23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 056-123396
Offentliggjort
21.03.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Ballerup Kommune

Opdateringer

Rettelse
(27.03.2018)

II.1.4)
I stedet for:
Formålet med høringen er forud for, at udbuddet gennemføres at modtage relevante inputs til kvalificering af materialet fra potentielle leverandører forud for, at udbuddet gennemføres. Vi vil herefter vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet.
Udbudsmaterialet ligger digitalt i Mercell Danmark A/S.
Udbuddet forventes igangsat medio april 2018.
Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne.
Høringssvar vil ikke blive offentliggjort.
Høringsparter får ikke svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen. Ballerup Kommune har mulighed for at henvende sig vedrørende uddybning af høringssvar efter høringen.
Høringssvar bedes sendt via "Kommunikation" i Mercell senest d. 3.4.2018 kl. 12:00.
Læses:
Formålet med høringen er forud for, at udbuddet gennemføres at modtage relevante inputs til kvalificering af materialet fra potentielle leverandører forud for, at udbuddet gennemføres. Vi vil herefter vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet.
Udbudsmaterialet ligger digitalt i Mercell Danmark A/S.
Udbuddet forventes igangsat medio april 2018.
Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne.
Høringssvar vil ikke blive offentliggjort.
Høringsparter får ikke svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen. Ballerup Kommune har mulighed for at henvende sig vedrørende uddybning af høringssvar efter høringen.
Høringssvar bedes sendt via "Kommunikation" i Mercell senest d. 9.4.2018 kl. 12:00.

Høring af udbudsmateriale vedrørende rammeaftale om indkøb af elektroniske låse, tilhørende administrationssystem samt snitflade til Ballerup Kommunes identitetsstyring


Ballerup Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ballerup Kommune
58271713
Hold-An Vej 7
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Kim Minor Funk
E-mail: kimf@balk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/82733667.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.ballerup.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Høring af udbudsmateriale vedrørende EU-udbud af rammeaftale om indkøb af elektroniske låse, tilhørende administrationssystem samt snitflade til Ballerup Kommunes identitetsstyring

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42961100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Formålet med høringen er forud for, at udbuddet gennemføres at modtage relevante inputs til kvalificering af materialet fra potentielle leverandører forud for, at udbuddet gennemføres. Vi vil herefter vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet ligger digitalt i Mercell Danmark A/S.

Udbuddet forventes igangsat medio april 2018.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne.

Høringssvar vil ikke blive offentliggjort.

Høringsparter får ikke svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen. Ballerup Kommune har mulighed for at henvende sig vedrørende uddybning af høringssvar efter høringen.

Høringssvar bedes sendt via "Kommunikation" i Mercell senest d. 3.4.2018 kl. 12:00

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44521110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Anskaffelsen vedrører indkøb af elektroniske låse, tilhørende administrationssystem (inkl. evt. App.) samt snitflade til Ballerup Kommunes identitetsstyring.

Materialet, der sendes i høring, er:

— - Udkast til udbudsbetingelser,

— - Udkast til rammeaftale med bilag A,

— - Udkast til databehandleraftale,

— - Udkast til ydelses- og kravspecifikation samt tilbudsliste,

— - Udkast til følgende appendiks:

Appendiks 1 - Kommunens vision og strategi for IT.

— - Appendiks 2 - Kommunens IT-forsyningens beskrivelse af driftsmiljø,

— - Appendiks 3 - Notat vedrørende snitfladebeskrivelse,

— - Appendiks 4 - Testdrejebog for elektronisk låsesystem.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
09/04/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2018

Send til en kollega

0.135