23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 044-096026
Offentliggjort
03.03.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Rigspolitiet

Facility management for Politiet m.fl


Rigspolitiet

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rigspolitiet
17143611
Polititorvet 14
København V
1780
Danmark
Kontaktperson: Camilla Sørensen
Telefon: +45 61975653
E-mail: cso036@politi.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.politi.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Facility management for Politiet m.fl.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
79993000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Facility management for Politiet, Den Centrale Anklagemyndighed, Danmarks Domstole samt Kriminalforsorgen (Ordregiver) skal udbydes under én samlet aftale. Facility management opgaverne (FM) i Politiet har tidligere været udbudt som en integreret løsning og bliver i dag løftet via én FM-kontrakt dækkende alle politikredse og lokaliteter under Politiet. FM i Den Centrale Anklagemyndighed, Danmarks Domstole samt Kriminalforsorgen løftes i dag via flere mindre servicekontrakter. Nærværende kontrakt har en forventet årlig værdi op til 300-400 000 000,00 DKK og vil forventelig dække følgende serviceområder: renhold, kantine, intern service, hittegods, vognparkservice, bygningsteknik, arealpleje, bygningsvedligehold, arealforvaltning og forretningskritiske opgaver. Det er forventningen, at leverancerne vil blive sat i drift for Politiet og Den Centrale Anklagemyndighed ultimo 2019, mens driften for Danmarks Domstole samt Kriminalforsorgen forventes igangsat primo 2020.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45222300
50111100
50700000
55512000
75251100
77310000
77314000
79992000
90500000
90511000
90620000
90910000
90911300
98310000
98341120
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Facility management skal udføres på lokaliteter og arealer, der geografisk fordeler sig over hele landet.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se afsnit II.1.4).

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det bemærkes, at nærværende vejledende forhåndsmeddelelse alene indeholder en kort beskrivelse af Ordregivers nuværende forventninger til udbuddets omfang. Yderligere oplysninger om udbuddet, herunder de omfattede ydelser samt markedsdialogen fås på EU-Supply (https://eu.eu-supply.com/rigspolitiet.asp).

 

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/06/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver agter at gennemføre en forudgående markedsdialog for at sikre, at udbudsmaterialet indeholder markedskonforme vilkår.

Markedsdialogen vil blive gennemført som møder med potentielle leverandører i perioden 19-23. marts 2018.

I dialogen vil følgende emner bl.a. blive drøftet:

Udbudsproces og kontrakt, servicedesign, KPI- og incitamentsmodel, kalkulationsgrundlag, styringsorganisation samt implementering. Det i forhåndsmeddelelsen anførte afspejler alene ordregivers foreløbige skøn over opgaven.

Interesserede virksomheder der ønsker at deltage i markedsdialogen bedes senest 13.3.2018 udfylde Bilag 1 - "Formular til udfyldelse" på EU-Supply (https://eu.eu-supply.com/rigspolitiet.asp). Ordregiver forventer den 14.3.2018 at give endelig tilbagemelding til de interesserede virksomheder om, hvornår markedsdialogen med denne påtænkes. Ordregiver forbeholder sig ret til at begrænse antallet af virksomheder, der ønsker at deltage i dialogen, såfremt det vurderes nødvendigt af ressourcemæssige årsager. En eventuel begrænsning vil i så fald ske med henblik på at sikre et bredt leverandørfelt.

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2018

Send til en kollega

0.121