23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 023-047837
Offentliggjort
02.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.03.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Ikast-Brande Kommune

Vindere

Affaldsposer

(09.05.2018)
Connect ApS
Marsvej 1
7430 Ikast

Affaldsposer


Ikast-Brande Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ikast-Brande Kommune
29189617
Rådhuset, Rådhusstrædet 6
Ikast
7430
Danmark
Kontaktperson: Britt Byrknes
Telefon: +45 99604000
E-mail: briby@ikast-brande.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ikast-brande.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.ikast-brande.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/eu-udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Affaldsposer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
19640000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af affaldsposer med tryk til Ikast-Brande Kommunes Affald og Genbrugsafdeling.

Opgaven omfatter i udgangspunktet levering af 32 000 pakninger grønne poser hvert år i 4 år, fordelt på 2 leverancer hvert år. Derudover indeholder kontrakten en option for Ordregiver til at få leveret 32 000 pakninger grå affaldsposer hvert år i op til 4 år, fordelt på 2 leverancer hvert år.

Antal pakninger kan reguleres i opadgående retning, afhængigt af Ordregivers behov på leveringstidspunktet, og uden at dette får konsekvens for prisen pr. pakning (se udbudsmaterialet).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører levering af affaldsposer med tryk til Ikast-Brande Kommunes Affald og Genbrugsafdeling.

Opgaven omfatter i udgangspunktet levering af 32 000 pakninger grønne poser hvert år i 4 år, fordelt på 2 leverancer hvert år. Derudover indeholder kontrakten en option for Ordregiver til at få leveret 32 000 pakninger grå affaldsposer hvert år i op til 4 år, fordelt på 2 leverancer hvert år.

Antal pakninger kan reguleres i opadgående retning, afhængigt af Ordregivers behov på leveringstidspunktet, og uden at dette får konsekvens for prisen pr. pakning (se udbudsmaterialet).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten indeholder en option for Ordregiver til at få leveret 32 000 pakninger grå affaldsposer hvert år (ud over de grønne) i optil 4 år, fordelt på 2 leverancer hvert år. Antal pakninger kan reguleres i opadgående retning, afhængigt af Ordregivers behov på leveringstidspunktet, og uden at dette får konsekvens for prisen pr. pakning (se udbudsmaterialet).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Se udbudsmaterialet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/03/2018
Tidspunkt: 12:15
Sted:

 

Ikast.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang for tilbudsgivere eller andre eksterne til at overvære åbning af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Sandsynligvis hvert fjerde år.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Se udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/01/2018

Send til en kollega

0.119