23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 056-123253
Offentliggjort
21.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
20.04.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk

Udbyder

Københavns Kommune

Vindere

(17.07.2018)
Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S
Paul Bergsøes Vej 18
2600 Glostrup

Amager Fælled Skole, helhedsrenovering og kapacitetsudvidelse


Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Regnbuepladsen 7, 1. sal
København V
1550
Danmark
Kontaktperson: Bodil Sick Mathiesen
Telefon: +45 29612927
E-mail: b79d@okf.kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kk.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Amager Fælled Skole, Helhedsrenovering og kapacitetsudvidelse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000 - IA14
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Renovering og ombygning af eksisterende bevaringsværdige skolebygninger, opførelse af ny bygning samt renovering og nyanlægning af udearealer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 130 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214200 - IA14
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Sundholmsvej 2a, 2300 København S.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Byggesagen omhandler i hovedtræk renovering og ombygning af eksisterende bevaringsværdige skolebygninger, nedrivning af en mindre et-etages bygning, opførelse af en ny to-etages bygning for musikundervisning og auditorieformål, samt tilpasning og ombygning af udearealer på terræn. Byggesagen skal gennemføres i etaper.

Skolens nuværende bruttoetageareal er ca. 11 600 m2, nybygningens bruttoetageareal er ca. 630 m2 og anlæg på terræn, der skal ombygges og tilpasses, udgør ca. 3 350 m2.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 23
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der prækvalificeres maksimalt 5 ansøgere. Der henvises til udbudsbetingelserne.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der udbydes optioner som angivet i udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der henvises til udbudsbetingelserne.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysning om virksomhedens samlede egenkapital i de to seneste disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende krav til prækvalifikationsansøgernes økonomiske formåen:

Positiv egenkapital de seneste to tilgængelige regnskabsår (seneste offentliggjorte regnskab).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikation gennemføres via Københavns udbudssystem, RIB (tidligere Byggeweb): www.rib-software.dk.

Det samlede udbudsmateriale kan rekvireres ved gratis at logge på ovennævnte hjemmeside, oprette en bruger og søge efter nærværende udbuddet med titlen – ’Amager Fælled Skole - Helhedsrenovering og kapacitetsudvidelse’ - med TN-nummer TN634892A fra RIB/Byggeweb.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal stilles på www.rib-software.dk (TN634892A) ’spørgsmål og svar’ og vil blive besvaret samme sted.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagefrister.

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt,

- Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2018

Send til en kollega

0.117