23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 056-123183
Offentliggjort
21.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
19.04.2018 Kl. 10:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Casa A/S

Vindere

Tømrerentreprisen

(03.10.2018)
Muffbyg A/S
Esbjerg

VVS-entreprisen

(03.10.2018)
Wicotec Kirkebjerg A/S
Kolding

Smedeentreprisen

(03.10.2018)
Funderholme Smedie A/S
Silkeborg

Ventilationsentreprisen

(03.10.2018)
GK Danmark A/S
Odense SØ

Inventarentreprisen

(03.10.2018)
Svane Køkkenet Vejle
Vejle

El-entreprisen

(03.10.2018)
El-team Vest A/S
Horsens

Tagdækkerentreprisen

(03.10.2018)
Sørens Tagdækning Dk A/S
Aulum

Gulventreprisen

(03.10.2018)
Lh Uni-Gulve A/S
Vejle

Opdateringer

Annullering
(03.10.2018)

Elementmontage-, murer- og malerentrepriserne er annulleret og genudbudt.

Skudehavnen, Vejle - Strandparken, entrepriserne Betonelementmontage, El, Gulv, Inventar, Maler, Murer, Smed, Tagdækker, Tømrer, Ventilation og VVS


Casa A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
CASA A/S
29205272
Havnen 5
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Morten Røjkjær
Telefon: +45 21180559
E-mail: mor@casa-as.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.casa-as.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Bisgaard|Ejsing Aps
37875538
Rosenkrantzgade 23, 4. sal
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Morten Toftegaard Hansen
Telefon: +45 22799149
E-mail: morten@bisgaardejsing.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Totalentreprenør
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

CASA A/S - Skudehavnen, Vejle - Strandparken. Prækvalifikation til entrepriserne Betonelementmontage, El, Gulv, Inventar, Maler, Murer, Smed, Tagdækker, Tømrer, Ventilation og VVS

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Lejerbo, Vejle har indgået aftale med CASA A/S i funktion af delegeret bygherre om projektering og udførelse af nøglefærdigt byggeri omfattende ca. 5 440 kvm familieboliger på ejendomme Ibæk Strandvej, 7100 Vejle - benævnt Skudehavnen. Lejerbo er som almen boligselskab omfattet af udbudsloven og CASA A/S er som delegeret bygherre dermed forpligtiget til at løfte udbudspligten.

CASA A/S udbyder som totalentreprenør arbejdet i ca. 15 fag- og storentrepriser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Betonelementmontage

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262300
45262311
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Vejle.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter entreprisen betonelementmontage, som hovedtræk indebærer: montering af elementer, levering og montering af fugearmering samt fugeudstøbning. Ydermere udføres der levering og montering af pladefalse. Entreprisen skal forventes påbegyndt medio 2018.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 11
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved vurderingen af ansøgere vil der blive lagt særlig vægt på, i hvilket omfang ansøgeren dokumenterer erfaring med udførelse af lignende arbejder som det udbudte, hvor referencer vil blive vurderet i forhold til virksomhedens størrelse, hvad angår antal beskæftige og økonomiske nøgletal.

Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencemæssig situation for ordregiver, hvilket kan indbefatte en rimelig spredning mellem store og små virksomheder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

El-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Vejle.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter el-entreprisen som i hovedtræk omfatter levering og montering af komplet El-installation, levering og montering af hvidevare, samt komplet terræn belysningsanlæg. Entreprisen skal forventes påbegyndt medio 2018.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved vurderingen af ansøgere vil der blive lagt særlig vægt på, i hvilket omfang ansøgeren dokumenterer erfaring med udførelse af lignende arbejder som det udbudte, hvor referencer vil blive vurderet i forhold til virksomhedens størrelse, hvad angår antal beskæftige og økonomiske nøgletal.

Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencemæssig situation for ordregiver, hvilket kan indbefatte en rimelig spredning mellem store og små virksomheder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Gulventreprisen

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44112200
45432110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Vejle.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter gulventreprisen som i hovedtræk indbærer støbning af undergulve med trindlydsdug, samt levering og montering af laminatbræddegulve udlagt som svømmende gulv på undergulv. Enteprisen skal forventes påbegyndt medio/ultimo 2018.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved vurderingen af ansøgere vil der blive lagt særlig vægt på, i hvilket omfang ansøgeren dokumenterer erfaring med udførelse af lignende arbejder som det udbudte, hvor referencer vil blive vurderet i forhold til virksomhedens størrelse, hvad angår antal beskæftige og økonomiske nøgletal.

Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencemæssig situation for ordregiver, hvilket kan indbefatte en rimelig spredning mellem store og små virksomheder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Inventarentreprisen

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39141000
39141400
45421151
39711100
39000000
39144000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Vejle.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter inventarentreprisen, som i hovedtræk indebærer levering og montering af inventar med tilhørende bordplader og håndvaske. Entreprisen forventes påbegyndt ultimo 2018.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved vurderingen af ansøgere vil der blive lagt særlig vægt på, i hvilket omfang ansøgeren dokumenterer erfaring med udførelse af lignende arbejder som det udbudte, hvor referencer vil blive vurderet i forhold til virksomhedens størrelse, hvad angår antal beskæftige og økonomiske nøgletal.

Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencemæssig situation for ordregiver, hvilket kan indbefatte en rimelig spredning mellem store og små virksomheder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Malerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45440000
45442100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Vejle.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter Malerentreprisen som i hovedtræk omfatter malebehandling af vægge, lofter og træværk. Entreprisen forventes påbegyndt medio/ultimo august 2018.

For nærmere information omkring udførelsesperioden henvises til udbudstidsplanen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved vurderingen af ansøgere vil der blive lagt særlig vægt på, i hvilket omfang ansøgeren dokumenterer erfaring med udførelse af lignende arbejder som det udbudte, hvor referencer vil blive vurderet i forhold til virksomhedens størrelse, hvad angår antal beskæftige og økonomiske nøgletal.

Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencemæssig situation for ordregiver, hvilket kan indbefatte en rimelig spredning mellem store og små virksomheder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Murerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211310
45211341
45211340
45262500
45430000
45431100
45431200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Vejle.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter Murerentreprisen, som i hovedtræk indebærer opmuring af teglstensfacader samt porebetonblokke (bygherre levere teglsten), levering og montering af vådrumsmembran samt klinker og flisearbejder. Entreprisen forventes påbegyndt primo august 2018. For nærmere information omkring udførelsesperioden henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved vurderingen af ansøgere vil der blive lagt særlig vægt på, i hvilket omfang ansøgeren dokumenterer erfaring med udførelse af lignende arbejder som det udbudte, hvor referencer vil blive vurderet i forhold til virksomhedens størrelse, hvad angår antal beskæftige og økonomiske nøgletal.

Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencemæssig situation for ordregiver, hvilket kan indbefatte en rimelig spredning mellem store og små virksomheder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Smedeentreprisen

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223210
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Vejle.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter smedeentreprisen, som i hovedtræk indebærer levering og montering af udvendige trapper og altaner samt værn herfor. Desuden levering af stålkonstruktioner til montage under betonelementmontagen. Entreprisen forventes påbegyndt medio 2018. For nærmere information omkring udførelsesperioden henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved vurderingen af ansøgere vil der blive lagt særlig vægt på, i hvilket omfang ansøgeren dokumenterer erfaring med udførelse af lignende arbejder som det udbudte, hvor referencer vil blive vurderet i forhold til virksomhedens størrelse, hvad angår antal beskæftige og økonomiske nøgletal.

Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencemæssig situation for ordregiver, hvilket kan indbefatte en rimelig spredning mellem store og små virksomheder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Tagdækkerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45260000
45261210
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Vejle.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter tagdækkerentreprisen som i hovedtræk omfatter levering og montering af 2-lags tagpapdækning inkl. tagisolering dampspærre, nedløbsbønde og udspyr, faldsikring, samt levering og montering af zink på murkroner.

Entreprisen forventes påbegyndt medio/ultimo 2018. For nærmere information omkring udførelses perioden henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved vurderingen af ansøgere vil der blive lagt særlig vægt på, i hvilket omfang ansøgeren dokumenterer erfaring med udførelse af lignende arbejder som det udbudte, hvor referencer vil blive vurderet i forhold til virksomhedens størrelse, hvad angår antal beskæftige og økonomiske nøgletal.

Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencemæssig situation for ordregiver, hvilket kan indbefatte en rimelig spredning mellem store og små virksomheder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Tømrerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45422000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Vejle.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter tømrerentreprisen, som i hovedtræk indebærer levering og montering af vinduer og døre, opførsel af depotrum, lofter, indvendige gipsvægge og skørter, samt levering og montering af trapper og indvendig snedkerarbejde. Entreprisen forventes påbegyndt medio 2018. For nærmere information omkring udførelsesperioden henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved vurderingen af ansøgere vil der blive lagt særlig vægt på, i hvilket omfang ansøgeren dokumenterer erfaring med udførelse af lignende arbejder som det udbudte, hvor referencer vil blive vurderet i forhold til virksomhedens størrelse, hvad angår antal beskæftige og økonomiske nøgletal.

Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencemæssig situation for ordregiver, hvilket kan indbefatte en rimelig spredning mellem store og små virksomheder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Ventilationsentreprisen

 

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45331200
45331210
42520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Vejle.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter ventilationsentreprisen, som i hovedtræk omfatter levering og montering af decentrale boligventilationsanlæg. Entreprisen forventes påbegyndt primo august 2018. For nærmere information omkring udførelses perioden henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 15
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved vurderingen af ansøgere vil der blive lagt særlig vægt på, i hvilket omfang ansøgeren dokumenterer erfaring med udførelse af lignende arbejder som det udbudte, hvor referencer vil blive vurderet i forhold til virksomhedens størrelse, hvad angår antal beskæftige og økonomiske nøgletal.

Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencemæssig situation for ordregiver, hvilket kan indbefatte en rimelig spredning mellem store og små virksomheder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

VVS-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45330000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Vejle.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter VVS-entreprisen som i hovedtræk omfatter levering og montering af komplet vvs-installation, afløb, brugsvand, varme og sanitet. Entreprisen forventes påbegyndt medio 2018. For nærmere information omkring udførelsesperioden henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved vurderingen af ansøgere vil der blive lagt særlig vægt på, i hvilket omfang ansøgeren dokumenterer erfaring med udførelse af lignende arbejder som det udbudte, hvor referencer vil blive vurderet i forhold til virksomhedens størrelse, hvad angår antal beskæftige og økonomiske nøgletal.

Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencemæssig situation for ordregiver, hvilket kan indbefatte en rimelig spredning mellem store og små virksomheder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Oplysninger om kontraktudførelsesvilkår, betingelser for AB92, klausuler mv., fremgår af udbudsmaterialet, herunder Fællesbetingelserne.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/04/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan findes på https://www.rib-software.dk/,

Udbudsnummer TN446871 vedr. Betonelementmontageentreprisen.

Udbudsnummer TN015393 vedr. El-entreprisen.

Udbudsnummer TN262798 vedr. Gulventreprisen.

Udbudsnummer TN032299 vedr. Inventarentreprisen.

Udbudsnummer TN918553 vedr. Malerentreprisen.

Udbudsnummer TN644001 vedr. Murerentreprisen.

Udbudsnummer TN686252 vedr. Smedeentreprisen.

Udbudsnummer TN217908 vedr. Tagdækkerentreprisen.

Udbudsnummer TN507743 vedr. Tømrerentreprisen.

Udbudsnummer TN500095 vedr. Ventilationsentreprisen.

Udbudsnummer TN070973 vedr. VVS-entreprisen.

Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for ansøgning om prækvalifikation.

Eventuelle spørgsmål vedrørende prækvalifikationen skal fremsendes via udbudsportalens spørgsmål-/svar modul RIB (Byggeweb Udbud).

Spørgsmål vil ligeledes blive besvaret via udbudsportalens spørgsmål-/svar modul, efterhånden som spørgsmålene indløber.

Sidste frist for fremsættelse af spørgsmål er den 11.4.2018 ved udløb af dagens sidste time. Besvarelse af spørgsmål forventes udsendt umiddelbart herefter og senest den 13.4.2018.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Ingen
Ingen
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over ikke at blive tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om at ordregiver har indgået en kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/03/2018

Send til en kollega

0.111