23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 031-067739
Offentliggjort
14.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
23.03.2018 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204708&B=SLAGELSE

Udbyder

Slagelse Kommune

Opdateringer

Rettelse
(20.03.2018)

Del IV
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.2
I stedet for:
Dato: 19-03-2018
Læses:
Dato: 23-03-2018


Yderligere oplysninger
Da excel-tilbudslisterne har været behæftet med fejl forlænges tilbudsfristen.

Udbud af grønne områder i Slagelse kommune


Slagelse Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Slagelse Kommune
29188505
Rådhuspladsen 11
Slagelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Laila de Champfleury
Telefon: +45 29124304
E-mail: lapic@slagelse.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204708&B=SLAGELSE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204708&B=SLAGELSE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af grønne områder i Slagelse kommune

 

Sagsnr.: 330-2018-9598
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Slagelse Kommune (i det følgende benævnt Ordregiver) byder hermed alle kvalificerede tilbudsgivere velkommen til at deltage i Ordregivers udbud af pleje og vedligehold af grønne områder til udførelse på en række af Ordregivers udendørsarealer.

Yderligere information findes i udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Geografi 1 - Udbud af grønne områder i Slagelse kommune

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000
77312000
77312100
77314000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

4220 Korsør

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale vedrører et geografisk afgrænset område med flere ejendomme og lokaliteter (geografi 1).

Yderligere information findes i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/05/2018
Slut: 31/03/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen indeholder en option på forlængelse med op til 2 * 12 måneder. Aftalen kan altså have en samlet løbetid på op til 4 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

I tilbudslisterne er der mulighed for at give tilbud på tre optioner. Dette er dog ikke et krav. De tre optioner vedrører ”mandetimer”, ”maskintimer” og ”bil uden fører”. Optionerne skal begrundes i, at Ordregiver ønsker en mulighed for option på afregningspriser for eventuelle ekstraarbejder. Dette omhandler således arbejder, der ligger ud over den forventelige opfyldelse af tilstandskravene i elementbeskrivelserne.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Yderligere oplysninger findes i udbudsmaterialet.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Geografi 2 - Udbud af grønne områder i Slagelse kommune

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000
77312000
77312100
77314000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

4220 Korsør

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale vedrører et geografisk afgrænset område med flere ejendomme og lokaliteter (geografi 2).

Yderligere information findes i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/05/2018
Slut: 31/03/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen indeholder en option på forlængelse med op til 2 * 12 måneder. Aftalen kan altså have en samlet løbetid på op til 4 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

I tilbudslisterne er der mulighed for at give tilbud på tre optioner. Dette er dog ikke et krav. De tre optioner vedrører ”mandetimer”, ”maskintimer” og ”bil uden fører”. Optionerne skal begrundes i, at Ordregiver ønsker en mulighed for option på afregningspriser for eventuelle ekstraarbejder. Dette omhandler således arbejder, der ligger ud over den forventelige opfyldelse af tilstandskravene i elementbeskrivelserne.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Yderligere oplysninger findes i udbudsmaterialet.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Geografi 3 - Udbud af grønne områder i Slagelse kommune

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000
77312000
77312100
77314000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

4220 Korsør

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale vedrører et geografisk afgrænset område med flere ejendomme og lokaliteter (geografi 3).

Yderligere information findes i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/05/2018
Slut: 31/03/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen indeholder en option på forlængelse med op til 2 * 12 måneder. Aftalen kan altså have en samlet løbetid på op til 4 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

I tilbudslisterne er der mulighed for at give tilbud på tre optioner. Dette er dog ikke et krav. De tre optioner vedrører ”mandetimer”, ”maskintimer” og ”bil uden fører”. Optionerne skal begrundes i, at Ordregiver ønsker en mulighed for option på afregningspriser for eventuelle ekstraarbejder. Dette omhandler således arbejder, der ligger ud over den forventelige opfyldelse af tilstandskravene i elementbeskrivelserne.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Yderligere information findes i udbudsmaterialet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de forhold (udelukkelsesgrunde), nævnt i ESPD’et. I første omgang sikres dette ved udfyldelsen af ESPD’et. Den vindende Tilbudsgiver skal herefter (senest ved kontraktindgåelse) frembringe en serviceattest, der skal verificere det i ESPD’et udfyldtes rigtighed.

Yderligere information findes i udbudsmaterialet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver forpligter sig til at være dækket af lovpligtige forsikringer, herunder erhvervsansvarsforsikring. Hver forsikring skal have en minimumsdækningssum på 10 000 000 DKK pr. forsikringsbegivenhed.

Yderligere information findes i udbudsmaterialet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et krav, at alle den vindende Tilbudsgivers ansatte, der skal løse denne opgave, kan fremvise en børneattest, ved underskrivelse af kontrakten. Derudover skal der ske løbende fremvisning af børneattest, ved antagelse af nye medarbejdere til at løse opgaven. Endeligt skal alle medarbejdere, ved løsning af opgaven for Slagelse kommune bære beklædning, der tydeligt viser det firma, de kommer fra.

Yderligere oplysninger findes i udbudsmaterialet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/03/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 19/08/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/03/2018
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud (Nævnenes hus)
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 70405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3 stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2018

Send til en kollega

0.096