23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 025-053635
Offentliggjort
06.02.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Bestilling af materiale

http://www.vejdirektoratet.dk/udbud

Udbyder

Vejdirektoratet

Rammeaftaler om geoteknisk rådgivning


Vejdirektoratet

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11
Skanderborg
8660
Danmark
Kontaktperson: Jimmi Laursen
Telefon: +45 72442504
E-mail: jila@vd.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejdirektoratet.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rammeaftaler om geoteknisk rådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71332000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Vejdirektoratet forventer at udbyde en rammeaftale med flere rådgivere om geoteknisk rådgivning i første halvår af 2018. Vejdirektoratet gennemfører en forudgående markedsdialog som led i forberedelsen af udbuddet. Rammeaftalen vil i hovedtræk omfatte:

— Geoteknisk rådgivning,

— Udførelse af geotekniske feltundersøgelser,

— Udførelse af pumpeforsøg og okkerundersøgelser,

— Jordartsbedømmelse,

— Udarbejdelse af geotekniske rapporter og notater,

— Geoteknisk tilsyn.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Vejdirektoratet forventer at invitere op til 10 deltagere til den tekniske dialog som vil blive afholdt som individuelle møder af 2 timers varighed med de enkelte deltagere i uge 9 og 10 2018 mellem kl. 9-16 hos Vejdirektoratet, Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg.

Frist for ansøgning om deltagelse i den tekniske dialog er tirsdag den 16. februar 2018 kl. 13.00.

Ansøgningen skal sendes elektronisk per e-mail til udbud@vd.dk og jila@vd.dk. Ansøgningen må maksimalt fylde 20 A4-sider. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af ansøgers kvalifikationer, herunder referencer med relevans for geoteknisk rådgivning, jf. afsnit II.1.4) ovenfor. Ansøgningen skal endvidere indeholde oplysninger, hvem der vil deltage i møderne for ansøgeren og oplysning om disse personers faglige kompetencer. Udvælgelsen af de 10 deltagere i den forudgående markedsdialog dialog vil ske ud fra en vurdering af ansøgers kvalifikationer, herunder de fremsendte referencers relevans for opgaverne på den kommende rammeaftale. Endvidere vil det blive tillagt positiv vægt, at leverandøren deltager i dialogmødet med personer, der har de kompetencer, der er relevante for opgaverne.

Dialogmøderne vil blive gennemført med udgangspunkt i udbudsmaterialet fra Vejdirektoratets seneste udbud BBM.R01 Rammeaftale om rådgivning vedr. geoteknik. Udbudsmaterialet kan findes på følgende link: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Afsluttedeudbud.aspx.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/04/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det står Vejdirektoratet frit for at vælge, om – og i givet fald hvorledes – oplysningerne fra møderne, eller kommentarer modtaget fra anden side til oplægget til møderne skal indgå i den efterfølgende beslutningsproces og udformningen af det endelige udbudsmateriale. Opmærksomheden henledes på, at Vejdirektoratet som offentlig myndighed er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Uanset virksomheders evt. angivelser om fortrolighed m.v. vil Vejdirektoratet derfor kunne være forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, der følger af offentlighedslovens og forvaltningslovens bestemmelser.

Det er ikke en forudsætning for efterfølgende at kunne deltage i udbuddet, at man deltager i dialogmøder.

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/02/2018

Send til en kollega

0.106