23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 030-064313
Offentliggjort
13.02.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

I/S Vestforbrænding

Totalentreprise på by-pass operationer på fjernvarmerør (hot tapping)


I/S Vestforbrænding

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
I/S Vestforbrænding
10866111
Ejby Mosevej 219
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Lene Pia Rosengaard
E-mail: LRO@vestfor.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.vestfor.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalentreprise på by-pass operationer på fjernvarmerør (hot tapping)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Vestforbrænding skal i forbindelse med anlægget af Hovedstadens Letbane foretage ledningsomlægninger. For nogle af disse ledningsomlægninger skal der foretages en midlertidig by-pass operationer på fjernvarmerørene (en såkaldt hot tapping løsning) med henblik på at kunne foretage omlægningen og opretholde forsyningen imens. Vestforbrænding kender til to leverandører af denne ydelse. Formålet med denne vejledende forhåndsmeddelelse er at undersøge markedet for, om der er andre relevante og interesserede leverandører på sådanne løsninger. I bekræftende fald vil Vestforbrænding gerne høre fra disse leverandører og opfordre dem til at deltage i en markedsdialog inden udbuddet sendes ud, jf. nedenfor.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44160000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet forventes afholdt som en indbudt licitation efter tilbudsloven med eventuelt mulighed for en efterfølgende forhandling.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Vestforbrænding vil opfordre interesserede aktører til at henvende sig senest mandag den 26. februar 2018, kl. 12.00. Henvendelse skal ske til den ovenfor oplyste kontaktperson. Hvis Vestforbrænding modtager henvendelser om deltagelse i dialog, forventes denne afholdt onsdag den 28. februar eller torsdag den 1. marts 2018.

 

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/03/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2018

Send til en kollega

0.18