23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 045-098730
Offentliggjort
06.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
05.04.2018 Kl. 09:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206379&B=NORDKOB

Udbyder

Nordkøb A/S

Vindere

Spildevandsslam fra Frederikssund, Tørslev og Hyllingeriis renseanlæg

(14.06.2018)
Dansk Biogødning A/S
Hammersholt Erhverspark 32
3400 Hillerød

Spildevandsslam fra Usserød renseanlæg

(14.06.2018)
HedeDanmark A/S
Klostermarken 12
8800 Viborg

Spildevandsslam fra Stenløse Renseanlæg

(14.06.2018)
Miljøservice a/s
Ådalen 13 A
6600 Vejen

Spildevandsslam fra Fredensborg og Nivå renseanlæg

(14.06.2018)
Dansk Biogødning A/S
Hammersholt Erhverspark 32
3400 Hillerød

Håndtering og slutdisponering af spildevandsslam fra renseanlæg under Novafos A/S og Fredensborg Spildevand A/S


Nordkøb A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Nordkøb A/S
37199605
Haderslevvej 25
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Jacob Løvenstjerne
Telefon: +45 30305334
E-mail: jal@nordkob.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://nordkob.dk/index.html

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776

I.2) Fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206379&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206379&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Håndtering og slutdisponering af spildevandsslam fra renseanlæg under Novafos A/S og Fredensborg Spildevand A/S

 

Sagsnr.: 2018-1
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90513900
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter fire delkontrakter (rammeaftaler) for indkøb af ydelser om håndtering og slutdisponering af spildevandsslam fra renseanlæg i Nordsjælland. Værdien af alle fire delkontrakter er ca. 17 800 000,00 DKK (DKK ex moms) i kontrakternes løbetid inkl. optioner, heraf ca. 3 800 000,00 DKK for delkontrakt A (Usserød), ca. 7 800 000,00 DKK for delkontrakt B (Frederikssund, Tørslev og Hyllingeriis renseanlæg), ca. 1 500 000,00 DKK for delkontrakt C (Stenløse rensenanlæg) og ca. 4 700 000,00 DKK for delkontrakt D (Fredensborg og Nivå renseanlæg).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Spildevandsslam fra Usserød renseanlæg

 

Delkontraktnr.: A
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000
90513700
90513800
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Novafos A/S.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ydelsen omfatter afhentning og bortskaffelse af ca. 3 200 tons spildevandsslam fra Usserød Renseanlæg, herunder:

- Afhentning af slam,

- Transport/bortkørsel,

- Evt. midlertidig opbevaring,

- Aftaler med landmænd,

- Myndighedsbehandling,

- Slutanbringelse, eksempelvis udspredning på landbrugsjord.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2018
Slut: 30/06/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Den udbudte delkontrakt A træder i kraft 1.7.2018 og udløber efter to år med option på at forlænge kontrakten i 2*et år. Den maksimale varighed af hver delkontrakt er derved fire år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Spildevandsslam fra Frederikssund, Tørslev og Hyllingeriis renseanlæg

 

Delkontraktnr.: B
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000
90513700
90513800
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Novafos A/S.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ydelsen omfatter afhentning og bortskaffelse af ca. 3 700 tons spildevandsslam fra Frederikssund renseanlæg, 700 tons spildevandsslam fra Tørslev renseanlæg og 900 tons spildevandsslam fra Hyllingeriis renseanlæg, herunder:

- Afhentning af slam,

- Transport/bortkørsel,

- Evt. midlertidig opbevaring,

- Aftaler med landmænd,

- Myndighedsbehandling,

- Slutanbringelse, eksempelvis udspredning på landbrugsjord.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2018
Slut: 30/06/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Den udbudte delkontrakt B træder i kraft 1.7.2018 og udløber efter to år med option på at forlænge kontrakten i 2*et år. Den maksimale varighed af hver delkontrakt er derved fire år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Spildevandsslam fra Stenløse Renseanlæg

 

Delkontraktnr.: C
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000
90513700
90513800
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Novafos A/S.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ydelsen omfatter afhentning og bortskaffelse af ca. 1 500 tons spildevandsslam fra Stenløse renseanlæg, herunder:

- Afhentning af slam,

- Transport/bortkørsel,

- Evt. midlertidig opbevaring,

- Aftaler med landmænd,

- Myndighedsbehandling,

- Slutanbringelse, eksempelvis udspredning på landbrugsjord.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 29/03/2019
Slut: 31/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Delkontrakt C træder i kraft 29.3.2019 og udløber den 31.12.2020 med option på at forlænge kontrakten i 2*et år.

Stenløse Renseanlæg forventes at blive nedlagt i 2020-2021.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Spildevandsslam fra Fredensborg og Nivå renseanlæg

 

Delkontraktnr.: D
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000
90513700
90513800
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Fredensborg Spildevand A/S.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ydelsen omfatter afhentning og bortskaffelse af ca. 2 250 tons spildevandsslam fra Nivå renseanlæg og 600 tons spildevandsslam fra Fredensborg renseanlæg, herunder:

- Afhentning af slam,

- Transport/bortkørsel,

- Evt. midlertidig opbevaring,

- Aftaler med landmænd,

- Myndighedsbehandling,

- Slutanbringelse, eksempelvis udspredning på landbrugsjord.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2018
Slut: 30/06/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Den udbudte delkontrakt D træder i kraft 1. juli 2018 og udløber efter to år med option på at forlænge kontrakten i 2*et år. Den maksimale varighed af hver delkontrakt er derved fire år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/04/2018
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2018

Send til en kollega

0.197