Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 036-078533
Offentliggjort
21.02.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Aarhus Universitet

Rammeaftale på Transport af farligt affald


Aarhus Universitet

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Universitet
311 19 103
Trøjborgvej 82-84
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Thomas K. Schmidt
Telefon: +45 93508957
E-mail: udbud@au.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.au.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/aktuelle-udbud/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale på Transport af farligt affald

 

Sagsnr.: 2018-152-000095
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90520000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Denne Rammeaftale fastlægger rammen for Aarhus Universitets indkøb af afhentning, transport, og destruktion af Kemikalieaffald / Klinisk risikoaffald (herefter samlet benævnt farligt affald), inkl. emballagen dertil hos Leverandøren. Aarhus Universitet har mulighed for at bestille afhentning, transport og destruktion af farligt affald og hertil knyttede ydelser, hos Leverandøren på de i denne Rammeaftale angivne betingelser og vilkår.

Det er for kunden vigtigt, at opnå så gode priser på ydelserne som muligt samtidig med at kvalitet og samarbejde i forbindelse med varetagelsen af ydelserne er i højsædet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kemikalieaffald

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Universitets lokationer i Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne Rammeaftale fastlægger rammen for Aarhus Universitets indkøb af afhentning, transport, og destruktion af kemikalieaffald, inkl. køb/leje af emballage til opbevaring hos Leverandøren.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Klinisk risikoaffald

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Universitets lokationer i Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne Rammeaftale fastlægger rammen for Kundens indkøb af afhentning, transport, og destruktion af klinisk risikoaffald, inkl. købe/leje af emballage til opbevaring hos Leverandøren.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
10/04/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/02/2018

Send til en kollega

0.182