23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 028-060189
Offentliggjort
09.02.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
13.03.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Boligselskabet Birkebo, Afdeling 2 , Bellisbakken

Vindere

Valgt totalentreprenør

(25.09.2018)
MT Højgaard

Hovedentreprise

(03.10.2018)
MT Højgaard A/S
Knud Højgaards Vej 7
2860 Søborg

Opdateringer

Rettelse
(17.02.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 09-02-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 13-03-2018
Time: 12:00

Rettelse
(20.03.2018)

IV.2.3
I stedet for:
Dato: 20-04-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 22-03-2018
Time: 12:00

Opdatering
(23.04.2018)


De prækvalificerede

 - Enemærke & Petersen A/S
- MT Højgaard A/S
- Juul & Nielsen A/S
- B. Nygaard Sørensen A/S
- Skou Gruppen A/S

Renovering af afd. 723-02 – Bellisbakken


Boligselskabet Birkebo, Afdeling 2 , Bellisbakken

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligselskabet Birkebo afd. 2
Røjelskær 15, 2 sal
Holte
2840
Danmark
Kontaktperson: Claus Matthiasen
Telefon: +45 53650305
E-mail: cm@danakon.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rib-software.dk/udbudsportal

I.2) Fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Hovedentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211100
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Etablering af ventilation.

Ny efterisolering af tage.

Sokkelisolering.

Omfangsdræn.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 108 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Birkerød.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet omfatter renovering af afd. 723-02 – Bellisbakken i en hovedentreprise.

Som et led i fremtidssikringen af afd. 723-02 er der udarbejdet en renoveringsplan for afdelingen, som er blevet godkendt ved skema A i Landsbyggefonden.

Godkendelsen for udbuddet afhænger af en kommunal godkendelse.

Afdeling 723-02 er en afdeling med 178 boliger, beliggende på Bellisbakken, Byagervej, Valmuestien og Anemonestien i Birkerød.

Arbejdet omfatter renoveringsarbejder, tagkonstruktion/isolering, sokkelisolering, omfangsdræn og ventilationsanlæg.

Opgaven omfatter hovedentreprisen, dvs. alle arbejdsydelser og materialer, der er nødvendige for aflevering af boliger og udenoms arealer i fuldstændig færdiggjort stand, samt alle ydelser og bi ydelser som er nærmere beskrevet i aftalegrundlaget og som er nødvendige for entreprisens gennemførelse.

Entreprisen omfatter udførelsen af byggeriet fra opstart på byggepladsen til aflevering, 1- og 5- års eftersyn, samt alle de i udbudsmaterialet beskrevne ydelser og biydelser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 26/09/2018
Slut: 19/06/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Tilbudspris, beboerhåndtering, kvalitet og funktion, tidsplan og procesoptimering.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Jf. Udbudsbetingelser.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Jf. Udbudsbetingelser.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/02/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Alle 17
København
2100
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2018

Send til en kollega

0.116