kollega

0.123