23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 043-094234
Offentliggjort
02.03.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
30.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
Vejle Spildevand A/S
Toldbodvej 20
7100 Vejle
Kontaktperson: Søren Brandt
E-mail: sorbr@vejlespildevand.dk

Udbyder

Vejle Spildevand A/S

Vindere

Valgt firma

(14.11.2018)
SYNLAB Analytics & Services Denmark Miljø
Philip Heymans Alle 7
2900 Hellerup

Jordanalyser

(14.11.2018)
Eurofins Miljø
Ladelundvej 85
6600 Vejen

Fælles udbud af rammeaftale for analysearbejder


Vejle Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejle Spildevand A/S
32 88 20 64
Toldbodvej 20
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Søren Brandt
E-mail: sorbr@vejlespildevand.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vejlespildevand.dk

I.1) Navn og adresser
Billund Drikkevand A/S
33 03 98 24
Grindsted Landevej 40
Grindsted
7200
Danmark
Kontaktperson: Søren Brandt
E-mail: sorbr@vejlespildevand.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://billundvand.dk/drikkevand

I.1) Navn og adresser
Billund Spildevand A/S
33 03 98 67
Grindsted Landevej 40
Grindsted
7200
Danmark
Kontaktperson: Søren Brandt
E-mail: sorbr@vejlespildevand.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://billundvand.dk/side5759.html

I.1) Navn og adresser
Billund Energi A/S
34 73 18 53
Grindsted Landevej 40
Grindsted
7200
Danmark
Kontaktperson: Søren Brandt
E-mail: sorbr@vejlespildevand.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://billundvand.dk/energi

I.1) Navn og adresser
Grindsted Renseanlæg A/S
38 14 80 52
Grindsted Landevej 40
Grindsted
7200
Danmark
Kontaktperson: Søren Brandt
E-mail: sorbr@vejlespildevand.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://billundvand.dk/side5759.html

I.1) Navn og adresser
Horsens Vand A/S
32 56 01 56
Alrøvej 11
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Søren Brandt
E-mail: sorbr@vejlespildevand.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.samn.dk/Om%20os/Samn%20Forsyning/Horsens%20Vand%20AS

I.1) Navn og adresser
Vejen Renseanlæg A/S
35 24 47 94
Gormsvej 7
Vejen
6600
Danmark
Kontaktperson: Søren Brandt
E-mail: sorbr@vejlespildevand.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vejenforsyning.dk/Spildevand

I.1) Navn og adresser
Vejen Vand A/S
35 24 48 24
Gormsvej 7
Vejen
6600
Danmark
Kontaktperson: Søren Brandt
E-mail: sorbr@vejlespildevand.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vejenforsyning.dk/Vand

I.1) Navn og adresser
Odder Spildevand A/S
33 03 66 04
Alrøvej 11
Hrosens
8700
Danmark
Kontaktperson: Søren Brandt
E-mail: sorbr@vejlespildevand.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.samn.dk/Om%20os/Samn%20Forsyning/Odder%20Spildevand%20AS

I.1) Navn og adresser
Vejen Kommune, Teknik og Miljø
29 18 98 38
Rådhuspassagen 3
Vejen
6600
Danmark
Kontaktperson: Søren Brandt
E-mail: sorbr@vejlespildevand.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://vejen.dk/borger/natur-miljoe-og-energi/

I.1) Navn og adresser
Billund Kommune, Natur og miljø
29 18 97 65
Jorden Rundt 1
Grindsted
7200
Danmark
Kontaktperson: Søren Brandt
E-mail: sorbr@vejlespildevand.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://billund.dk/borger/natur-og-miljoe

I.1) Navn og adresser
Deponi Syd I/S
33 34 37 95
Ådalen 7c
Vejen
6600
Danmark
Kontaktperson: Søren Brandt
E-mail: sorbr@vejlespildevand.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.deponisyd.dk/

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.vejlespildevand.dk/virksomhed/for-projekterende/aktuelle-udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Vejle Spildevand A/S
32 88 20 64
Toldbodvej 20
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Søren Brandt
E-mail: sorbr@vejlespildevand.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://vejlespildevand.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Fælles udbud af rammeaftale for analysearbejder

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71900000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Tjenesteydelsen vedrører analyseopgaver af prøver som stammer fra råvand/grundvand, drikkevand, spildevand/slam, badevand, svømmebade, overvågning, perkolat og jord mv. i henholdsvis Billund Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune, Vejen Kommune og Vejle Kommune. Arbejderne omfatter i hovedtræk afhentning samt udtagning af prøver, evt. konservering af prøver, udførelse af analyse og afrapportering.

Arbejderne udbydes i følgende 2 delaftaler samlet for alle 12 ordregivere, hvilke der frit kan afgives tilbud på:

1) Alle ordregiveres udbudte arbejder, minus jordanalyser;

2) Jordanalyser.

Der indgås kun aftale med én tilbudsgiver pr. delaftale. Der kan godt indgås aftale med samme tilbudsgiver på begge delaftaler. Der indgås individuelle rammeaftaler mellem tilbudsgiver og de deltagende ordregivere.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Alle ordregivers udbudte arbejder, minus jordanalyser

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71900000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen omfatter prøveudtagning og analyse med videre af miljøanalyser i 3 kommuner i region Syddanmark og 2 i region Midtdanmark. Miljøanalyserne dækker områderne råvand/grundvand, drikkevand, spildevand, spildevandsslam, badevand, svømmebade, overvågning og perkolat i hhv. Billund Drikkevand A/S, Billund Spildevand A/S, Billund Energi A/S, Grindsted Renseanlæg A/S, Billund Kommune, Deponi Syd I/S, Horsens Vand A/S, Odder Spildevand A/S, Vejen Renseanlæg A/S, Vejen Vand A/S, Vejen Kommune og Vejle Spildevand A/S. Arbejdernes omfang er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge aftalen 1 gang med op til 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, vil ordregiver, på et objektivt og sagligt grundlag, foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den udbudte rammeaftale vurderet på baggrund af de efterspurgte referencer.

Ordregiver vil vurdere det positivt, at ansøger kan fremvise referencer, der er sammenlignelige med de udbudte produkter. Herved forstås referencer, der i videst mulige omfang volumen- og produktmæssigt modsvarer nærværende udbud, samt at referencerne videst muligt omfang er sammenlignelige med ordregiver.

Det bemærkes, at ordregiver maksimalt vil vurdere på fem (5) referencer. Såfremt der oplyses flere end fem (5) referencer, vil ordregiver udelukkende vurdere ansøger på de første fem (5) oplyste referencer.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrencesituation. Såfremt ordregiver vurdere at antallet af udvalgte ansøgere ikke kan sikre en tilstrækkelig konkurrence, forbeholder ordregiver sig retten til at aflyse udbuddet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Billund Energi A/S har medtaget en option på analyse af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD). Billund Energi A/S forbeholder sig derved retten til ikke at benytte denne rekvisition for analyse på KOD. Såfremt optionen tiltrædes vil det ske på kontraktindgåelsestidspunktet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortie), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse og ansvar og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Jordanalyser

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71900000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen omfatter prøveudtagning og analyse med videre af miljøanalyser i 2 kommuner i region Syddanmark og 2 i region Midtdanmark. Miljøanalyserne dækker jordanalyser i forbindelse konstatering af forurenet jord i hhv. Billund Kommune, Vejen Kommune, Horsens Kommune (Horsens Vand A/S) og Odder Kommune (Odder Spildevand A/S). Arbejdernes omfang er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge aftalen 1 gang med op til 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, vil ordregiver, på et objektivt og sagligt grundlag, foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den udbudte rammeaftale vurderet på baggrund af de efterspurgte referencer.

Ordregiver vil vurdere det positivt, at ansøger kan fremvise referencer, der er sammenlignelige med de udbudte produkter. Herved forstås referencer, der i videst mulige omfang volumen- og produktmæssigt modsvarer nærværende udbud, samt at referencerne videst muligt omfang er sammenlignelige med ordregiver.

Det bemærkes, at ordregiver maksimalt vil vurdere på fem (5) referencer. Såfremt der oplyses flere end fem (5) referencer, vil ordregiver udelukkende vurdere ansøger på de første fem (5) oplyste referencer.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrencesituation. Såfremt ordregiver vurdere at antallet af udvalgte ansøgere ikke kan sikre en tilstrækkelig konkurrence, forbeholder ordregiver sig retten til at aflyse udbuddet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortie), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse og ansvar og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal erklære sig herom i eESPD, del IV, afsnit A-C.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

 

Tilbudsgiver skal til enhver tid være i besiddelse af de nødvendige myndighedsgodkendelser for opgavens udførelse, herunder adgang til akkrediterede laboratorietfaciliteter og personale med nødvendige certificeringer jf. bekendtgørelse nr. 1146 af 24.10.2017 om kvalitetskrav til miljømålinger.

 

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan frit downloades på: https://www.vejlespildevand.dk/virksomhed/for-projekterende/aktuelle-udbud.

Udbudsmaterialet er samlet i en zip-fil, som først skal downloades til computeren før filerne kan vises.

Udbuddet er opdelt i følgende 2 faser: Prækvalifikationsfase og Tilbudsfase.

Alle interesserede firmaer har adgang til det komplette udbudsmateriale og til at søge om prækvalifikation. Alene de prækvalificerede ansøgere, vil blive opfordret til at afgive tilbud, og det vil dermed alene være de af ordregiver udvalgte ansøgere der deltager i tilbudsfasen.

Spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal sendes skriftligt til Vejle Spildevand A/S, Att. Søren Brandt på e-mail sorbr@vejlespildevand.dk senest den 23.3. 2018.

Spørgsmål besvares i anonymiseret form og uploades på Vejle Spildevand A/S hjemmeside, jf. ovennævnte link. Ansøgere er selv ansvarlig for at holde sig opdateret på hjemmesiden.

Ansøger skal ved sin ansøgning om prækvalifikation udfylde ESPD’en. ESPD står for ”Det fælles europæiske udbudsdokument”. ESPD’en er vedlagt udbuddet som XML-fil. Procedure om downloade og udfyldelse af ESPD fremgår af udbuddet. ESPD skal afleveres tilbuddet i XML-format.

Den tilbudsgiver som bygherren har til hensigt at indgå kontrakt med, vil inden underretning om tildelingsbeslutning blive anmodet om at dokumentere oplysningerne i ESPD. Krav til dokumentationen fremgår af udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2018

Send til en kollega

0.155