23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 034-074714
Offentliggjort
17.02.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Stockholm Avfall AB

HSMA - Sorteringsentreprenad


Stockholm Avfall AB

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2017/S 243-507637)

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholm Avfall AB
556969-3087
Bryggerivären 10
Stockholm
106 36
Sverige
Kontaktperson: Sten Janson
E-post: sten.janson@svoa.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.svoa.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

HSMA - Sorteringsentreprenad

Referensnummer: 17MB607
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90510000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppförande av en sorteringsanläggning för hushållsavfall, lokaliserad i Högdalen, Stockholm. Syftet med anläggningen är att sortera ut matavfall och återvinningsbara fraktioner ur stadens hushållsavfall.

Upphandlingen avser sorteringsentreprenaden

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/02/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 243-507637

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 04/04/2018
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 03/05/2018
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 05/04/2018
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 04/05/2018
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.161