23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 049-109109
Offentliggjort
10.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.04.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206524&B=TREFOR

Udbyder

TREFOR El-net A/S

Fælles udbud af indberetningsberettigede energibesparelser til TREFOR El-net A/S og TREFOR Varme A/S


TREFOR El-net A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
TREFOR El-net A/S
20806397
Kokbjerg 30
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Vivian Jacobsen
Telefon: +45 79333435
E-mail: vija@ewii.com
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://treforelnet.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/332491

I.1) Navn og adresser
TREFOR Varme A/S
17010131
Kokbjerg 30
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Vivian Jacobsen
Telefon: +45 79333435
E-mail: vija@ewii.com
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://trefor.dk/

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206524&B=TREFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206524&B=TREFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Fælles udbud af indberetningsberettigede energibesparelser til TREFOR El-net A/S og TREFOR Varme A/S

 

Sagsnr.: C2017-023
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71314200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte ydelse består i hovedtræk af levering af indberetningsberettigede energibesparelser i henhold til Aftalen af 16.12.2016 med tilpasninger af den 1.11.2017 om Energiselskabernes energispareindsats (herefter ”Energispareaftalen”) og bekendtgørelse nr. 1622 af 18.12.2017 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter ”Bekendtgørelsen”).

Der udbydes 2 delaftaler (en med TREFOR Varme A/S og en med TREFOR El-Net A/S) af hver 10 000 000 kWh indberetningsberettigede energibesparelser, som begge skal leveres inden den 1.10.2018. Leverandøren kan byde på én eller begge delaftaler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1: Indberetningsberettigede energibesparelser til TREFOR Varme A/S

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71314300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

 

TREFOR Varme A/S' forsyningsområde.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører levering af indberetningsberettigede energibesparelser i henhold til Aftalen af 16.12.2016 med tilpasninger af den 1.11.2017 om Energiselskabernes energispareindsats (herefter ”Energispareaftalen”) og bekendtgørelse nr. 1622 af 18.12.2017 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter ”Bekendtgørelsen”).

Den vindende tilbudsgiver forpligter sig til med denne aftale af levere 10 000 000 dokumenterede og realiserede energibesparelser til TREFOR Varme A/S. Den aftalte mængde energibesparelser kan leveres løbende og skal senest være leveret inden den 1.10.2018.

Aftalens øvrige krav og omfang fremgår af det til udbuddet vedlagte udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2018
Slut: 01/10/2018
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2: Indberetningsberettigede energibesparelser til TREFOR El-net A/S

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71314300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

 

TREFOR El-net A/S' forsyningsområde.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører levering af indberetningsberettigede energibesparelser i henhold til Aftalen af 16.12.2016 med tilpasninger af den 1.11.2017 om Energiselskabernes energispareindsats (herefter ”Energispareaftalen”) og bekendtgørelse nr. 1622 af 18.12.2017 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter ”Bekendtgørelsen”).

Den vindende tilbudsgiver forpligter sig til med denne aftale af levere 10 000 000 dokumenterede og realiserede energibesparelser til TREFOR El-net A/S. Den aftalte mængde energibesparelser kan leveres løbende og skal senest være leveret inden den 1.10.2018.

Aftalens øvrige krav og omfang fremgår af det til udbuddet vedlagte udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2018
Slut: 01/10/2018
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Til sikkerhed for den vindende tilbudsgivers levering af egnede energibesparelser er det et krav, at den vindende tilbudsgiver på hver af de to delaftaler stiller sikkerhed for opgavens løsning. Sikkerhedsstillelsen skal stilles inden den første betaling fra TREFOR Varme A/S/TREFOR El-net A/S og stilles som en uigenkaldelig garanti på anfordringsvilkår i et af TREFOR Varme A/S/TREFOR El-net A/S. Sikkerhedsstillelsen opretholdes derefter i to år, hvorefter den ikke længere skal opretholdes.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Hvis tilbudsgiveransøger består af en sammenslutning af virksomheder, herunder konsortier og midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbudsprocessen sammen, skal der udfyldes en særskilt ESPD for hver af de deltagende virksomheder.

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere. Der skal således vedlægges en erklæring fra samtlige de deltagende virksomheder om, at der hæftes solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave overfor Ordregiver og den deltagende virksomhed, der er udpeget som fælles befuldmægtiget og er givet fuld prokura til at repræsentere konsortiet.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/04/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgivere opfordres til at læse det vedlagte udbudsmateriale for nærmere indblik i den udbudte genstand, betingelser og krav for deltagelse i udbudsprocessen samt kontraktvilkårene i øvrigt.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2018

Send til en kollega

0.144