23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 044-096104
Offentliggjort
03.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
16.04.2018 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=205700&B=SOLROED

Udbyder

Solrød Kommune

Vindere

Valgt firma

(09.08.2018)
FORSTAS A/S
Karetmagervej 23
7100 Vejle

Opdateringer

Rettelse
(13.03.2018)

III.1.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Økonomisk og finansiel kapacitet
I stedet for:
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:
1) Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår (dvs. at seneste godkendte årsregnskab skal udvise en positiv egenkapital);
2) Soliditetsgrad på minimum 15% i det seneste afsluttede regnskabsår;
3) Likviditetsgrad på minimum 100% i det seneste afsluttede regnskabsår;
4) Erhvervs- og produktansvarsforsikring med dækning på en årlig forsikringssum på minimum 10 000 000,00DKK.
Som en del af prækvalifikationsansøgning skal ansøger dokumentere regnskabstallene ved revisorerklæring med vurdering om going concern samt den relevante erhvervsansvarsforsikring i form af kopi af gældende forsikringsaftale eller police.
Læses:
Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:
1) Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår (dvs. at seneste godkendte årsregnskab skal udvise en positiv egenkapital);
2) Soliditetsgrad på minimum 15% i det seneste afsluttede regnskabsår;
3) Likviditetsgrad på minimum 100% i det seneste afsluttede regnskabsår;
4) Erhvervs- og produktansvarsforsikring med dækning på en årlig forsikringssum på minimum 10 000 000 DKK.Ansøger skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende endelig dokumentation for regnskabstallene i form af revisorerklæring med vurdering om going concern samt den relevante erhvervsansvarsforsikring i form af kopi af gældende forsikringsaftale eller police.

III.1.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:Teknisk og faglig kapacitet
I stedet for:
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:
1) 3 referencer de seneste 3 år med erfaring i drift og pleje af sammenlignelige natur og grønne områder, drift og vedligeholde af veje, stier samt vintertjeneste;
2) 3 kundeudtalelser for ovennævnte opgavetyper med gennemsnitsscore på minimum 3 point.
Som en del af prækvalifikationsansøgning skal ansøger som endelig dokumentation udfylde og fremsende Bilag B, Referenceliste med ovennævnte referencer og kundeudtalelser.
Læses:
Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:
1) Ansøger skal have udført mindst 3 referencer de seneste 3 år med erfaring i drift og pleje af sammenlignelige natur og grønne områder, drift og vedligeholde af veje, stier samt vintertjeneste.
Referencerne skal indeholde beskrivelse af opgaven, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson). Referencelisten, som skal indeholdes i ESPD’et anses for at være den endelig dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet.

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 03-04-2018
Time: 23:59
Læses:
Dato: 16-04-2018
Time: 23:59

IV.2.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
I stedet for:
Dato: 09-04-2018
Læses:
Dato: 18-04-2018

IV.2.6)
Placering af det tekst, der skal ændres:Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
I stedet for:
Dato: 04-12-2018
Læses:
Dato: 16-12-2018

Drift af vej og parkområdet


Solrød Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Solrød Kommune
68534917
Solrød Center 1
Solrød
2680
Danmark
Kontaktperson: Esme Topal
Telefon: +45 56182262
E-mail: eto@solrod.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.solrod.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/65970

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=205700&B=SOLROED
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=205700&B=SOLROED
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Drift af vej og parkområdet

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave består af 2 delopgaver/-aftaler. Delaftale 1 udgør hovedleverancen og består af drift, vedligehold og renhold af kommunens veje og grønne områder, pleje af naturområder og en række opgaver vedrørende vandløb samt en række akutopgaver og øvrige serviceopgaver. Delaftale 2 omfatter udførelsesopgaven vedrørende vintertjeneste.

Der vælges én leverandør til at udføre begge delopgaver.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77340000
90610000
90620000
90630000
90680000
90690000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave består af 2 delopgaver/-aftaler. Delaftale 1 udgør hovedleverancen og består af drift, vedligehold og renhold af kommunens veje og grønne områder, pleje af naturområder og en række opgaver vedrørende vandløb samt en række akutopgaver og øvrige serviceopgaver. Delaftale 2 omfatter udførelsesopgaven vedrørende vintertjeneste.

Der vælges én leverandør til at udføre begge delopgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2018
Slut: 30/09/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er mulighed for forlængelse i 1x3 år på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår (dvs. at seneste godkendte årsregnskab skal udvise en positiv egenkapital);

2) Soliditetsgrad på minimum 15% i det seneste afsluttede regnskabsår;

3) Likviditetsgrad på minimum 100% i det seneste afsluttede regnskabsår;

4) Erhvervs- og produktansvarsforsikring med dækning på en årlig forsikringssum på minimum 10 000 000,00 DKK.

Som en del af prækvalifikationsansøgning skal ansøger dokumentere regnskabstallene ved revisorerklæring med vurdering om going concern samt den relevante erhvervsansvarsforsikring i form af kopi af gældende forsikringsaftale eller police.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

1) 3 referencer de seneste 3 år med erfaring i drift og pleje af sammenlignelige natur og grønne områder, drift og vedligeholde af veje, stier samt vintertjeneste.

2) 3 kundeudtalelser for ovennævnte opgavetyper med gennemsnitsscore på minimum 3 point.

Som en del af prækvalifikationsansøgning skal ansøger som endelig dokumentation udfylde og fremsende Bilag B, Referenceliste med ovennævnte referencer og kundeudtalelser.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kommunen har valgt at fastlægge et prisloft for den udbudte opgave. Prisloftet for delaftalerne er tilsammen på 11 000 000,00 DKK pr. år eksklusive moms og er fastlagt på baggrund af kommunens kontrolberegning. Tilbydes en pris der ligger over prisloftet på 11 000 000,00 DKK anses tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt.

Den vindende tilbudsgiver skal påregne at indgå i et planlægnings- og implementeringsarbejde i tiden op til kontraktindgåelsen samt opstartsdatoen. Der tænkes blandt andet på udpegning af medlemmer til styringsgruppe og samarbejdsgruppe. Den vindende tilbudsgiver vederlægges ikke særskilt for planlægnings- og implementeringsarbejde.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/04/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 04/12/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

De gældende klagefrister i lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (Håndhævelsesloven) finder anvendelse.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2018

Send til en kollega

0.19