23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 045-098608
Offentliggjort
06.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
26.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Ringsted Kommune

Opdateringer

Annullering
(08.03.2018)

Rettelse
(08.03.2018)Yderligere oplysninger
Udbuddet er aflyst og vil blive genudsendt i den nærmeste fremtid

Totalrådgivning i forbindelse gennemførelse af helhedsplan for Ringsted Sportscenter


Ringsted Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ringsted Kommune
CVR18957981
Rønnedevej 9
Ringsted
4100
Danmark
Kontaktperson: Birgit Rasmussen, CASA Arkitekter A/S
Telefon: +45 55786690
E-mail: bir@casa.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ringsted.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.ringsted.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalrådgivning i forbindelse gennemførelse af helhedsplan for Ringsted Sportscenter

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71530000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand med samlet og komplet arkitekt- og ingeniørbistand vedrørende planlægning, brugerdialog, projektering, projektopfølgning, projekteringsledelse, IKT, fagtilsyn, byggeledelse samt sikkerhedskoordinering i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanens version A1.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Ringsted Sportscenter.

Tværallé 8,

DK 4100 Ringsted.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ringsted Kommune ønsker at gennemføre helhedsplan for udvidelse af Ringsted Sportscenter version A1.

Helhedsplanen anviser mulig udvidelse af det eksisterende center med ny forbindelsesgang som skal sammenknytte de eksisterende haller, ny tilbygning for reception og kontorer, opførelse af multisal til kampsport m.v., ny køkkenbygning, selskabslokaler, omdannelse af eksisterende cafeområde til opvarmningsareal samt ændring af lille sal til styrketræning.

Helhedsplanen tilgodeser bygherres ønsker om funktion og udformning, hvorfor totalrådgiver skal forestå projektering, udbud og gennemførelse af projektet i respekt for den funktionelle og arkitektoniske løsning, som angivet i helhedsplanen version A1.

Ringsted Kommune ønsker at tilknytte en totalrådgiver med alle de nødvendige faglige kompetencer indenfor arkitekt- og ingeniørfagene. Endvidere skal de affødte og i helhedsplanen indeholdte arbejder i udearealer indgå i ydelsen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 40
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der henvises til Udbudsbrev - Prækvalifikation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
ingen
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være prækvalificerede skal være indgivet til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra den dag, hvor Ringsted Kommune har afsendt underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen angiver en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at Ringsted Kommune har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/03/2018

Send til en kollega

0.169