23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 028-060372
Offentliggjort
09.02.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Valgt leverandør

(09.02.2018)
SiteCover A/S
Tåstrupvej 7
4370 Store Merløse

Aftale med SiteCover A/S om levereing af fuld inddækning med SiteCover-løsningen af Nordblok-bygningen på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Martin Thejl Blumensaadt Pedersen
Telefon: +45 31146483
E-mail: mabl@kammeradvokaten.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://www.bispebjerghospital.dk/nythospital/Sider/default.aspx

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Aftale med SiteCover A/S om levereing af fuld inddækning med SiteCover-løsningen af Nordblok-bygningen på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, Nordblok-bygningen, skal ved den planlagte påbegyndelse af entreprisearbejderne i oktober 2018 have udført en fuldstændig overdækning af entreprisearbejderne, herunder med indbyggede traverskraner til brug for montering af bygningsdele mv. Derved påvirkes arbejdernes fremdrift ikke af vejrlig, ligesom byggeprocessen kan optimeres med de indbyggede traverskraner. Kontrakten med SiteCover A/S vil blive overdraget til den entreprenør, der i sidste ende vinder udbuddet om udførelse af Nordblok-bygningen.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 21 560 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Hillerød.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftale om levering, herunder montage, leje og demontage, af SiteCover inddækning til Nordblok-bygningen på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

SiteCover er et patenteret modulsystem, der giver fuld vandtæt og vindstabil dækning af byggepladsen eller dele heraf. Der er indbygget traverskraner i tagkonstruktionen med fuld arealdækning og en krankapacitet på op til 20 tons. SiteCover har et frit spænd på 14 - 87m og en højde på op til 30m.

Designet er unikt og gør det muligt at demontere SiteCover-konstruktionen, selv når der er opført en stor bygning nedenunder. SiteCover er det eneste produkt, der er i stand til at dække, ikke kun bygninger, men hele byggepladser. Det er muligt at samle og demontere op til 1 000 m2 af modulerne om dagen.

Der er således kun en mulig leverandør og reelt ingen konkurrence på markedet for sådanne inddækningsydelser, hvorfor ordregiver kan tildele kontrakten til SiteCover A/S uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
05/02/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
SiteCover A/S
34805474
Tåstrupvej 7
Store Merløse
4370
Danmark
NUTS-kode: DK022

Internetadresse:http://sitecover.com/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 21 560 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2, Nævnenes Hus
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ordregiveren har fulgt proceduren i Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, § 4. En klage over, at ordregiveren har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2018

Send til en kollega

0.101