23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 034-074697
Offentliggjort
17.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Härryda kommun

Överföringsledningar VA mellan Landvetter och Hindås


Härryda kommun

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Härryda kommun
212000-1264
Råda Torg 1
Mölnlycke
435 80
Sverige
Kontaktperson: Thord Lundin
E-post: thord.lundin@harryda.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.harryda.se

I.2) Gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftysrkyox&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftysrkyox&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Överföringsledningar VA mellan Landvetter och Hindås

Referensnummer: 2018KS117
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45231000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av byggnation av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten med 9 stycken avloppspumpstationer och en tryckstegrings/reducerings station mellan Landvetter och Hindås i Härryda kommun. Som optioner byggnation av nytt vattenverk i Hindås med råvatten/intagsstation med tillhörande sjöledningar och en ny högreservoar för dricksvatten.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 3
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:

Partring uppdelat på fas 1 och fas 2 för överföringsledningar dricksvatten och spillvatten med 9 avloppspumpstationer och en tryckstegring/reducerstation för dricksvatten med möjlighet att teckna kontrakt på option för högvattenreservoar, intagstation/råvattenstation med sjöledningar samt vattenverk.

I Hindås, Härryda kommun.

II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Byggnation av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Landvetter - Hindås i Härryda kommun.

Del nr: Etapp 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45232000
45232100
45232150
45232411
45232423
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige i Härryda kommun, Landvetter och Hindås.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Partnering för byggnation av överföringsledningar för dricksvatten, spillvatten och fiber/opto mellan Landvetter - Hindås med optioner på intagstation/råvattenpumpstation, sjöledningar, vattenverk och högvattenreservoar i Hindås.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 05/09/2018
Slut: 31/12/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Om entreprenad tiden inte räcker för att slutföra byggnation av optioner.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Byggentreprenad för intagstation/råvattenpumpstation, sjöledningar, vattenverk och högvattenreservoar i Hindås, Härryda kommun.

II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/03/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/09/2018
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 03/04/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/02/2018

Send til en kollega

0.166