23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 038-082993
Offentliggjort
23.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/62

Indlevering af tilbud

Til
06.04.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/62

Udbyder

Miljøstyrelsen

Vindere

Delkontrakt med hovedvægt på hydrologi, grundvandskemi og feltarbejde

(16.06.2018)
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kgs Lyngby

Delkontrakt med hovedvægt på geologi og hydrologi

(16.06.2018)
NIRAS A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød

Delkontrakt med hovedvægt på hydrologi, grundvandskemi og feltarbejde

(16.06.2018)
GEO
Maglebjergvej 1
2800 Kgs Lyngny

Delkontrakt med hovedvægt på geofysik og geologi

(16.06.2018)
Rambøll Danmark A/S
Hannemanns Alle 53
2300 København S

Grundvandskortlægning 2018 - 19


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Miljøstyrelsen
25798376
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Ø
9220
Danmark
Kontaktperson: Tina Korup
Telefon: +45 72543763
E-mail: tikor@mst.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/62
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/62
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Grundvandskortlægning 2018 — 19

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90720000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører hovedsageligt opgaver i forbindelse med kortlægning af grundvand i 2018 — 19 på baggrund af den reviderede vandforsynings lov fra 2016. Kortlægningen vil have fokus på afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD og undtagelsesvist justering af allerede kortlagte indvindingsområder. Der vil være opgaver inden for geofysik, geologi, grundvandskemi, hydrologi og sårbarhedsvurdering — samt tilhørende feltarbejde. Kontrakten er opdelt i 4 delkontrakter, som hver har fokus på særlige faglige kompetencer.

Såfremt der bliver behov for at indgå samarbejder med laboratorier, brøndborere og lignende, entrerer Ordregiver direkte med disse, med mindre andet aftales.

En væsentlig del af opgaven hidrører fra Finanslov 2018 omkring samling af lokale geologiske modeller til større samlede regionale geologiske modeller. Dette udføres som en opdatering af datagrundlaget til næste generation af vandområdeplaner med hensyn til grundvandet.

For alle delkontrakter gælder, at kontrakternes hovedopgaver udføres i 2018 og 2019. Herudover er der option på ekstra opgaver i 2019, såfremt Ordregiver opnår bevilling til dette. Ordregiver har endvidere optioner på dels en forlængelse af hovedopgaverne for 2020, samt for ekstra opgaver i 2020.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 38 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 1

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90720000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

5 000 000 DKK til udførelse af grundvandskortlægnings opgaver med forventet ligelig fordeling i 2018 — 19. Det forventes, at ca. 1 250 000 DKK af de ca. 2 500 000 DKK i 2018 vil omfatte samling af lokale geologiske modeller til regionale geologiske modeller.

Der vil særligt, men ikke udelukkende, være opgaver inden for geofysik og geologi. For geofysik vil det særligt være geofysisk dataindsamling, processering og tolkning og for geologi vil det særligt være samling af geologiske modeller.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Delkontrakten kan forlænges for perioden 1.1.2020 — 31.12.2020.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option 1: 1 500 000 DKK til udførelse af yderligere grundvandskortlægnings opgaver i 2019, hovedsageligt omfattende håndtering af regionale grundvandsmodeller.

Option 2: 2 250 000 DKK til udførelse af grundvandskortlægnings opgaver i 2020.

Option 3: Op til 750 000 DKK til udførelse af yderligere grundvandskortlægnings opgaver i 2020. Denne option kan udløses delvist.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 2

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90720000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

5 000 000 DKK til udførelse af grundvandskortlægnings opgaver med forventet ligelig fordeling i 2018 — 19. Det forventes, at ca. 1 250 000 DKK af de ca. 2 500 000 DKK i 2018 vil omfatte samling af lokale geologiske modeller til regionale geologiske modeller.

Der vil særligt, men ikke udelukkende, være opgaver inden for geologi og hydrologi. For geologi vil det særligt være samling af geologiske modeller og for hydrologi vil det særligt være modellering i GMS-Modflow og Mike She.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Delkontrakten kan forlænges for perioden 1.1.2020 — 31.12.2020.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option 1: 1 500 000 DKK til udførelse af yderligere grundvandskortlægnings opgaver i 2019, hovedsageligt omfattende håndtering af regionale grundvandsmodeller.

Option 2: 2 250 000 DKK til udførelse af grundvandskortlægnings opgaver i 2020.

Option 3: Op til 750 000 DKK til udførelse af yderligere grundvandskortlægnings opgaver i 2020. Denne option kan udløses delvist.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 3

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90720000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

5 000 000 DKK. til udførelse af grundvandskortlægnings opgaver med forventet ligelig fordeling i 2018 — 19. Det forventes, at ca. 1 250 000 DKK af de ca. 2 500 000 DKK i 2018 vil omfatte samling af lokale geologiske modeller til regionale geologiske modeller.

Der vil særligt, men ikke udelukkende, være opgaver inden for hydrologi, grundvandskemi og feltarbejde. For hydrologi vil det særligt være modellering i GMS-Modflow og Mike She.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Delkontrakten kan forlænges for perioden 1.1.2020 — 31.12.2020.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option 1: 1 500 000 DKK til udførelse af yderligere grundvandskortlægnings opgaver i 2019, hovedsageligt omfattende håndtering af regionale grundvandsmodeller.

Option 2: 2 250 000 DKK til udførelse af grundvandskortlægnings opgaver i 2020.

Option 3: Op til 750 000 DKK til udførelse af yderligere grundvandskortlægnings opgaver i 2020. Denne option kan udløses delvist.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 4

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90720000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

5 000 000 DKK. til udførelse af grundvandskortlægnings opgaver med forventet ligelig fordeling i 2018 — 19. Det forventes, at ca. 1 250 000 DKK af de ca. 2 500 000 DKK i 2018 vil omfatte samling af lokale geologiske modeller til regionale geologiske modeller.

Der vil særligt, men ikke udelukkende, være opgaver inden for geologi og hydrologi. For geologi vil det særligt være samling af geologiske modeller og for hydrologi vil det særligt være modellering i GMS-Modflow og Mike She.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Delkontrakten kan forlænges for perioden 1.1.2020 — 31.12.2020.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option 1: 1 500 000 DKK til udførelse af yderligere grundvandskortlægnings opgaver i 2019, hovedsageligt omfattende håndtering af regionale grundvandsmodeller.

Option 2: 2 250 000 DKK til udførelse af grundvandskortlægnings opgaver i 2020.

Option 3: Op til 750 000 DKK til udførelse af yderligere grundvandskortlægnings opgaver i 2020. Denne option kan udløses delvist.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves en forsikringsdækning på minimum 1 000 000 DKK. Forsikringen skal være i kraft i hele kontraktperioden og et år efter kontraktens ophør.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Tilbudsgiver må maksimalt anvende underleverandør til 20 % af den samlede kontraktpris.

Kontrakten omfatter en arbejdsklausul.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/04/2018
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke adgang til åbning af tilbuddet.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/02/2018

Send til en kollega

0.138