23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 034-074702
Offentliggjort
17.02.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Metroselskabet I/S

Cityringen – Branch off to Sydhavnen – Ny Ellebjerg (CRSH5) transfer konstruktioner under KØR


Metroselskabet I/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Metroselskabet I/S
30823699
Metroselskabet 5
København S
2300
Danmark
E-mail: procurement@m.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.m.dk

I.2) Fælles udbud
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Cityringen – Branch off to Sydhavnen – Ny Ellebjerg (CRSH5) transfer konstruktioner under KØR

Sagsnr.: CRSH5
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende kontrakt omfatter anlægsarbejderne for transfer konstruktioner under hovedsporene (KØR sporene) for passagerer på Ny Ellebjerg station.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45100000
45200000
45112700
45113000
45210000
45213300
45220000
45233000
45233300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Ny Ellebjerg Station.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med byggeriet af Cityringen bygges der en afgrening fra Cityringen til Sydhavnen, som ender på Ny Ellebjerg Station.

Nærværende kontrakt omfatter anlægsarbejderne for transfer konstruktioner under hovedsporene (KØR sporene) for passagerer på Ny Ellebjerg station. Anlægsarbejderne skal udføres inden selve udførelsen af Metro til Sydhavnen, da anlægsarbejder der forstyrrer driften af Hovedspor 1 og 2 skal være afsluttet inden København-Ringsted banen skal åbne medio 2019.

De primære konstruktive elementer i projektet er byggegrube, broombygning og tunnelarbejder med de deraf nødvendige banetekniske arbejder for at muliggøre at København – Ringsted testkørsler kan udgå fra KØR perronen.

Metrostationen på Ny Ellebjerg Station bliver en underjordisk station beliggende hvor den nuværende Ringbanestation er placeret nord for Køgebugt banen. Ringbanestationen flyttes i anden entreprise.

For at etablere gangforbindelse imellem Metrostationen og vejpladsen syd for Køgebugt banen, skal der udføres en transfer tunnel, som går under hovedsporene samt den eksisterende bro, der bærer Køgebugt banen over hovedsporene.

For at skabe en sammenhæng imellem Metrostationen, perron på hovedspor (KØR perron), fremtidig ny Ringbaneperron og den nordøstlige forplads skal der i anden entreprise udføres en underjordisk forplads (Concourse). I nærværende entreprise er der indeholdt udførelse af arbejder under hovedsporene, herunder etablering af forbindelse til KØR perronen.

Anlægsarbejderne i projektet skal udføres mens der er drift på begge spor på Køgebugt banen og mens der generelt er lukket for den almindelige drift på hovedsporene. København – Ringsted projektet vil under udførelsen gennemføre testkørsler, der starter og stopper fra KØR perronen.

De underjordiske transferkonstruktioner skal generelt udføres med midlertidige installationer og beklædningsarbejder. Efter aflevering skal anlæggene være i drift i en periode på ca. 4-5 år, hvorefter endelige installationer og beklædningsarbejder udføres i anden entreprise sammen med den resterende del af den underjordiske forplads.

For tunnelen til vejpladsen omfatter arbejdet alene de anlægsmæssige arbejder og ikke alle de nødvendige installationer og beklædningsarbejder.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der vil være sociale klausuler i kontrakten, som vil fremgå af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 166-342300
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Cityringen – Branch off to Sydhavnen – Ny Ellebjerg (CRSH5) transfer konstruktioner under KØR

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
31/01/2018
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Aarsleff Bane & Anlæg I/S
lndustriholmen 2
Hvidovre
2650
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævn for Udbud gælder følgende klagefrister:

Klage over ikke at være prækvalificeret ved udbud efter udbudsproceduren udbud med forhandling skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen jf. lovens § 7 stk. 1.

I andre tilfælde skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/02/2018

Send til en kollega

0.096