23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 041-090973
Offentliggjort
28.02.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Boligselskabet Strandparken

Vindere

(28.02.2018)
Pålsson Arkitekter A/S
Svanevej 26A
2400 København

Totalrådgivning i forbindelse med tagudskiftninger i 2 almene boligafdelinger samt på et erhvervslejemål.


Boligselskabet Strandparken

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Boligselskabet Strandparken
DK
Røjelskær 15,2. Sal
Kontaktpunkt(er): Boligkontoret Danmark
Att: Anders Mogensen
2840 Holte
Danmark
Telefon: +45 51238901
Mailadresse: anmo@bdk.dk

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://www.rib-software.dk/udbudsportal

I.2) Type ordregivende myndighed
Andet: Privat virksomhed underlagt offentligretlige regler
I.3) Hovedaktivitet
Andet: Drift af almen boliger
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Totalrådgivning
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser

NUTS-kode DK012

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Totalrådgivning i forbindelse med tagudskiftninger i 2 almene boligafdelinger, samt på et erhvervslejemål.
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71200000

II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 10,00 EUR
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. pris. Vægtning 20
2. procesplan. Vægtning 40
3. beboerhåndtering. Vægtning 40
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
755 - 0102
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2017/S 207-429290 af 27.11.2017

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 01 Betegnelse: Totalrådgivningskontrakt
V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
6.2.2018
V.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5
Antal bud modtaget elektronisk: 5
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Pålsson Arkitekter A/S
Svanevej 26A
2400 København
Danmark

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
V.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævn for Udbud
Nævnenes Hus 2
8800 Viborg
Danmark
Mailadresse: klfu@naeveneshus.dk
Telefon: +45 72405708

VI.3.2) Indgivelse af klager
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26.2.2018

Send til en kollega

0.15